Nye retningslinjer for besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge

UNN legger nå til rette for at pasienter kan få besøk. Vi kan ikke slippe inn for mange besøkende på samme tid, så det vil fortsatt være besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved inngangen til sykehusene.

Mann sitter ved sykehusseng der kona ligger

Det er nå mulig å komme på besøk til pasienter innlagt på UNN. Foto: Colourbox

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Det forutsettes at de som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke er i karantene eller isolasjon på grunn av mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • OPPDATERT 5. AUGUST: Har du vært på reise utenfor Norge kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst til Norge. Les oppdatert informasjon her.
 • Besøk skal avtales med aktuell avdeling/sengepost via telefon på forhånd. Dette skal gjøres av den besøkende selv, ikke av vekterne som står ved inngangen. Telefonnummer finnes i pasientens innkallingsbrev og på unn.no/avdelinger. Ring eventuelt sentralbordet (776 26000) hvis du ikke finner direktenummeret. Avdelinga vil registrere navn og telefonnummer til besøkende. Dette fordi vi må ha mulighet til å finne ut hvem som har vært inne på sykehuset dersom en smittesituasjon oppstår.
 • Vi ber besøkende vurdere om besøket er nødvendig. For eksempel hvis pasienten ikke er alvorlig syk, og likevel skal skrives ut i løpet av få dager.
 • Som hovedregel tillater vi at hver pasient kan ha besøk av en person per dag. Besøket kan vare inntil en time. I spesielle tilfeller kan unntak fra besøksreglene gjøres etter avtale med aktuell avdeling/sengepost.
 • Våre intensivavdelinger har egne regler for besøk. Ta kontakt for avtale. 
 • Føde/barsel: Partner kan være med på hele fødselsforløpet, inkludert ultralyd/poliklinisk undersøkelse og keisersnitt. Dersom den fødende ikke har partner, kan en annen nær pårørende være med på fødselen, og komme på besøk i inntil en time hver dag på barsel. På barselavdeling/-hotell tillates det inntil videre kun besøk av partner (ingen tidsbegrensning), som også kan overnatte. 
 • De som kommer på besøk skal sprite hendene når de går inn i sykehuset, før de går inn til pasienten, og før de forlater pasientens rom og sykehuset.
 • Besøkende skal holde to meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker for å unngå nærkontaktsituasjoner.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra avdelingen/sengeposten der pasienten er innlagt, og ikke ha lengre opphold i sykehusets fellesarealer.
 • Det tillates at besøkende har med blomster/gaver. Levering via blomsterbud tillates inntil videre ikke.
 • Pasienter som er avhengig av ledsager, kan ha med seg denne inne på sykehuset.
 • Oppdatert 21. juli: Ved Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnes det nå for ledsagere og pårørende som er friske, ikke har luftveissymptomer eller er berørt av karantenebestemmelsene etter reise til utlandet. Rom kan bestilles ved å ringe hotellet på 77 75 51 00 (velg bookingavdelingen, åpen 08.00 - 15.00 på hverdager) eller send e-post til booking.pingvinhotellet@unn.no