Nye karantenebestemmelser etter vedtak i kommuner

Kommunene har innført karantene for personer som har vært på reise i Sør-Norge. Sjekk om du skal i karantene, eller om du har fritak fra vedtaket.

For å bremse spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har smittevernlegene i Tromsø, Narvik og Harstad innført karantenebestemmelser for alle som har vært på reise i Norge. Dette er gjort med hjemmel i Smittevernloven § 4-1 femte ledd.

Situasjonen pr 14.03.20 er at fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland har relativt større smittespredning enn øvrige fylker.

Kommuneoverlegene ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet.
I tillegg anser Tromsø, Narvik og Harstad kommuner å ha et særskilt ansvar som vertskommuner for Universitetssykehuset Nord-Norge, og beskytte mot utbredt smitte som vil utfordre kapasiteten til regionens spesialisthelsetjeneste.

Bestemmelsene som er innført er følgende

Alle som ankommer kommunen etter reiser i de nevnte områdene i Norge, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.2020.
For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland.
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende oppholder, eller har oppholdt seg sammen med, etter hjemkomst.

Unntak fra bestemmelsene:

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
Av hensyn til det generelle smittevernet gis også renholdspersonell fritak fra dette vedtaket.
Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas også fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
Ansatte som ikke tilhører de tre nevnte kategorier, er som utgangspunkt omfattet av karantenebestemmelsen.

Ansattes nærmeste leder må vurdere om det er behov for dispensasjon fra karantenebestemmelsene for annet kritisk personell i egen enhet. Oversikt over ansatte som må ha dispensasjon og begrunnelse for dispensasjonen for den enkelte ansatte, sendes til klinikksjef som tar dette videre til direktør for beslutning.

Dette gjelder kun ansatte som er friske, og som ikke er i karantene eller isolat fra før.

Fant du det du lette etter?