Koronavirus: Informasjon til pasienter og pårørende/besøkende

Dersom du er syk, og trenger medisinsk hjelp, ta først kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 skal kun brukes ved akutt, livstruende sykdom eller skade.

Praktisk informasjon

Pasienter som har time til behandling/operasjon

 • Hvis din operasjon/time blir avlyst, vil noen fra sykehuset kontakte deg.
 • Hvis du ikke hører noe fra oss, møter du som normalt.
 • Hvis du er i karantene, isolasjon eller er syk - ta kontakt med sykehuset for å avlyse timen din.
 • Hvis du i det hele tatt er i tvil om du bør komme til sykehuset - ta kontakt med oss før du kommer!

Dette gjelder både pasienter og ledsagere. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen her: https://unn.no/avdelinger

Besøk ved sykehusene og bruk av pasienthotell

UNN legger nå til rette for at pasienter kan få besøk. Vi kan ikke slippe inn for mange besøkende på samme tid, så det vil fortsatt være besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved inngangen til sykehusene. Nytt besøks- og oppholdsreglement finner du til en hver tid oppdatert her.

Disse kan bo på UNNs pasienthotell

 • Heldøgnspasienter, polikliniske pasienter, dagpasienter og strålepasienter
 • Pårørende til barn og kritisk syke på sengepost. Du må ha skriftlig bekreftelse fra avdelinga på at du er pårørende til et barn eller en kritisk syk pasient, og at du skal bo på pasienthotellet. Evt. andre uklarheter må også bekreftes skriftlig av avdelinga. Du må selv betale hotelloppholdet.

  Dersom du ikke har klarert opphold på pasienthotellet med avdelinga, må du selv bestille overnatting på et annet hotell.
 • Pårørende/ledsager som er dokumentert nødvendig av hensyn til en pasient på hotellet. Du må ha skriftlig bekreftelse fra avdelinga på at du er ledsager, og at avdelinga skal betale ditt opphold på pasienthotellet.

  Dersom du ikke har klarert opphold på pasienthotellet med avdelinga, må du selv bestille overnatting på et annet hotell.
 • 1 pårørende til barsel, som barselavdelingen har godkjent som nødvendig.
 • Pasienter/pårørende til fødeavdeling og fødepoliklinikk etter avtale med føde-/barselavdelinga.
 • Ansatte på tjenestereise i Helse Nord.
 • Eksterne firma som har oppdrag på UNN.

Hotellets fellesareal stenges for alle som ikke bor på hotellet. Besøkende til hotellets gjester må fylle ut besøksprotokoll. Klarert UNN-personell kan besøke hotellet.

Retningslinjer etter reiser til utlandet

Vært på reise i utlandet? Les dette før du kommer til UNN

Dersom du har vært på utenlandsreise i sommer, kan det påvirke din time eller ditt besøk ved UNN i nærmeste fremtid. 

Les mer

Videokonsultasjon - et godt alternativ når du ikke kan komme på sykehuset

Når fysisk undersøkelse ikke er nødvendig, kan du få tilbud om å snakke med behandleren din på video. På denne siden kan du lese mer om videokonsultasjon, og hvordan du kobler deg opp på på PC, nettbrett eller mobil.

Koronavirus- behandling ved sykehus

Les mer om behandlingen

Pasienter med koronasmitte (eller mistanke om det)

Du skal ikke møte opp direkte på sykehuset. Ring fastlege /legevakt eller kontakt avdeling du eventuelt har avtale med.

Det er etablert egen akuttinngang for koronapasienter. Pasienter med koronasmitte – eller mistanke om det – skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.

Les mer og se kart her

Fakta og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og HelseNorge

Pasientgrupper

Blodgiver?

Til tross for strenge karanteneregler og stengte funksjoner i samfunnet, er det trygt å møte i blodbanken. Blodprodukter er ferskvare med begrenset holdbarhet, og det er derfor veldig viktig at vi får blodgivere slik at vi kan opprettholde blodberedskapen. 
Les mer på om forhånsregler på en av avdelingssidene under.

Fertilitetspoliklinikken (IVF) tilbake i normal drift

Fertilitetspoliklinikken (IVF) er tilbake i normal drift, og gjenopptar kontakten med pasienter som fikk avlyst sin behandling tidligere.

Fødende eller gravid?

Det er igangsatt en rekke tiltak i forbindelse med pågående pandemi, disse justeres i takt med nasjonale anbefalinger og UNNs retningslinjer.

Alle fødende må ringe fødeavdelingen før ankomst. Det vil bli spurt om symptomer på luftveisinfeksjon, og om karantene og isolasjon på grunn av mistenkt eller bekreftet covid-19, samt reiseaktivitet siste 10 dager. Les oppdatert informasjon her.

Jordmor vil instruere om transport, ankomst og oppholdet ved fødeavdelingen. Les mer og se kart her.

For UNN Tromsø og Harstad er det utarbeidet egner restriksjoner og tiltak i føde- og barselavdelingene. For Narvik jobbes det med å lage lignende retningslinjer. Inntil videre gjelder de generelle retningslinjene som du finner litt lenger ned.

TROMSØ/HARSTAD:

 • Partner/pårørende må være frisk, bevege seg minst mulig inne på sykehuset, holde avstand og alltid sørge for god hoste- og håndhygiene.
 • Alt besøk i avdelingen føres inn i en besøksprotokoll, besøkende går inn ved sykehusets hovedinngang 
Fødepoliklinikk
 • Partner/pårørende kan kun delta på rutineultralyd, og ved fostermedisinske konsultasjoner som inkluderer anamnese og undersøkelse av partner.
 • Ved polikliniske samtaler vurderes bruk av telefon/skype.
Fødeavdelingen
 • Partner/pårørende kan delta ved aktiv fødsel og ved keisersnitt.
 • For gravide innlagt til observasjon, eller igangsetting av fødsel, gjelder sykehusets besøksreglement med ett besøk i 1 time/dag. Dette må avtales med personalet.
Barselavdelingen/barselhotellet
 • Partner eller annen nær pårørende kan innlegges i barselavdelingen som ledsager sammen med mor og barn, fortrinnsvis første døgn etter fødselen. Videre vurderes mulighet for overnatting døgn for døgn (i Harstad vurderes mulighet for overnatting kun ved særskilt behov).
 • Om partner reiser hjem gjelder sykehusets besøksreglement for videre kontakt, 1 time/dag. Besøkstiden ved føde/gyn Harstad er mellom 10.00 og 21.00.
 • Dersom den fødende ikke har partner, kan en annen nær pårørende komme på besøk, 1 time/dag. 
 • Ved barselhotellet kan partner overnatte, her gjelder samme smitteverntiltak og besøksreglement med ett besøk i 1 time/dag.
 • I spesielle tilfeller kan poliklinisk besøk i barselavdelingen avtales, partner kan ikke delta.
 • Foreldrene kan ikke ta med det nyfødte barnet ut av sykehuset før barnet er utskrevet. Mor og barn anbefales å være i avdelingen til de er utskrivningsklar
Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse under fødselen og barseloppholdet.


NARVIK:

 • Pasienter med koronasmitte – eller mistanke om det – skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.
 • Partner kan være med på hele fødselsforløpet, inkludert ultralyd/poliklinisk undersøkelse og ved eventuelt keisersnitt. Dersom den fødende ikke har partner, kan en annen pårørende være med.
 • Det tillates nå at partner kan overnatte på barsel. Føde- og barselavdelingene/barselhotell er fortsatt stengt for alle andre besøkende enn partner. Dersom den som har født ikke har partner, kan en annen nær pårørende komme på barselbesøk. Men denne er da underlagt samme regler som øvrige besøkende (maks 1 time per dag).
 • Partner må være frisk, bevege seg minst mulig rundt inne på sykehuset, holde avstand og alltid sørge for god hoste- og håndhygiene.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet så langt det lar seg gjøre under denne spesielle situasjonen.

HIV-pasient?

Les informasjon på infeksjonspostens sider.

Luftveisinfeksjon - teknikk og trening

Sjekk pdf-fila utarbeidet av Fysioterapiseksjonen ved UNN Tromsø

Psykisk helse og rus

Les mer om tilbudet

Annen informasjon

Fristbrudd og fritt behandlingsvalg

I forbindelse med koronapandemien må spesialisthelsetjenesten kunne styre pasientflyten og benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Derfor er det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen. Endringene omfatter både fristbrudd og fritt behandlingsvalg.

Les mer på helfo.no

"Ikke møtt"-gebyr gjeninnført 1. september

For perioden 1. april til 1. september var det utarbeidet en forskrift som midlertidig stanset bruken av gebyr for "ikke møtt" ved time på sykehuset. Nå er forskriften endret tilbake til normalen, og det skal igjen kreves gebyr for "ikke møtt". Pasienter oppfordres til å ta kontakt med aktuell avdeling eller poliklinikk så snart som mulig dersom de ikke kan møte til oppsatt time. 

Prestetjenestens tilbud for pasienter og pårørende

Les mer her

Fant du det du lette etter?