Koronavirus: Informasjon til pasienter og pårørende/besøkende

Dersom du er syk, og trenger medisinsk hjelp, ta først kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 skal kun brukes ved akutt, livstruende sykdom eller skade.

Praktisk informasjon

Pasienter som har time til behandling/operasjon

  • Hvis din operasjon/time blir avlyst, vil noen fra sykehuset kontakte deg.
  • Hvis du ikke hører noe fra oss, møter du som normalt.
  • Hvis du er i karantene, isolasjon eller er syk - ta kontakt med sykehuset for å avlyse timen din.
  • Hvis du i det hele tatt er i tvil om du bør komme til sykehuset - ta kontakt med oss før du kommer!

Dette gjelder både pasienter og ledsagere. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen her: https://unn.no/avdelinger

Nye retningslinjer for besøk

UNN legger nå til rette for at pasienter kan få besøk. Vi kan ikke slippe inn for mange besøkende på samme tid, så det vil fortsatt være besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved inngangen til sykehusene.

Nytt besøksreglement fra fredag 5. juni klokka 08.00 finner du her

Videokonsultasjon - et godt alternativ når du ikke kan komme på sykehuset

Når fysisk undersøkelse ikke er nødvendig, kan du få tilbud om å snakke med behandleren din på video. På denne siden kan du lese mer om videokonsultasjon, og hvordan du kobler deg opp på på PC, nettbrett eller mobil.

Koronavirus- behandling ved sykehus

Les mer om behandlingen

Pasienter med koronasmitte (eller mistanke om det)

Du skal ikke møte opp direkte på sykehuset. Ring fastlege /legevakt eller kontakt avdeling du eventuelt har avtale med.

Det er etablert egen akuttinngang for koronapasienter. Pasienter med koronasmitte – eller mistanke om det – skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.

Les mer og se kart her

Fakta og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og HelseNorge

Pasientgrupper

Barn og unge som er engstelige - nytt Skype-tilbud

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har lansert et nytt tilbud til barn og unge som oppplever den nye hverdagen usikker og skremmende. Les mer om det nye tilbudet her.

Blodgiver?

Til tross for strenge karanteneregler og stengte funksjoner i samfunnet, er det trygt å møte i blodbanken. Blodprodukter er ferskvare med begrenset holdbarhet, og det er derfor veldig viktig at vi får blodgivere slik at vi kan opprettholde blodberedskapen. 
Les mer på om forhånsregler på en av avdelingssidene under.

Fertilitetspoliklinikken (IVF) gjenåpnes gradvis

Ved Fertilitetspoliklinikken (IVF) vil vi gradvis gjenoppta aktiviteten med behandling og utredning. Vi har begrenset kapasitet, og vil ta kontakt med pasienter som fikk avlyst sin behandling før påske.

Fødende eller gravid?

Alle som henvender seg til en av våre fødeavdelinger vil bli spurt om eksponering for koronasmitte og sykdom knyttet til smitte. Dersom du er syk, eller det er sannsynlig at du kan være det, vil du bli instruert av jordmor om transport, ankomst og opphold ved fødeavdelingen. Les mer og se kart her.

Restriksjoner og tiltak i føde- og barselavdelingene

  • Pasienter med koronasmitte – eller mistanke om det – skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.
  • Partner kan være med på hele fødselsforløpet, inkludert ultralyd/poliklinisk undersøkelse og ved eventuelt keisersnitt. Dersom den fødende ikke har partner, kan en annen pårørende være med.
  • Det tillates nå at partner kan overnatte på barsel. Føde- og barselavdelingene/barselhotell er fortsatt stengt for alle andre besøkende enn partner. Dersom den som har født ikke har partner, kan en annen nær pårørende komme på barselbesøk. Men denne er da underlagt samme regler som øvrige besøkende (maks 1 time per dag).
  • Partner må være frisk, bevege seg minst mulig rundt inne på sykehuset, holde avstand og alltid sørge for god hoste- og håndhygiene.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet så langt det lar seg gjøre under denne spesielle situasjonen.

HIV-pasient?

Les informasjon på infeksjonspostens sider.

Lærings- og mestringskurs (LMS-kurs)

Samtlige kurs er avlyst inntil videre. Tips til internettbaserte alternativer    

Luftveisinfeksjon - teknikk og trening

Sjekk pdf-fila utarbeidet av Fysioterapiseksjonen ved UNN Tromsø

Psykisk helse- og rus

Les mer om tilbudet


Annen informasjon

Fristbrudd og fritt behandlingsvalg

Individuell plan og koordinator

Les mer her.

Prestetjenestens tilbud for pasienter og pårørende

Les mer her

Fant du det du lette etter?