Koronavirus: Informasjon til media

Universitetssykehuset Nord-Norge er nå i gul beredskap. Kriseledelse er satt, planlagt behandling og operasjoner utsettes, personell omdisponeres, og det jobbes med å hente inn ekstra personell.

Media bes kontakte kommunikasjonsavdelinga hvis de har spørsmål som gjelder koronaviruset. På grunn av stor pågang, må vi prioritere hvilke spørsmål vi kan svare på. Vi vil i enkelte tilfeller måtte avslå forespørsler.

På grunn av pågangen har vi innført følgende, midlertidige ordning:

  • Vi ber om at media kun ringer vakttelefon 482 26 000 (ikke sms) når det haster. Andre henvendelser sendes på e-post til kommunikasjon@unn.no. Denne e-posten er betjent hver dag fra 08.00 til 20.00. 
  • Status på pasienter som har vært involvert i ulykker vil ikke bli gitt via telefon. Vi oppdaterer på Twitter (@unn_hf) ved ulykker med alvorlig personskade. Det vil ikke bli gitt status ved ulykker med mindre personskader.
  • Innsynsbegjæringer av større omfang vil ikke bli prioritert.

Spørsmål og svar om beredskap koronavirus i Helse Nord


Presseinfo 13. mars

UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner, og tester ansatte med akutte luftveissymptomer

Ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i dag besluttet å utsette det meste av planlagte operasjoner, behandlinger og konsultasjoner. Livreddende og nødvendig behandling vil prioriteres.

  • Operasjoner: Det meste av planlagte operasjoner utsettes. Et fåtall planlagte operasjoner vil likevel gjennomføres etter medisinske vurderinger.
  • Polikliniske konsultasjoner: Mange timer blir utsatt ut fra en medisinskfaglig vurdering.
  • Mammografi-screening: Alle screeninger utsettes. For tida foregår disse undersøkelsene i Alta.
  • Prøvetakingsenheten ved UNN Tromsø kan ikke lenger ta imot pasienter fra primærhelsetjenesten til blodprøvetaking. I særskilte tilfeller må fastleger ta kontakt med laboratoriet direkte for å gjøre timeavtale.

Sykehuset tar kontakt med alle pasienter som får sine operasjoner/timer utsatt.

Ved alle UNNs sykehus er det nå innført besøksforbud og adgangskontroll. Besøksforbudet gjelder ikke ledsagere som må følge pasienter til UNN. Barn og kritisk syke kan ha pårørende med inn i sykehusene. Besøk til fødeavdelingene skal også begrenses så mye som mulig. De som får lov til å komme inn skal gå direkte til den aktuelle avdelinga, og direkte ut igjen etterpå.

UNN-ansatte i pasientnært arbeid som er hjemme grunnet akutt luftveissykdom, skal nå testes for COVID-19. Hensikten er å få en rask avklaring på om helsepersonell kan komme tilbake i jobb. Testingen gjelder i første omgang for ansatte som skal på jobb de neste tre dagene. Ansatte som allerede er i hjemmekarantene skal ikke testes, men forholde seg til retningslinjene fra FHI. Det opprettes en testenhet for ansatte i Tromsø fra klokka 12 i dag, utendørs ved D-fløya i Breivika. Lignende testing vil komme på plass i Harstad og Narvik så snart som mulig. 

Fant du det du lette etter?