Koronavirus: Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

På denne siden finner du nå kun informasjon om testing av ansatte. UNNs øvrige anbefalinger på arbeidsplassen følger nasjonale retningslinjer.

​​​For flere detaljer, se ​ FHIs nettsider.

Testing av ansatte

Når skal jeg teste meg?

Hvis du får symptomer på covid-19, skal du testes så snart som mulig og holde deg hjemme fra jobb. Dette gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Øvrige kriterier for testing finner du her (FHI).

Ansatte og ledere skal bruke flytskjema i Docmap, RL7868, som veileder for testing og tiltak. Ta kontakt med din leder hvis du har spørsmål og ikke finner svar i flytskjemaet. 

Hvem kan teste seg?

Alle ansatte og vikarer kan teste seg. Det kan også studenter og elever som skal eller har vært på et av UNNs behandlingssteder i forbindelse med jobb eller studier. Hvis du er student eller elev er det viktig at du kjenner navnet på lederen ved den avdelingen er på, slik at vedkommende kan få beskjed dersom kontaktsporing blir nødvendig.     

Husk å ta med UNN ID-kort. NB: Barn av ansatte skal ikke testes ved UNN, men av kommunal testenhet.     

Testing i Tromsø

Hvis du skal teste deg ved UNN Tromsø, må du melde deg på med dette skjemaet (virker ikke i Internet Explorer). Teststasjonen er åpen fra 14.30 til 15.30 på hverdager. Ved behov vil teststasjonen også ha åpent i helgene, dette kommer fram i Helseboka.

Prøvetakingsenheten kan kontaktes på telefon 77 62 68 79 mellom klokken 13.30 og 15.30 på hverdager. Du kan også sende epost til koronatest@unn.no dersom du har spørsmål om testing.

Teststasjonen finner du utendørs, på utsiden av E1. Du skal ikke gå inn i E1 (Vardesenteret), men rundt bygget til containerne nedenfor (se kart under).

 
Møt opp til det tidspunktet som du har booket i Helseboka – ikke før og ikke etter. Dette for å unngå kø og ventetid.

 
Du trenger ikke å ta med rekvisisjon, den ligger klar i luka.

 
Det er viktig at alle holder god avstand, både til andre utenfor containeren og til de som er inne i containeren for testing.

 

 

Covidprovetaking_med_ring_rundt_brakka og tekst.jpg      

Testing i Harstad

Ansatte som har spørsmål om testing eller skal avtale tid for testing må først ringe egen leder, deretter prøvetakingstelefonen 77 01 58 14

Telefonen er åpen for ansatte på hverdager mellom klokka 08.00 og 13.00, og testing foregår samme dager. Ansatte får tidspunkt for oppmøte per telefon. Ledere kan ta kontakt utenom telefontiden hverdager mellom 08.00 og 15.00. 

Test samme dag fordrer at man ringer i åpningstiden for å avtale testtid. Hvis du har symptomer skal du uavhengig av prøvesvar være hjemme til du føler deg frisk nok til å komme på jobb. Planlagt testing frem i tid avtales med Prøvetakingstelefonen som før.

Ved akutt behov for avklaring av kritisk personell utenom åpningstid viser vi til DocMap-prosedyre PR52352

Oppmøte for testing er i brakke på parkeringsplassen bak sykehuset, ved gamle «kjøkkeninngangen».

Dersom det er behov for planlagt testing av ansatte utenom ordinær åpningstid, for eksempel ved tilreisende vikarer, avtales dette på dagtid med Prøvetakingsenheten.

Ved akutt behov for avklaring av kritisk personell utenom åpningstid viser vi til DocMap-prosedyre PR52352.   

Testingen koordineres av koordinator Akutten: 77 07 99 51

Testing i Narvik

Testenheten ved UNN Narvik er avviklet fra og med 8. juni. Liten smittespredning i samfunnet og lav pågang til testing ved UNN Narvik, gjør at testing nå kan ivaretas av Narvik kommunes bedriftshelsetjeneste. Hvis du vil teste deg, ta kontakt på telefonnummer 76 96 90 90.

  • For testing samme dag, ring mellom 09.00 – 11.00
  • For testing påfølgende testdag, ring etter 11.00

Testing foregår i Havnegata 2 (lokalene til Narvik Bedriftshelsetjeneste).

Negativt prøvesvar får du av koronakontoret i kommunen. Du har selv ansvar for å informere nærmeste leder.
Positivt prøvesvar får du av nærmeste leder. ​

Fant du det du lette etter?