Koronavirus: Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

Informasjon, prosedyrer og retningslinjer om pasientbehandling og smittevern inne på sykehuset finnes på UNNs intranettside. Tilgang til intranett har du som ansatt kun når du er på jobb eller når du jobber hjemmefra via VPN/Citrix.

Vaksinering av ansatte

Status for vaksinering av ansatte

OPPDATERT 11.6

tobias_woll.jpg

Til deg som ikke har fått koronavaksine:

Alle innbyggere i Norge forventes å få tilbud om koronavaksine i sin bostedskommune i løpet av sommeren. UNN får en mindre dose vaksiner i slutten av juni, dette er trolig den siste forsyningen av vaksine vi får. De fleste av våre medarbeidere vil heretter motta vaksinen som innbyggere (​via det kommunale vaksineringsapparatet) og ikke som helsepersonell.

Alle medarbeidere som ikke er vaksinert oppfordres derfor til å registrere seg for vaksinering i sine bostedskommuner. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Det er fremdeles mange medarbeidere i UNN som ikke har fått tilbud om vaksine. Mange uvaksinerte deltar i ulike team og i pasientarbeid med fullvaksinerte. Det er viktig at UNN sine vaksinerte medarbeidere er klar over at kollegaer de jobber tett med, ikke nødvendigvis er vaksinert. Alle vil ha fått tilbud om vaksine i løpet av sommeren, enten via UNN eller via den kommunale vaksineringen

UNN mottar i uke 22 og 23 en ny forsyning med Pfizer-vaksine som skal settes som førstedoser. En del av disse dosene skal sendes videre til avtalespesialister og private samarbeidspartnere. De øvrige dosene blir fordelt på DPS-er, DMS-er og sykehusansatte. Klinikkene vil få beskjed om å lage lister med ansatte de ønsker å prioritere til disse dosene. De ansatte vil deretter bli kontaktet for avtale av time. I Tromsø, Harstad og Narvik er det inngått avtale med kommunen om at de tar seg av den praktiske gjennomføringen av vaksineringen. UNN-ansatte vil derfor få beskjed fra kommunen om hvordan de kan sette seg opp på time for vaksinering. ​

Per 27. mai er 4.595 UNN-ansatte vaksinert i UNN-regi. Dette utgjør litt over halvparten av alle ansatte. Blant helsepersonell er andelen vaksinerte over 70 prosent, i enkelte klinikker opp mot 95 prosent. Det reelle tallet på UNN-ansatte som er vaksinert er enda høyere, da mange har fått vaksine via sine hjemkommuner.

Har du spørsmål, send e-post til koronavaksine@unn.no.

Informasjon om vaksinene - effekt og bivirkninger

vaksinen_og_sprøyte.jpg  

OPPDATERT 23.3

Vaksinene er testet i store studier på flere titalls tusen personer. Vaksinene er godkjent, og følges tett av det europeiske og det norske legemiddelverket. Bivirkninger er i de aller fleste tilfeller milde, og går over i løpet av få dager. Vanlige bivirkninger inkluderer smerte på innstikksted. Andre, mindre hyppige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter og feber.

Plagsomme bivirkninger kan meldes av helsepersonell på www.melde.no.

 • Comirnaty-vaksinen fra Pfizer gir som oftest de mest plagsomme bivirkningene etter dose to. 
 • AstraZeneca opplyser om at de mest plagsomme bivirkningene etter deres vaksine oppstår etter dose en, og ofte er mindre uttalt etter dose to.
Bivirkninger etter vaksinasjon, «effektvirkning», er et uttrykk for et aktivt immunsystem. Dette er således en naturlig respons fra kroppen på vaksinasjonen, og er ikke farlig. Vaksineringen har som mål å trigge immunforsvaret, og effektvirkningene er derfor et uttrykk for at vaksinen fungerer. 

Dette betyr imidlertid ikke at de som ikke får særlig plagsomme bivirkninger etter dosene ikke har effekt av vaksinasjonen. Immunforsvaret har ulik grad av aktivitet gjennom livet, og er kanskje særlig aktivt hos yngre personer.

Hvordan skal du forholde deg til sykdom i dagene etter vaksinasjon?

 • Hvis du får hoste, sår hals, rennende nese, tungpust eller tap av smak/luktesans: Test deg for koronavirus så snart som mulig.
 • Hvis du får feber, tretthet, hodepine, muskelsmerter eller leddsmerter, og symptomene varer over 48 timer: Test deg for koronavirus.
 • Hvis du er usikker på om sykdom er tilknyttet vaksinen: Ta kontakt med fastlege eller legevakt.
Etter AstraZeneca vaksinasjon skal lege kontaktes ved:

 • Kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager
 • Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass. 
 • Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom

På samme måte som ved influensavaksine er det en minimal risiko for allergiske reaksjoner. Vaksinen gis derfor som ved influensavaksine av trent personell som kan håndtere anafylaktiske reaksjoner.

Ingen av vaksinene kan forhindre mild covid 100 prosent. Både vaksinerte og uvaksinerte må derfor forholde seg likt til smittevernrutiner og karanteneregler.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Spørsmål og svar

OPPDATERT 6.5

Hvordan blir personvernet ivaretatt rundt vaksineringen?

Informasjon om vaksinering er taushetsbelagt. Det er kun de som trenger å vite navn fordi de jobber med organisering av vaksineringen som har kjennskap til om du velger å ta vaksinen eller ikke. Vaksineutvalget har løpende kontakt både med personvernombud og jurister for å sikre at personvernet ivaretas.

Hva gjør jeg hvis jeg vil bytte vaksinasjonstidspunkt, eller blir forhindret fra å møte?

Hvis du ikke møter til time, står du i risiko for ikke å bli fullvaksinert. Har du tungtveiende grunner til at du må bytte, kan du undersøke om dette er mulig:

 • Ansatte i Tromsø: Ta kontakt med klinikkrådgiver i din egen klinikk, som kan undersøke muligheten for interne bytter med andre i klinikken.
 • Ansatte i Harstad: Ring vaksinetelefon 91 55 50 32.
 • Ansatte i Narvik: Kontakt driftskonsulent på telefon 76 96 80 89.
Dersom du like før oppsatt time blir forhindret fra å møte, kan du kontakte vaksinasjonslokalet direkte. Disse telefonene er i utgangspunktet kun bemannet mens vaksinering pågår:

 • Tromsø: 77 62 80 50
 • Harstad: 91 55 50 32
 • Narvik: 76 96 83 10

Jeg har fått første dose på UNN, men får nå beskjed fra kommunen min at jeg kan få vaksine av dem. Hva gjør jeg?

Alle som har fått første dose i UNN-regi skal som hovedregel også få dose to via UNN. Enkelte Tromsø-ansatte som er vaksinert med AstraZeneca som førstedose har fått tilbud om dose to fra Tromsø kommune. Dersom du har mottatt og takket ja til tilbud om andre dose fra Tromsø kommune, må du gi beskjed om dette til koronavaksine@unn.no.

Noen av de UNN-ansatte som jobber i distriktene (feks på ambulansestasjoner) kan ha fått dose én satt av kommunalt ansatte, da UNN samarbeidet med flere kommuner for å få til en mer effektiv vaksinering. Det er foreløpig ikke avklart hvordan dette skal gjøres når ansatte i distriktene skal ha dose to. Mer informasjon kommer så snart dette blir avgjort.

UNN-ansatte som ikke har fått vaksine i det hele tatt, og så får tilbud fra hjemkommunen om vaksine, kan takke ja til dette. Da skal i så fall begge dosene settes av kommunen. 

Jeg er usikkert på hvilken vaksine jeg har fått. Hva gjør jeg?

Enkelte ansatte har sagt at de er usikker på hvilken vaksine de har fått, og om disse opplysningene er tilgjengelige for vaksinasjonsteamene. Vaksineteamene har full oversikt over hvilken vaksine som er gitt på hvilke datoer til hvilke klokkeslett. De kan også identifisere den enkelte ansatte ved behov. Det er viktig at vaksinene ikke blandes, og ansatte som har fått AstraZeneca vaksine skal ikke ha Pfizer sin vaksine slik retningslinjene fra FHI er pr i dag.

Alle vaksiner som er satt i UNN er registrert i SYSVAK med korrekte opplysninger, og HelseNorge henter informasjonen derfra. 

Slik sjekker du selv hvilken vaksine du har fått:

 • Logg inn på helsenorge.no
 • Velg «Helseregistre»
 • Velg «Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK»
 • Velg «Se Nasjonalt vaksiasjonsregister SYSVAK»

Det er noen opplysninger som kan hjelpe den ansatte å selv identifisere vaksinen som er gitt:

 • Det er ikke satt eller tilbudt AstraZeneca vaksine i UNN etter 11. mars. Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt beskjed om at vaksinasjon med AstraZeneca vaksinen skal pauses, og foreløpig skal ingen som har fått dose 1 med AstraZeneca få dose 2.
 • AstraZeneca-vaksinen skal settes med 11 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. Det betyr at ingen ansatte ved UNN foreløpig skal ha fått tilbud om, eller ha mottatt, 2. dose, da de første 2. dosene ut fra doseintervallet er planlagt til uke 18.
 • Pfizervaksinen har frem til 15. mars blitt gitt med 21 dagers intervall mellom dose 1 og dose 2. Etter nye retningslinjer fra FHI skal intervallet økes til 6 uker for de som har mottatt vaksinen fra og med 15. mars. Hvis du har mottatt to vaksinedoser i løpet av januar/ februar, har du fått Pfizervaksinen.
 • UNN har ikke mottatt andre vaksinetyper enn AstraZeneca og Pfizer. Ansatte og beboere på Svalbard vil få tilbud om Moderna etter tildeling fra FHI.

Ta kontakt via e-post til koronavaksine@unn.no dersom du har spørsmål.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg skal få (AstraZeneca, Pfizer eller Moderna)?

Nei. Ingen medarbeidere kan velge hvilken vaksine de ønsker å få. Dersom du takker nei til vaksine fra UNN må du stille deg i kø i kommunen (der du heller ikke kan velge hvilken vaksine du får). 

For tida vaksinerer vi kun med Pfizer på fastlandet, mens det brukes Moderna på Svalvard.

Skal jeg registrere meg for vaksinering hos kommunen?

Det er svært usikkert hvor mye vaksine UNN får i vår/sommer, så mye tyder på at det for mange vil gå raskere å få vaksinen via kommunen. Dette gjelder spesielt ansatte som er i risikogruppene. Ansatte som allerede er vaksinert på UNN, bør gi beskjed om dette til fastlege/hjemkommune, da personvernet ikke tillater at denne informasjonen overføres fra UNN til kommunene. Sjekk din kommunes nettside for å finne ut om de har startet registrering.

Begge vaksinedosene skal settes av samme instans. Hvis du får dose én via UNN, skal du også få dose to av UNN. Får du dose én av hjemkommunen din, skal du også stikkes på nytt av kommunen når dose to skal settes. Dersom du har fått dose én av UNN, og så blir kontaktet av kommunen med beskjed om at du kan få vaksine hos dem, skal du gi beskjed til kommunen at du allerede har fått første dose fra UNN, og derfor ikke skal ha dose to hos kommunen.

Hva med UNN-ansatte som ikke jobber på et av sykehusene?

UNN har avtale med flere kommuner om hjelp til vaksinasjon av ansatte som ikke jobber på et av sykehusene. Ta kontakt med nærmeste leder for mer informasjon.

Hva må jeg ha med når jeg møter til vaksinering?

Alle ansatte som skal vaksineres må ha med ansatt-ID og ferdigutfylt egenerklæring. Egenerklæringsskjema fylles ut på vaksinasjonsstedet.

Hvordan får jeg vite tid og sted for vaksinering?

Du får informasjon fra din nærmeste leder om når du kan få vaksinen. Vaksinering finner sted her:

Tromsø: Auditorium UNN, A-fløya, plan 5. Bruk hovedinngang og gå ned en etasje.
Harstad: Gymsal fysioterapi u-etasjen
Narvik: Hovedinngang legevakt

Hold to meters avstand, og følg oppmerking/instrukser fra de som organiserer vaksineringen.

Kan gravide og ammende få vaksine?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. 

Ammende kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Selv om effekten til vaksinen hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.


Jeg tilhører en prioritert risikogruppe – hvor får jeg vaksinen?

Føringen fra Helsedirektoratet og Helse Nord RHF er at formålet med vaksineringen av ansatte i starten er å sikre kapasitet i spesialisthelsetjenesten slik at sykehusene kan opprettholde kritiske funksjoner og motta både covid-19-pasienter og alle andre pasienter som har behov for sykehustjenester. Dette dreier seg om tjenester med personell som er vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon eller karantene. Prioritet vil gis til helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner og regionale funksjoner, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner ut fra lokale vurderinger.

Ansatte som tilhører prioriterte risikogrupper vil få vaksinen i kommunehelsetjenesten når det åpnes for dette.

Når skal dose to settes?

Pfeizer: Dose to bør settes seks uker etter den første. Fra mai 2021 økes intervallet til 12 uker (ikke tilbakevirkende kraft). 

AstraZeneca: Se under.

Jeg har fått én dose AstraZeneca-vaksine - hva skjer med dose to?

I påvente av en endelig avgjørelse rundt AstraZeneca-vaksinen, har regjeringen bestemt at de som har fått én dose med denne vaksinen skal få tilbud om dose to med en annen type vaksine.

UNN har nå fått bekreftet at vi får Pfizer-vaksiner til de rundt 1500 ansatte som har blitt vaksinert med AstraZeneca. Disse medarbeiderne vil bli kontaktet, og vaksinene vil bli satt i uke 20 både i Tromsø, Harstad og Narvik. I Tromsø er det snakk om nesten 900 ansatte, så vi må kanskje bruke uke 21 for å få stukket alle. De som jobber i prehospital tjeneste vil få beskjed om når og hvor de skal få satt sine vaksiner.

FHIs erfaringer fra vaksiner mot andre sykdommer har vist at det går fint å kombinere ulike vaksinetyper. Du kan lese mer i dette informasjonsbrevet. 

Jeg har hatt koronavirus, skal jeg vaksineres?

Ja. Ut fra kunnskap i dag anbefaler FHI også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. FHI anbefaler at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

FHI mener at det er tilstrekkelig med én dose vaksine for de som har hatt covid-19.


Hvordan forholder jeg meg til smittevernsregler og eventuell karantene etter at jeg er vaksinert?

Personer som er vaksinert er bedre beskyttet mot sykdom, men vi vet ennå ikke om vaksinen hindrer videre smitte. Inntil vi får mer kunnskap om effekten av vaksinen må alle smitteverntiltak følges også av de som er vaksinert. Dette inkluderer også karantenereglene.

For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets informasjonsark om koronavaksinen.

Hvis jeg får feber eller luftveissymptomer like etter vaksinen, må jeg teste meg for covid-19 da?

Hvis du får feber, tretthet, hodepine, muskelsmerter eller leddsmerter etter å ha tatt vaksinen: 
Hvis symptomene varer over 48 timer, test deg for koronavirus.

Hvis du får hoste, sår hals, rennende nese, tungpust eller tap av smak/luktesans:
Test deg for koronavirus så snart som mulig.

Viktig å huske på den dagen du skal vaksineres

venting.jpg  

Du møter opp på det tidspunktet du har fått oppgitt fra din nærmeste leder.

Vaksinering foregår her:
Tromsø: Auditorium UNN, A-fløya, plan 5. Bruk hovedinngang og gå ned en etasje.
Harstad: Gymsal fysioterapi u-etasjen
Narvik: Hovedinngang legevakt

Husk å holde god avstand til andre.

Følg oppmerking/instrukser fra de som organiserer vaksineringen.

Alle ansatte som skal vaksineres må ha med ansatt-ID, og fylle ut egenerklæring på vaksinasjonsstedet.

Hvis du ikke møter til time, står du i risiko for ikke å bli fullvaksinert. Har du tungtveiende grunner til at du må bytte, kan du undersøke om dette er mulig:

 • Ansatte i Tromsø: Ta kontakt med klinikkrådgiver i din egen klinikk, som kan undersøke muligheten for interne bytter med andre i klinikken.
 • Ansatte i Harstad: Ring vaksinetelefon 91 55 50 32.
 • Ansatte i Narvik: Kontakt driftskonsulent på telefon 76 96 80 89.

Dersom du like før oppsatt time blir forhindret fra å møte, kan du kontakte vaksinasjonslokalet direkte. Disse telefonene er i utgangspunktet kun bemannet mens vaksinering pågår:

 • Tromsø: 77 62 80 50
 • Harstad: 91 55 50 32
 • Narvik: 76 96 83 10

Etter at du er vaksinert må du vente i 20 minutter før du kan forlate vaksineringsområdet, i tilfelle det skulle oppstå bivirkninger som bør følges opp.

Vaksineutvalget

Arbeidet med vaksineringen organiseres av vaksineutvalget. Utvalget rapporterer til medisinsk fagsjef, og består av:
 • Heidi Høifødt (leder)
  Heidi_Høifødt_Foto Zoltan.jpg

  Heidi Høifødt

 • Torni Myrbakk, smittevernoverlege
 • Annelin Lyshoel, smittevernsenteret
 • Paul Martin Hansen, bedriftshelsetjenesten
 • Glenn-Helge Hattmann, bedriftshelsetjenesten
 • Sidsel Kristiansen, sykehusapoteket
 • Airin Nordgård, sykehusapoteket
 • Jørn Resvoll, kommunikasjonssenteret
 • Representanter fra Medisinsk klinikk
 • Stein-Gunnar Widding, samhandlingssenteret
 • Mai-Britt Martinsen, tillitsvalgt fra Norsk sykepleierforbund
 • Einar Rebni, foretakshovedverneombud

Forhold av større viktighet forelegges ledergruppen før beslutning av direktøren. Mindre forhold besluttes av medisinsk fagsjef etter delegasjon fra direktøren.

Utvalget skal:

 • Følge opp tiltaksplanen for koronavaksinasjon fra Folkehelseinstituttet.
 • Ha oversikt over antall tilgjengelige vaksiner.
 • Planlegge gjennomføring av vaksinasjon av pasienter og ansatte.
 • Komme med anbefalinger til pandemiledelsen om prioriteringer og andre forhold som må besluttes av ledelsen.
 • Sikre informasjon om vaksinasjon i organisasjonen og mot Helse Nord RHF/FHI

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene. Les mer i koronavaksinasjonsveilederen.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser tilknytta koronavaksinering skal i utgangspunktet sender på e-post til til koronavaksine@unn.no

Har du tungtveiende grunner til at du må bytte time, kan du undersøke om dette er mulig:

 • Ansatte i Tromsø: Ta kontakt med klinikkrådgiver i din egen klinikk, som kan undersøke muligheten for interne bytter med andre i klinikken.
 • Ansatte i Harstad: Ring vaksinetelefon 91 55 50 32.
 • Ansatte i Narvik: Kontakt driftskonsulent på telefon 76 96 80 89.
Dersom du like før oppsatt time blir forhindret fra å møte, kan du kontakte vaksinasjonslokalet direkte. Disse telefonene er i utgangspunktet kun bemannet mens vaksinering pågår:

 • Tromsø: 77 62 80 50
 • Harstad: 91 55 50 32
 • Narvik: 76 96 83 10


Testing av ansatte

Hva er de generelle retningslinjene for når jeg skal testes?

Svar: Smittevernsenteret ved UNN har utarbeidet en prosedyre som ligger i DocMap, RL7868, som gir retningslinjer for testing av UNN-ansatte. Ansatte og ledere skal bruke denne prosedyren for avklaring av testing. RL7868 oppdateres jevnlig. Ta eventuelt kontakt med din leder hvis du har spørsmål og ikke finner svar i prosedyren. 

Hvem kan teste seg?

Alle ansatte og vikarer kan teste seg. Det kan også studenter og elever som skal eller har vært på et av UNNs behandlingssteder i forbindelse med jobb eller studier. Hvis du er student eller elev er det viktig at du kjenner navnet på lederen ved den avdelingen er på, slik at vedkommende kan få beskjed dersom kontaktsporing blir nødvendig.     

Husk å ta med UNN ID-kort. NB: Barn av ansatte skal ikke testes ved UNN, men av kommunal testenhet.     

Testing i Tromsø

Hvis du skal teste deg ved UNN Tromsø, må du melde deg på med dette skjemaet (virker ikke i Internet Explorer). Teststasjonen er åpen fra 14.30 til 15.30 på hverdager. Ved behov vil teststasjonen også ha åpent i helgene, dette kommer fram i Helseboka.

Prøvetakingsenheten kan kontaktes på telefon 77 62 68 79 mellom klokken 13.30 og 15.30 på hverdager. Du kan også sende epost til koronatest@unn.no dersom du har spørsmål om testing.

Teststasjonen finner du utendørs, på utsiden av E1. Du skal ikke gå inn i E1 (Vardesenteret), men rundt bygget til containerne nedenfor (se kart under). Det jobbes med å få bedre lys ute rundt containeren.

Møt opp til det tidspunktet som du har booket i Helseboka – ikke før og ikke etter. Dette for å unngå kø og ventetid.

Du trenger ikke å ta med rekvisisjon, den ligger klar i luka.

Det er viktig at alle holder god avstand, både til andre utenfor containeren og til de som er inne i containeren for testing.


Covidprovetaking_med_ring_rundt_brakka og tekst.jpg      

Testing i Harstad

Ansatte som har spørsmål om testing eller skal avtale tid for testing må først ringe egen leder, deretter prøvetakingstelefonen 77 01 58 14

Telefonen er åpen for ansatte på hverdager mellom klokka 08.00 og 13.00, og testing foregår samme dager. Ansatte får tidspunkt for oppmøte per telefon. Ledere kan ta kontakt utenom telefontiden hverdager mellom 08.00 og 15.00. 

Test samme dag fordrer at man ringer i åpningstiden for å avtale testtid. Hvis du har symptomer skal du uavhengig av prøvesvar være hjemme til du føler deg frisk nok til å komme på jobb. Planlagt testing frem i tid avtales med Prøvetakingstelefonen som før.

Ved akutt behov for avklaring av kritisk personell utenom åpningstid viser vi til DocMap-prosedyre PR52352

Oppmøte for testing er i brakke på parkeringsplassen bak sykehuset, ved gamle «kjøkkeninngangen».

Dersom det er behov for planlagt testing av ansatte utenom ordinær åpningstid, for eksempel ved tilreisende vikarer, avtales dette på dagtid med Prøvetakingsenheten.

Ved akutt behov for avklaring av kritisk personell utenom åpningstid viser vi til DocMap-prosedyre PR52352.   

Testingen koordineres av koordinator Akutten: 77 07 99 51

Testing i Narvik

Testenheten ved UNN Narvik er avviklet fra og med 8. juni. Liten smittespredning i samfunnet og lav pågang til testing ved UNN Narvik, gjør at testing nå kan ivaretas av Narvik kommunes bedriftshelsetjeneste. Hvis du vil teste deg, ta kontakt på telefonnummer 76 96 90 90.

 • For testing samme dag, ring mellom 09.00 – 11.00
 • For testing påfølgende testdag, ring etter 11.00

Testing foregår i Havnegata 2 (lokalene til Narvik Bedriftshelsetjeneste).

Negativt prøvesvar får du av koronakontoret i kommunen. Du har selv ansvar for å informere nærmeste leder.
Positivt prøvesvar får du av nærmeste leder. 

 


Personal: Ansatte

Karantene

Utfyllende informasjon om gjennomføring av karantene og varighet finner du til enhver tid i flytskjema RL7868.
Følg alltid FHIs råd for de som er i karantene.


Unntak fra karantene

Nærmeste leder må vurdere om det er behov for dispensasjon fra karantenebestemmelsene for kritisk personell i egen enhet. Oversikt over ansatte som må ha dispensasjon og begrunnelse for hver enkelt dispensasjon, sendes til klinikksjef.

Før arbeidsgiver gir unntak fra karantene for å opprettholde forsvarlig drift, bør følgende vurderes:
 • Mulighet for å flytte personell fra andre deler av virksomheten.
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet.
Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å ivareta pasienttilbud, bør det foreligge en lokal vurdering av hvem som eventuelt bør kalles tilbake til jobb. Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:
 • Ansatte som er vaksinert og i innreisekarantene.
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
 • Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering.

Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal: 

 • Følge testregimet for innreisende og for unntaksbestemmelsen. 
 • Være i karantene på fritiden selv om man er unntatt karantene på jobb.
 • Hvis det er strengt nødvendig, kan offentlig transport benyttes til og fra jobb etter første negative prøvesvar. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.
 • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • Tilstrebe avstand (mer enn 1 meter) til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Munnbind

Det er ikke et generelt krav om bruk av munnbind i UNN.

Når skal ansatte bruke munnbind?

 • I all pasientkontakt nærmere enn 1 meter.
Det er viktig at munnbind brukes korrekt og i definerte situasjoner. Bruk av munnbind en hel arbeidsdag kan øke risiko for feilbruk. Alle enheter skal tilrettelegge arbeidsdagen slik at ansatte i størst mulig grad skal kunne overholde anbefalte avstandskrav (Se Docmap-prosedyre RL1247 Munnbind, åndedrettsvern og øyebeskyttelse).
 

Når skal pasienter og besøkende bruke munnbind?

Munnbindbruk hos pasienter og besøkende skal være frivillig med unntak av følgende sammenhenger:

 • Ved påvist/mistenkt smitte og under oppsyn av helsepersonell. 
 • I situasjoner der kommunen har pålagt at man skal bruke munnbind.

Oppdatert 6. mai 2021

Reiser

Disse reglene gjelder alle ansatte, også de som ikke jobber pasientnært.

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Ansatte som ikke er fullvaksinert, og som har vært på reise i gule områder utenfor landets grenser, skal testes og ha mottatt negativt svar før de fysisk møter opp på arbeidsplassen. Fullvaksinerte trenger ikke teste seg etter reiser til gule områder hvis de ikke har symptomer.
 • Ansatte som har vært i røde områder i utlandet, skal testes og gå i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også de som er fullvaksinert.

NB: Hvis du får luftveissymptomer etter en reise (innenlands eller utenlands) skal du testes for covid-19 og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og du føler deg frisk nok til å gå på jobb. Du bør teste deg selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte. Tidspunkter og sted for testing av ansatte finner du under overskriften "Smittevern og testing" lengre ned på siden.

Reiser/turer til røde områder:

 • Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko (røde land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 • Hvis ansatte velger å reise til røde land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjør for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 • Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon).

Reiser/turer til gule områder:

 • I gule områder er smittespredningen vurdert å være så lav at det ikke er krav om karantene, selv om disse områdene også har økt risiko. Reiser til disse områdene skjer på eget ansvar. Har du reist i slike områder, også ved kortere opphold, skal du informere arbeidsgiver dersom reisen har vært i løpet av de siste 10 dager før du skal tilbake i jobb. 
 • Ansatte som ikke er fullvaksinert må testes for covid-19 før oppstart i jobb, og skal ikke være fysisk på arbeidsplassen før negativt svar foreligger. Dette gjelder alle ansatte som ikke er fullvaksinert, også de som ikke jobber pasientnært. Ansatte som er fullvaksinert trenger ikke å teste seg før de starter i jobb, med mindre de har symptomer.
 • Se flytskjema i Docmap for mer informasjon. RL7868.
 • Les reiseråd fra FHI her.

Tjenestereiser

Tjenestereiser skal vurderes og begrenses til det som anses nødvendig, for eksempel i forbindelse med utdanning/opplæring. Alle tjenestereiser skal avklares med leder. Det oppfordres til bruk av digitale plattformer for å gjennomføre regionale og nasjonale møter.

Hjemmekontor

For å bidra til å redusere belastningen på kollektivtransport, trygg gjennomføring av smitteverntiltak på arbeidsplassen, og å redusere kontakthyppigheten i befolkningen, skal hjemmekontor brukes som virkemiddel. Bruk av hjemmekontor må tilpasses arbeidets art og den enkelte ansattes behov. På siden Brukerstøtte for hjemmekontor finner du alt du trenger å vite om Mobilt kontor, Citrix, Skype for Business, sikkerhet og epost på hjemmekontoret.  

Sykefravær og egenmelding

Utvidet rett til egenmelding opphører fra 1. juni 2020

For å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, ble retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere fra 16. mars 2020 utvidet til 16 dager. I forbindelse med at smittesituasjonen i Norge er endret og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner nå myndighetene retten til utvidet bruk av egenmelding i den første fasen av et lengre sykefravær.

Fra 1. juni 2020 opphører derfor reglene om utvidet rett til å bruke egenmelding. Det betyr at ansatte ikke lenger kan kreve å bruke egenmelding de 16 første dagene av et sykefravær, men at den vanlige regelen om 8 dagers egenmelding gjelder. Opptjeningstiden for å bruke egenmelding går tilbake til å være to måneder. Endringen gjelder alt sykefravær, inkludert covid-19-relatert fravær.

Dersom du blir satt i karantene eller isolasjon i ferien din, må du levere legeerklæring, jf. ferieloven § 9. Hvis du er syk, gjelder de samme reglene som ved annen sykdom, og du vil som hovedregel ha krav på sykepenger. Dersom du ikke er syk, men er pålagt hjemmekarantene (må holde deg hjemme), gjelder særskilte sykepengeregler. Les mer om dette på nav.no.

Snakk med din nærmeste leder for å avklare om du kan ha hjemmekontor. Normale regler for fravær ved syke barn gjelder også hvis barnet er koronasmittet. For øvrig gjelder normale regler for fravær ved «syk barnepasser» også ved koronasmitte. Spørsmål om sykefravær kan rettes til unn-sykelonn@unn.no.

NB: Husk å bruke koronakode i GAT. Det er fordi myndighetene har gjort et unntak i refusjonsreglene ved koronarelatert fravær. Vanligvis betaler arbeidsgiveren opptil de første 16 dagene av sykefraværet, men fra 16. mars får arbeidsgiver refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Det kan søkes om slik refusjon til og med 31. desember 2020. Se informasjon om Nye fraværskoder i GAT lengre ned på siden.

Omsorgsdager

Foreldrenes kvote med omsorgspenger dobles i 2021, denne ordningen gjelder til 30.12.21.

Dette gjelder ved helt eller delvis stengte barnehager, skoler eller SFO frem til 30.06.21:

 • Du kan bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer.
 • Du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp omsorgsdagene dine.
 • Du må levere en bekreftelse på stengingen fra barnehagen/skolen/SFO til arbeidsgiver.
Reglene om at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien, er videreført ut 2021. Husk at det må søkes til NAV om dette.

Les mer om koronaviruset og bruk av omsorgsdager på nav.no

Snakk med din nærmeste leder for å avklare om du kan ha hjemmekontor. Normale regler for fravær ved syke barn og syk barnepasser gjelder også ved koronasmitte. Spørsmål om sykefravær kan rettes til unn-sykelonn@unn.no.

Når skal jeg holde meg borte fra jobb?

 • Hvis du har symptomer på covid-19 skal du være hjemme fra jobb og ta en koronatest. Ved negativt prøvesvar kan du møte på jobb igjen når du føler deg frisk nok til det. Se også rådene på fhi.no.
 • Hvis du har vært i nærkontakt med bekreftet eller sannsynlig syk med covid-19, kontakt din leder for avklaring.
 • Hvis du har reist eller mellomlandet:
   • I land utenfor Schengen/EØS/EU: karantene i 10 dager fra hjemkomst.
   • I land innenfor Schengen/EØS/EU i områder som er definert som røde områder: karantene i 10 dager fra hjemkomst.
   • I gule områder utenfor Norge: Prøve skal taes og være hjemme fra jobb inntil negativt svar foreligger.

Disse rådene kan endre seg raskt, se alltid FHI reiseråd

Til ledere: Det er utviklet et skjema (RL7868 ) som kan hjelpe deg å vurdere om ansatte kan komme på jobb eller må holde seg hjemme. Skjemaet ligger på intranett. Hvis du har spørsmål om vurdering av dine ansatte, kontakt Smittevernsenteret på e-post smittevern@unn.no  eller telefon til 77 66 94 50  mellom 08.00 og 15.00 på hverdager.

Barnehager og skoler

Når skoler og barnehager er åpne, er hovedregelen at man ikke har krav på omsorgspenger («sykt barn-dager») dersom man holder friske barn hjemme. 
                 
Noen vil kunne oppleve problemer som følge av redusert åpningstid i skole og barnehager. I slike tilfeller sier loven at beslutningen om redusert åpningstid må vike for retten til barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Vi anbefaler derfor at ansatte går i dialog med barnehage/skole.

Nye fraværskoder i GAT

Oppdatert informasjon om egne fraværskoder som skal brukes ved fravær som skyldes koronavirus:

Kode 118 - Korona Sykemelding

De aller fleste som er pålagt karantene vil ha krav på sykemelding. Koden brukes på alle sykemeldinger som er relatert til koronavirus.

Kode 128 - Korona Egenmelding

Brukes i tiden mellom meldt symptom til sykemelding evt. foreligger. Fra og med 1. juni 2020 kan denne koden brukes i inntil 8 dager pr. tilfelle, men "korona-egenmelding" og vanlig egenmelding kan ikke til sammen overstige 24 dager i løpet av en 12-månedersperiode.

Kode 478 - Korona Sykt barn/barnepass

Brukes ved barns eller barnepassers sykdom på grunn av koronavirus. Nå som skoler (1. til 4. trinn) og barnehager er blitt gjenåpnet, er hovedregelen at man ikke har krav på omsorgspenger («sykt barn-dager»), dersom man holder friske barn hjemme. I slike tilfeller skal ikke denne koden benyttes.

Endring i arbeidsoppgaver

UNN kan omdisponere sine ansatte innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det antas at styringsretten nå er noe utvidet i forhold til en normalsituasjon. Situasjonen vi er i kan resultere i at de oppgavene du vanligvis utfører faller bort eller omprioriteres i en periode og at du settes til å gjøre andre nødvendige oppgaver. UNN vil fortløpende vurdere behovet for omdisponering og du som ansatt kan bli kontaktet med forespørsel om dette.

Merarbeid og overtid

Spesielt helsepersonell i deltidsstillinger kan bli pålagt merarbeid og overtid der det er et særlig tidsavgrenset behov for dette. Dette gjelder også andre ansatte, spesielt ansatte med viktig kompetanse i forhold til oppgavene som skal løses.

UNN som arbeidsgiver har adgang til å inngå kollektive arbeidstidsavtaler som gir UNN et større handlingsrom enn det vi har i normalsituasjon. Behovet for dette og innholdet i disse avtalene arbeides det med fortløpende og de drøftes med de tillitsvalgte.

Ferie

Kan arbeidsgiver endre min innvilgede ferie?

Ja, ferielovens bestemmelser gir arbeidsgiver adgang til å endre innvilget ferie dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.
Arbeidsgiver skal drøfte en eventuell omlegging av ferie med de tillitsvalgte.

Hvilke kostnader må arbeidsgiver dekke når ferien endres av UNN som arbeidsgiver? 

Endring av fastsatt ferie kan medføre merutgifter for arbeidstaker i form av tap av verdien av reisen, avbestillingsgebyrer osv. Arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien, jf. ferieloven § 6 nr. 3. Merutgiftene som kreves dekket må skyldes at ferien blir endret.

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset, har en rekke reise- og flyselskap, samt reiseforsikringsaktører tilbudt refusjon av allerede bestilte billetter og reiser. På denne bakgrunn må arbeidstaker som får sin ferie endret, først søke refusjon via disse kanalene. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere arbeidstakers merutgifter knyttet til at ferien blir endret.

Har jeg krav på å få endret fastsatt ferie?

Dersom ferien er fastsatt i tråd med reglene i ferieloven, har du i utgangspunktet ikke krav på å få endret ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enig om en endring, er dette helt i orden. Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Dersom arbeidstaker har varslet denne ferien minst 2 uker i forveien, anses ferien som fastsatt.

Når må ferien avvikles? 

Koronaviruset innebærer endring i ferieplanene til mange arbeidstakere. Dette kan få innvirkning på både hovedferien og restferien. Arbeidstaker kan i ifølge ferieloven kreve at hovedferien, som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Videre sier ferieloven at restferien, som omfatter 7 virkedager, kan gis samlet innenfor ferieåret.

Det er imidlertid viktig å være klar over at man gjennom skriftlig avtale kan fravike reglene om avvikling av hovedferie og restferie. Slik skriftlig avtale kan enten inngås med tillitsvalgte eller med den enkelte arbeidstaker.

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir syk før eller i ferien? 

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at den utsettes til senere i ferieåret. Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall dager ferie blir utsatt til senere i ferieåret. I begge situasjoner må sykdommen dokumenteres med legeerklæring og fremlegges så raskt som mulig for arbeidsgiver. Det er per i dag ingen endringer i dette knyttet til koronasituasjonen.

Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene eller isoleres i ferien?

Dersom du blir satt i karantene eller i isolasjon i ferien din må du levere legeerklæring, jfr. ferieloven § 9 nr. 1. Det er per nå uklart om karantene gir rett til utsatt ferie. 

Pensjonister og arbeid

Jeg er alderspensjonist. Kan jeg jobbe mer enn 20 % stilling uten at det blir avkorting i pensjonen?

Ja, hvis du jobber ekstravakter og arbeidet er koronarelatert. Som følge av covid-19-utbruddet besluttet regjeringen at pensjonister som bidrar med arbeid i forbindelse med pandemien ikke skulle få avkortning i eller bortfall av pensjon. Regelen gjelder ikke faste stillingsforhold, kun ekstravakter. Regelen gjelder fram til 1. juli 2021.  

Jeg er pensjonist, kan jeg bli beordret til tjeneste? 

Ja, det kan bli aktuelt å mobilisere alderspensjonister. For å møte et slikt bemanningsbehov, legger regjeringen til rette for at det kan rekrutteres kvalifisert personell gjennom frivillig mobilisering. Dersom situasjonen tilsier det, kan det være aktuelt for myndighetene å beordre kvalifisert personell til tjeneste.

Yrkesskadeerstatning

Koronasmitte er nå inne på lista over sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Les mer i pressemelding på regjeringen.no

Psykososialt team - rådgivningstjeneste for alle UNN-ansatte

Koronasituasjonen krever mye av ansatte og avdelinger, og vil for mange føre til økt belastning. UNN HF har derfor etablert en rådgivningstjeneste for ansatte. Psykososialt team består av psykologer, spesialrådgivere og sykepleiere ved UNN. Vi tilbyr støtte og rådgivning som kan hjelpe deg å stå i arbeid og forebygge stressbelastninger. Alle UNN-ansatte kan ta kontakt, uavhengig av avdeling, funksjon og arbeidssted.

Pykososial belastning i krevende situasjoner - film med psykolog Eva T. Næss


Dette kan vi hjelpe deg med

 • Rådgivning/kollegastøtte ved vanlige og forventede stress- og krisereaksjoner
 • Hjelp og råd til selvivaretagelse: Søvn, fysisk aktivitet, egenomsorg
 • Drøfting av jobbrelaterte bekymringer eller belastende problemstillinger hjemme som følge av koronasituasjonen
 • Råd om hvor du kan få psykisk helsehjelp eller annen hjelp som ligger utenfor teamets område
 • Veiledning til grupper og avdelinger om gode grep for å ivareta arbeidsmiljø og støttende fellesskap i en spesiell og krevende situasjon

Ta kontakt på vakttelefon eller epost

Du kan kontakte oss på psykosos.stotte@unn.no, så vil leder for psykososialt team, Eva T. Næss (psykolog) ta kontakt med deg i løpet av kort tid.

Alle samtaler med Psykososialt team er konfidensielle, og de som bemanner tjenesten har taushetsplikt. Samtalene journalføres ikke, og avdeling, kjønn og stilling blir ikke registrert. Antall henvendelser vil bli registrert, og dersom du gir samtykke til det, vil teamet også registrere type problematikk. 

Rammer for telefonsamtalen

 • Varighet inntil 30 minutter
 • Veiledning og rådgivning, ikke behandling
 • Som hovedregel tilbys ikke oppfølgingssamtaler. Hvis du trenger oppfølging inntil tre timer, gjennomføres dette som videokonsultasjon
 • Tilbudet er gratis

Lederstøtte

Psykososialt team er for alle ansatte, også ledere. Men hvis du har utfordringer som gjelder ledelse spesielt, kan du kontakte UNNs lederstøtteteam. Det er etablert av Personal- og organisasjonsavdelingen for å gi råd og veiledning til ledere, lederteam og KVAM-grupper, både når det gjelder lederrollen og egen ivaretakelse:

 • Hvordan stå stødig i lederrollen og mestre daglige utfordringer sammen med dine medarbeidere?
 • Hvordan mestre egne påkjenninger, belastninger og stress, og samtidig fungere på jobb og privat? 
Ta kontakt på PO-LOhenvendelser@unn.no eller ring Mai-Liss Larsen på 90 41 41 25 (09:00 - 20:00 på hverdager).

Problemstillinger som ikke skal håndteres av Psykososialt team

 • Psykisk sykdom og rusrelaterte lidelser som krever helsehjelp, må håndteres via fastlegen. Psykologer skal ikke skrive henvisning til spesialisthelsetjenesten på bakgrunn av kontakt med Psykososialt team.
 • Akutte kriser må håndteres via fastlegen eller legevakten
 • Spørsmål om smittevernsarbeid må rettes til Smittevernsenteret
 • Spørsmål om testing må rettes til Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Spørsmål om turnus og bemanning, overtid og arbeidstidsbestemmelser må rettes til leder eller tillitsvalgte
 • Spørsmål om NAV-tjenester må rettes til NAV
 • Spørsmål om sykmelding/egenmelding må rettes til fastlegen
 • Utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet som gjelder f.eks. organisering, oppgavefordeling, rutiner for drift, konflikter etc., skal håndteres av det etablerte arbeidsmiljøsystemet i UNN (leder/verneombud/KVAM/tillitsvalgte/BHT/HR)

Hvordan ivareta et godt arbeidsmiljø?

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynlighet for utbrenthet. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) ved UNN har utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefalinger.

Veileder for ivaretakelse av eget personell (PowerPoint)    

Viktige lenker

Ivaretakelse av hjelpere (helse-nord.no)
Ivaretakelse av hjelpere (psykososialberedskap.no)
Prestetjenesten (unn.no)

 

 

Personal: Ledere

Frivillig omdisponering av ansatte

Bakgrunn og formål

Noen deler av UNN trenger nå tilførsel av personell, mens andre deler av virksomheten har ansatte med ledig kapasitet eller oppgaver og ansvar som kan prioriteres bort den ekstraordinære situasjonen vi nå står i. Formålet med denne informasjonen er å gi ledere i UNN kunnskap om mulighet for omdisponering, og tips til hvordan dere skal gå frem. God og tett dialog mellom leder og ansatte er særdeles viktig i denne situasjonen.

Omdisponering

Å omdisponere personell internt i foretaket er en mulighet ved snarlig behov for tilgjengelig arbeidskraft i forbindelse med ulike beredskapssituasjoner, og også situasjonen vi står i nå. Behovet for omdisponering skal drøftes med tillitsvalgte, og den enkelte må informeres i så god tid som mulig. Omdisponering kan iverksettes i kraft av arbeidsgivers styringsrett, ut fra en fortolkning av rammene for den enkeltes arbeidsforhold.   

I arbeidsavtalene i UNN er det forsøkt inntatt formuleringer som sikrer en videst mulig adgang til styring fra arbeidsgiver mht. at arbeidstaker kan omdisponeres når det gjelder arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde når hensynet til driftsmessige forhold tilsier det. Dere bør se på arbeidsavtalene til aktuelle arbeidstakere og vurdere hvilke rammer den gir for omdisponering.

Det må ved omdisponeringer tas nødvendig hensyn til den enkeltes fagkompetanse, forutsetninger og individuelle forhold, herunder supplert med behovet for opplæring/innføring i arbeidsoppgaver. I det enkelte tilfelle, må omfanget av arbeidsoppgaver som arbeidstaker kan omdisponeres til, avgjøres skjønnsmessig og konkret.

Omdisponering og styringsrett i ekstraordinære tilfeller

Ved ekstraordinære tilfeller er det dessuten alminnelig antatt i juridisk teori at arbeidsgivers styringsrett vil utvides, både mht. arbeidstidens lengde og arbeidets innhold. Jo mer ekstraordinær situasjonen er, desto mer utvidelse vil aksepteres. Det vil si at arbeidstakere kan bli pålagt å utføre arbeidsoppgaver som vanligvis ligger utenfor det som normalt anses å følge av arbeidsavtalen. Dette betinger i så fall situasjoner som vanskelig kan forutses av arbeidsgiver og ikke er av for lang varighet.   

Endrede oppgaver vs. omdisponering

Mange arbeidstakere vil få endrede oppgaver under Korona-perioden, men slik at det likevel er innenfor det en kan forvente i arbeidsforholdet. For eksempel mener UNN det er innenfor dersom en sykepleier på en poliklinikk på UNN i Breivika går inn i arbeid som sykepleier på et annet sted i Breivika. Det vil også være innenfor om en rådgiver i stab som har hatt ett ansvarsområde må løse oppgaver innenfor et beslektet arbeidsfelt. Det vil i disse tilfellene ikke være snakk om omdisponering som må drøftes. Vi ønsker likevel at dere er i dialog og trygger den ansatte på de nye oppgavene.   

Eksempel på omdisponeringer kan være en rådgiver i stab med bakgrunn som sykepleier skal arbeide som sykepleier, eller en helsesekretær som må bidra med kostvertoppgaver på en enhet. Dette vil være en omdisponering som den enkelte skal informeres om i god tid, som skal drøftes med de tillitsvalgte og hvor man må se på kompetanse og opplæringsbehov. Vi ønsker i første omgang at dere kaller inn arbeidstakere som kan omdisponeres til samtale og forsøker å få til en frivillig omdisponering.

Opplæring

Leder som avgir/omdisponerer skal sikre at ansatte får forsvarlig opplæring i prosedyrer og retningslinjer i den stillingen den ansatte omdisponeres til.   

Avlønning

Ansatte som omdisponeres beholder sin opprinnelige lønn. Dersom ansatte i dagstillinger går over i turnus så gis tillegg iht. gjeldende overenskomst.

Personalansvar

Leder på sted som den ansatte omdisponeres til får personalansvar i perioden omdisponeringen gjelder.   

Praktisk tilnærming steg for steg

1. Kartlegge
Vi kan komme til å trenge mange nå, så det vi ønsker at dere gjør nå er å vurdere om du som leder har noen arbeidstakere som kan omdisponeres fordi dere har ledig kapasitet. Dersom vi ikke får utnyttet alt personell i UNN nå og noen sitter uten arbeid kan det være at vi må vurdere permitteringer. Det er derfor viktig at dere utnytter personellressursene på en god måte. Vi tror at de fleste medarbeidere vil være fleksible i den tiden vi står i.

2. Gjennomføre samtale med den ansatte som evt. skal omdisponeres
Når du har kartlagt situasjonen ber vi om at du kontakter den ansatte du vurderer kan omdisponeres og undersøke om den ansatte er villig til å la seg omdisponere. Det er viktig med god informasjon både om hva omdisponering innebærer og i overgangen til nytt arbeid.   

3. Rapportere
Klinikken rapporterer samlet via sin kontaktperson om hvem som lar seg omdisponere.    

Innreiserestriksjoner, smitteverntiltak og unntak fra karanteneplikt (oppdatert 4/6)

For å begrense risikoen for importsmitte har regjeringen strammet inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Det foreligger imidlertid unntak fra innreiseforbundet for helsepersonell fra Sverige og Finland, og for samfunnskritisk personell.

Dersom en arbeidstaker unntas fra gjeldende innreiserestriksjoner må det videre vurderes om arbeidstaker skal i karantene etter ankomst eller om det foreligger grunnlag for karantenefritak i arbeidstiden. Det åpnes for unntak fra karanteneplikt for arbeidstakere som jevnlig ankommer fra Sverige eller Finland og for samfunnskritisk personell. 

Utfyllende retningslinjer ligger i RL8255 og flytskjema RL9108.   

Bruk gjerne Helse Nords vurderingsgrunnlag for unntak fra reiserestriksjoner og karantenefritak som støtte i vurderingsprosessen.

Karanteneplikt etter ankomst til Norge

Tilreisende som ankommer fra «gule» områder er unntatt karanteneplikt. Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i gule regioner utenfor Norge skal likevel informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Den ansatte skal da testes en gang for covid-19 og ikke være fysisk på arbeidsplassen før negativt testsvar foreligger.

Tilreisende som ankommer fra «røde» områder får karantene i 10 dager fra ankomst til Norge. Disse kan imidlertid unntas fra karanteneplikt dersom de omfattes av unntakene regulert i RL8255.

Opphold på karantenehotell eller enerom under karanteneperioden i Norge
Hvilke regler som gjelder for gjennomføring av karantenetiden avhenger av hvilket land du ankommer Norge fra. Følgende er gjeldende jf. covid-19-forskriftens § 5:

​Disse må på karantenehotell:

 • ​Arbeidstakere som bor eller har vært på reise i land oppført i covid-forskriftens vedlegg B (land utenfor EØS med unntak av Storbritannia og Sveits) skal oppholde seg på karantenehotell i hele karantenetiden (kan testes ut på dag sju).
 • Arbeidstakere som bor eller har vært på reise i områder oppført i covid-forskriftens vedlegg C skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted.

  Begge disse gruppene kan unntas karantenehotell dersom
  1) De gjennomfører reisekarantenen i bolig som arbeidsgiver har stilt til disposisjon og fått forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Vedtak om godkjent bolig fra Arbeidstilsynet må fremvises i grensekontrollen. 
  2) De kan dokumentere at de er beskyttet (vaksinerte eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene) ved innreise og har egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Det er bare dokumentasjon som fremvises gjennom påloggging på helsenorge.no som for tiden aksepteres. Papirutskrifter og skjermdumper er ikke tilstrekkelig.

Disse kan slippe karantenehotell: 

 • Arbeidstakere som bor eller har vært på reise i et gult land/område i EØS/Schengen eller i Storbritannia skal ikke i reisekarantene – oversikt over dette finnes på FHIs nettsider.
 • Arbeidstakere som bor eller har vært på reise i områder som verken er oppført i vedlegg B eller C trenger ikke å være på karantenehotell dersom de har bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. I disse tilfellene trenger ikke bolig som arbeidsgiver stiller til rådighet være godkjent av Arbeidstilsynet. 
Vedtak for godkjente boliger for UNN ligger i Elements – sak 2021/1830 og sak 2021-2189.
Arbeidstakeren må ha med seg vedtaket om godkjenning fra Arbeidstilsynet ved grensepasseringen for å få lov til å reise videre. Dersom dette ikke fremvises kan vedkommende risikere å måtte være på karantenehotell ved første ankomststed.


Attest på negativt prøvesvar

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal ved innreise til Norge fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 24 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk, jf. covid-19-forskriften § 4a første ledd. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.

Kravet om negativ test før ankomst gjelder ikke for arbeidstakere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland. Det kan også gjøres unntak fra kravet om negativ test ved ankomst til Norge for samfunnskritisk personell dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing. 

Informasjon fra Helse Nord om hvordan HF-ene skal håndtere innleie av utenlandske vikarer

Innreiseregistreringssystem 

Innreisende som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt må registrere seg før ankomst. Kvittering for fullført registrering fremvises til politiet ved grensekontrollen. Arbeidstakere fyller selv ut skjema. Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Skjema finnes på regjeringen.no.

Pålagt test ved ankomst

Regjeringen pålegger obligatorisk testing på grensen for personer som i løpet av de siste 10 døgnene har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. 

Kravet om test på grensen gjelder ikke for arbeidstakere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland. Det kan også gjøres unntak fra kravet om test på grensen for samfunnskritisk personell dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.

Dersom testen som tas på grensen er en ordinær PCR-test eller hurtig PCR-test kan denne testen fungere som første test før oppstart i arbeid ved UNN. Dersom det er antigen hurtigtest som tas på grensestasjonen vil arbeidstakeren måtte ta PCR-test på UNN før oppstart i arbeid.

Ofte stilte spørsmål fra utenlandske vikarer fra Schengen og EØS-området

Norge har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, og dette vil kunne få betydning for vikarer fra de andre nordiske landene. Under er svar på ofte stilte spørsmål fra vikarer utenom bemanningsbyrå.

- Blir jeg satt i karantene hvis jeg kommer til Norge?

Nasjonale retningslinjer skiller mellom personer som ankommer fra «røde» og «gule» områder. Se kart og tabell over hvilke land og områder som er unntatt karanteneplikt på fhi.no.

Tilreisende som ankommer fra «gule» områder er unntatt karanteneplikt. Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i gule regioner utenfor Norge skal likevel informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Den ansatte skal da testes en gang for covid-19 og ikke være fysisk på arbeidsplassen før negativt testsvar foreligger. 

Tilreisende som ankommer fra «røde» områder får karantene i 10 dager fra ankomst til Norge. Disse kan imidlertid unntas fra karanteneplikt ved å følge testregimet i RL8255.

- Vil jeg få lønn i henhold til avtalte vakter hvis arbeidsgiver ber meg om å ikke møte likevel?

Hvis arbeidsgiver ber deg om å ikke møte til den avtalte arbeidsperioden, vil arbeidsgiver som utgangspunkt være forpliktet til å betale deg lønn for de avtalte vaktene i tråd med kontrakten din. 

Arbeidsgiver har inngått en bindende avtale med deg om vikariat for en bestemt periode. Arbeidsavtalen innebærer en arbeidsplikt for deg og en lønnsplikt for arbeidsgiver. Midlertidige arbeidsavtaler opphører som utgangspunkt ved det avtale tidsrommets utløp. Hvis arbeidsgiver skal bli fri for sin lønnsplikt må arbeidsforholdet bringes til opphør, og da vil lovens alminnelige regler om opphør være gjeldende.

- Vil jeg få refundert utgifter for allerede bestilte reiser hvis arbeidsgiver avbestiller vikariatet?

Hvis arbeidsgiver må terminere allerede avtalte vikarer, kan dette medføre at arbeidstaker har utgifter i forbindelse med allerede bestilte reiser til Norge.

Vi ber om at vikarer som må avbestille reisen til Norge, først søker om refusjon fra forsikringsselskap. Dersom det ikke lykkes, eller at bare deler av beløpet dekkes, vil UNN refundere resterende utgifter knyttet til allerede bestilte reiser i forbindelse med vikariat på UNN.

- Får jeg lønn hvis jeg blir syk eller satt i karantene under opphold i Norge? 

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Ansatte som blir syke på grunn av koronaviruset har dermed krav på sykepenger. Ansatte som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan også ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at de ikke kan jobbe.

Man må ha opptjent rettigheter til sykepenger i Norge. For å ha rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-18, må man ha vært ansatt i minimum 4 uker og ha tiltrådt stillingen. Unntak foreligger når man kommer direkte fra annen arbeidsgiver, og har opptjent rettigheter derfra.

Dersom ansatte er pålagt karantene fra helsemyndigheter, kan egenmelding brukes så langt det er mulig før man kontakter lege. For å benytte egenmelding må du ha opparbeidet deg rett til å bruke egenmelding. Egenmelding kan benyttes når arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i minimum 2 måneder, jf. folketrygdloven § 8-24.

Dersom arbeidstaker isolerer seg frivillig, uten at dette skjer etter dialog med lege eller er i henhold til helsemyndighetenes karantenepålegg, vil det ikke foreligge rett på sykepenger/egenmelding.
Sykepenger og egenmelding regnes i henhold til oppsatte vakter.

Utenlandske arbeidstakere har mulighet til å søke NAV om fritak for trygdeavgift i Norge. Dette gjøres på skjema A1. Når du ikke er medlem av folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Da har du ikke mulighet til å benytte egenmelding / sykemelding, dvs. at arbeidsgiver ikke betaler deg lønn ved sykdom. Den som har søkt om fritak bes opplyse arbeidsgiver om dette ved fravær. Selve skjemaet kan noen ganger komme sent til arbeidsgiver. Skjemaet lagres på personalmappen til den ansatte i Elements.

- Hvis jeg blir satt i karantene under oppholdet i Norge, vil jeg få dekket bolig frem til jeg kan reise hjem?

Dersom det er avtalt at du skal ha bolig gjennom arbeidsgiver, vil arbeidsgiver tilstrebe at du får benytte boligen dersom du blir satt i karantene eller isolasjon ut over avtaleperioden.

Hvis du frivillig oppholder deg i Norge etter avtaleperioden, dekker ikke arbeidsgiver utgifter til opphold dersom du blir satt i karantene.

Det gjøres oppmerksom på at mange forhold er usikre om dagen. Vi tar forbehold om at rettstilstanden endrer seg.  Informasjonen over er derfor basert på det vi mener er riktig per nå.

Behov for beredskapsordning – hjemmevakt

Beredskapstjeneste for helsepersonell som fra før ikke inngår i en beredskaps-/hjemmevaktordning.

I tilfelle det oppstår definerte situasjoner eller behov for personell utenfor alminnelig planlagt arbeidstid, kan det etableres en beredskapsordning/hjemmevaktsordning. Les mer om dette i Personalhåndboka

Ta kontakt med lederstøtte- og organisasjonsutvikling ved Anne-Lise Kjelkvik eller Lisbeth Tollefsen på e-post ved behov for veiledning. 

Stortinget har vedtatt en midlertidig unntaksregel som gjør at pensjonister ikke får avkortet sin AFP og alderspensjon dersom de jobber koronarelatert. Regelen gjelder fra 13. mars 2020 og videreføres frem til 1. juli 2021.

I perioden 13. mars – 31. oktober ble dette håndtert overordnet, ettersom det omfattet alle ansatte og alle vakter. Etter 1. november må man ha mer detaljert oversikt. Det innebærer at unntaksregelen ikke gjelder faste stillingsforhold, men kun koronarelatert innleie. Det betyr at unntaksregelen etter 1. november kun gjøres gjeldende for ekstravakter.

Pensjonister som jobber koronarelatert

Pensjonister som jobber ekstravakter i forbindelse med koronapandemien, kan motta ordinær lønn for dette arbeidet. Slikt arbeidsforhold registreres med ansattform «ekstrahjelp timelønnet», og prosjektnummeret for koronavirus «92503» må legges inn i kontering. Den ansatte blir da ikke trukket i pensjon av inntekten. I GAT må disse timene registreres med årsakskode «korona». Fordi dette er en tidsbegrenset bestemmelse, må alle slike arbeidsforhold opprettes med stoppdato 30.06.2021.

Pensjonister som ikke jobber koronarelatert

Pensjonister som ikke jobber med oppgaver tilknyttet koronaviruset, skal ansettes med ansattform «pensjonistlønn», og stillingen vil da bli lønnet etter tarifflønn for pensjonister, p.t. kr. 417.300,- pr år iht. 100 % stilling. Det gjelder:

 • Fast ansatte på pensjonistvilkår.
 • Fast ansatte som kan jobbe opp mot 19,9% uten re-innmelding (primært sykepleiere) som vil jobbe ekstravakter.
 • Tilkallingsvikarer på pensjonistvilkår.

Har du ansatt en pensjonist i begge disse kategoriene, må det opprettes som to parallelle arbeidsforhold. Vil gjelde:

 • Fast ansatte som kan jobbe opp mot 19,9% uten re-innmelding (primært sykepleiere) som vil jobbe ekstravakter knyttet til koronapandemien.
 • Tilkallingsvikarer som går noen ordinære ekstravakter på pensjonistvilkår og noen knyttet til koronapandemien.

Har du spørsmål, ta kontakt med helene.johansen@unn.no.

Ferieplanlegging 2021

Besøksprotokoll for alle – også leverandører og servicepersonell

Vi må føre oversikt over hvem som kommer inn på sykehuset, slik at vi raskt kan starte smittesporing hvis nødvendig. Derfor må alle besøkende registreres i besøksprotokoll. Dette inkluderer også leverandører og servicepersonell. Bruk SJ14465 (selve protokollen) og RL8301 (veileder til utfylling).


Mer om besøk av leverandører og servicepersonell

Besøk av leverandører og servicepersonell utenfra skal begrenses. Leverandører av utstyr og servicepersonell som må besøke UNN for å gjøre en jobb i våre lokaler, kan få adgang til dette etter godkjenning av klinikksjef i den respektive klinikk hvor oppgaven skal gjøres. Avdelingen som mottar besøk, skal føre besøksprotokoll for disse.
Møter med leverandører og servicepersonell kan eventuelt gjennomføres digitalt, eller i lokaler utenfor UNNs bygninger.

E-læring for helsepersonell 

Det er laget en rekke digitale læringsressurser i forbindelse med koronasituasjonen, og som ansatt i Helse Nord kan du ha fått tildelt nye kompetanseplaner med disse ressursene.

Du må være innlogget i Kompetansemodulen i Personalportalen for å få tilgang til dine kompetanseplaner. Du må også være innlogget på Campus for å få tilgang til digitale kurs og læringsressurser som er publisert der.

Smittevern - kunnskapsbygging og opplæring

Gode smittevernrutiner har helsearbeidere i UNN hele året. I situasjonen vi nå står i, ønsker vi at alle skal repetere grunnleggende kunnskap om smittevern. Alle ansatte har derfor fått en ekstra kompetanseplan om dette i kompetansemodulen.

Trykk her for å ta kursene

Ny i Helse Nord på grunn av koronasituasjonen?

Hvis du har blitt mobilisert til å jobbe i et helseforetak i Helse Nord pga koronapandemien vil du ha fått tildelt kompetanseplaner med nødvendig opplæring.

Hvis det haster kan du starte på opplæringen før du har begynt i jobben ved å gjennomføre en hasteregistrering på vår læringsplattform Campus. Følg ellers anvisninger fra det foretaket du skal jobbe i.

Nasjonal nettside for erfaringsdeling (e-læring, podcast, scenarier m.m.)

SAFER (Stiftelsen Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research) har opprettet en side hvor helsepersonell deler metoder og erfaringer til hjelp med simulering og forbedringer i prosedyrer og prosesser for å best mulig kunne ta i mot og ivareta pasienter med COVID-19 smitte på sykehusene.

Tiltak og scenarier deles på denne nettsiden (safer.net) 

Bruke kompetanseplaner hjemmefra

 • Jobber du hjemmefra med Citrix VPN eller mobilt kontor-PC fra Helse Nord.
  Du logger da inn på Personalportalen med samme brukernavn og passord som når du er på jobb. Trykk på "Kompetanse og utvikling" for å gå til Kompetansemodulen.
 • Jobber du hjemmefra med privat PC? 
  Du kan logge inn på Personalportalen med samme brukernavn og passord som når du er på jobb. Du vil da få tilsendt et engangspassord (OTP) på SMS til din mobiltelefon som du også må oppgi før du kommer inn. Trykk på "Kompetanse og utvikling" for å gå til Kompetansemodulen.
 • Bruker du mobiltelefon?
  Du kan laste ned appen Dossier Helse, velge Helse Nord fra listen, og aktivere en ny bruker. Brukernavn må være ditt brukernavn på jobb med prefiks HN, og du får et midlertidig passord til din jobb-epost, så den må du ha tilgjengelig. Du kan så sette et annet passord for appen selv.

Bruke Campus hjemmefra

 • Jobber du hjemmefra med Citrix VPN eller mobilt kontor-PC fra Helse Nord? 
  Følg lenken fra intranett til Campus og du blir automatisk logget inn.
 • Jobber du hjemmefra med privat PC?
  Se veiledning: Brukerveiledning for innlogging på Campus hjemmefra.pdf
 • Bruker du mobiltelefon?
  Samme innloggingsmetode som med privat PC vil fungere, men merk at enkelte digitale kurs ikke er tilpasset mobiltelefoner.

Nødsertifikat - mobilt kontor

Kopi av prosedyre PR51825

Dette er  en nød-prosedyre for hvordan nærmeste leder kan få bestilt et midlertidig NØD-sertifikat for den ansatte.

Disse kan få nødsertifikat for Mobilt kontor

Ansatte i karantene eller isolasjon som:

 • ikke kan møte opp på UNN for å få permanent sertifikat til Mobilt kontor
 • ikke får logget seg på, og ikke har sertifikat for Mobilt kontor på sitt ID-kort
 • ikke får logget seg på fordi sertifikatet ikke fungerer
 • har fått utstyr for Mobilt kontor og er i en av kategoriene over

Disse trenger ikke nødsertifikat:

 • Ansatte med Citrix-løsning
 • Ansatte som ikke er i karantene eller isolasjon
 • Ansatte med fungerende pålogging på hjemmekontor
 • Bestilling av nødsertifikat

Nærmeste leder sender bestilling til UNN-Sertifikat-Mobilt-kontor@unn.no

Bestillingen må inneholde følgende opplysninger:

 • Den ansattes brukernavn i AD (det som brukes til daglig pålogging)
 • Den ansattes fulle navn
 • Den ansattes mobilnummer (samme som er registrert i portalen)
 • Leveringsadresse (kan være annet enn hjemmeadresse dersom noen skal bringe kortet til den ansatte).

Når bestillingen er mottatt, utstedes et kort med midlertidig sertifikat for Mobilt kontor. Kortet sendes eller leveres til leveringsadressen sammen med instrukser for videre framgangsmåte.

Når deaktiveres midlertidige sertifikat?

 • Når koronasituasjonen opphører
 • Når du er tilbake på jobb og får permanent sertifikat
 • Dersom instruksjonene for midlertidig sertifikat ikke følges.
 

 

Studenter

Studentpraksis går som planlagt i UNN

Den planlagte oppstart av veiledet praksis for ulike studentgrupper i uke 1-3/2021, går som planlagt i UNN. Beslutningen er tatt i overensstemmelse med Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT. Det må fra utdanningsinstitusjonene og studentenes side utvises fleksibilitet ved gjennomføring av praksis.  Nødvendige tilpasninger når det gjelder ivaretakelse av gjeldende smittevernregler, vil reguleres av UNN. 
Fant du det du lette etter?