Fostermedisinsk undersøkelse under covid-19-pandemien

Kvinneklinikken går nå tilbake til tidligere praksis med å tilby KUB til de som har rett til det.

På grunn av pandemien har det siden april 2020 vært begrensninger på antall fostermedisinske undersøkelser ved Kvinneklinikken. Dette går nå tilbake til normalen.

I praksis innebærer det at vi fra 1. mai ikke lengre vil tilby valg mellom tidlig ultralyd med KUB eller rutineultralyd med NIPT. Kvinner som har rett til KUB vil få tilbud om det hos oss.

Vi ber derfor om at pasienter henvises til prenatal diagnostikk på vanlig måte.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at Stortingets vedtak om rett til tidlig ultralyd for alle ennå ikke er implementert i Norge. En gradvis implementering vil iverksettes fra høsten 2021.

Viser ellers til informasjon om dette på Helsenorge.no.

Ved spørsmål, kontakt vakthavende ultralydjordmor ved Fødepoliklinikken på  77 62 78 56.