Flere pasienter behandles på UNN - fortsatt besøksforbud

Deler av den ordinære drifta ved UNN blir nå gjenopptatt, og mange pasienter får innkalling til time. Samtidig minner vi om at det fortsatt er besøksforbud ved alle våre sykehus.

vektere     
De siste ukene har tusenvis av pasienter fått utsatt sine timer på grunn av koronautbruddet. De mest alvorlig syke pasientene har blitt behandlet tilnærmet som normalt, og vi har også gjennomført mange konsultasjoner via video/telefon.

Ettersom antall covid-19-pasienter har gått ned, starter vi nå jobben med å kalle inn mange av de som fikk utsatt sine behandlinger, konsultasjoner eller operasjoner. De det haster mest med vil bli kontaktet først. Vi kan ikke ha for mange pasienter inne på sykehusene samtidig, så det vil ikke være mulig å åpne opp for like høy aktivitet som før koronautbruddet.

Informasjon til pasienter


Vi har de siste ukene delt alle våre sykehus inn i soner som skiller koronapasienter fra andre pasienter. Du vil derfor ikke være i nærheten av de pasientene som er innlagt med covid-19 når du kommer til sykehuset.

Hvis du får innkalling til time hos oss, skal du møte som angitt i innkallinga, med mindre du er i karantene/isolasjon eller har mistanke om at du kan ha covid-19. Ta kontakt med avdelinga du har fått innkalling fra hvis du er usikker på om du kan komme, eller hvis du må avlyse timen.

Både i Tromsø, Harstad og Narvik står det vektere ved inngangen til sykehuset. De stiller deg noen kontrollspørsmål før du får slippe inn.

Inne i sykehuset ber vi deg være nøye med håndhygienen. Vi ønsker at du registrerer deg, og deretter går direkte til oppmøtestedet. Hold god avstand til andre pasienter, og gå minst mulig rundt inne i sykehuset. Etter timen er det fint om du går direkte til utgangen.

Informasjon til pårørende/besøkende


Selv om vi nå slipper inn flere pasienter, er det fortsatt besøksforbud ved alle våre sykehus. Kun ledsagere, samt pårørende til barn og kritisk syke, får komme inn så lenge de er helt friske og ikke i karantene/isolasjon. Hvis du ønsker å besøke en kritisk syk pasient, ta kontakt med den aktuelle avdelinga på telefon for nærmere avtale. Sykehuset kan i noen tilfeller tilby videooppkobling dersom pasientens tilstand tillater det, og det er mange pårørende som ønsker kontakt.

Fødende kan ha med én frisk ledsager under selve fødselen (ikke ved keisersnitt). Se mer informasjon her.

Begrensningene gjelder også eksterne leverandører/samarbeidspartnere eller andre som skal til UNN i jobbsammenheng. Dette inkluderer også blomsterbud, noe som betyr at det for tiden ikke er mulig å sende blomster til pasienter.


Vi beklager ulempene disse restriksjonene medfører for pasienter og pårørende. Vi gjør det for å minimere sjansen for at flere skal bli smittet av koronasviruset.

Fant du det du lette etter?