Egen poliklinikk for pasienter som har både covid-19 og andre lidelser

Pasienter som trenger poliklinisk behandling, og også har påvist eller mistenkt covid-19, skal nå få hjelp i en egen poliklinikk ved UNN Tromsø.

Ansatte ved covid-poliklinikken

Disse skal bistå med å drifte den nye poliklinikken på A8 ved UNN i Breivika. Foran: Louise Haugen Schultz. Bak fra venstre: Johanne Glomseth, Marte Liland og Disa Irene Håkstad. Foto: Per-Christian Johansen

På plan 8 i A-fløya i Breivika står tre undersøkelsesrom og ett venterom klart. Poliklinikk covid A8 skal ta imot pasienter som har andre sykdommer eller skader, men også er smittet eller mistenkt smittet av koronaviruset.

- Dette kan for eksempel være personer som har bruddskader eller magesmerter. Hvis disse også har covid-19, eller symptomer på det, skal vi ikke ta dem inn på de ordinære poliklinikkene. I stedet samler vi disse pasientene i en poliklinikk, sier Turid Røkenes Kristiansen, til daglig avdelingsleder ved poliklinikkene i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.

Ingen ventetid

Hun har sammen med June Lenvik, enhetsleder ved ortopedisk poliklinikk, hatt hovedansvaret for etableringa av den nye poliklinikken, som ligger vegg-i-vegg med avklaringsposten for covid-19-pasienter. Dette gjør at man raskt kan flytte personell mellom sengeposten og poliklinikken.

- Pasientene som skal til den nye poliklinikken kommer inn via akuttinngangen for covid-19-pasienter. De blir hentet av en koordinator, og ført direkte til poliklinikken, uten stopp eller venting. Tanken er at de skal bevege seg minst mulig rundt i sykehuset, og kun oppholde seg i områder som er beregnet for pasienter som har påvist eller mistenkt koronasmitte. De skal altså ikke være i nærheten av andre pasientgrupper, sier June Lenvik.

Lederne ved covid-poliklinikken

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo sammen med avdelingsleder Turid Røkenes Kristiansen ved poliklinikkene for Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (i midten) og June Lenvik, enhetsleder ved ortopedisk poliklinikk. Foto: Per-Christian Johansen

Når pasienten er på plass, kommer helsepersonell med den kompetansen som trengs til poliklinikken. Helsepersonellet vil kle på seg nødvendig smittevernutstyr, mens pasienten blir iført munnbind allerede når de kommer til akuttmottaket. Etter konsultasjonen blir pasienten ført ut av sykehuset på en smittesikker måte.

Ivaretar pasientene - reduserer risiko for ansatte

I utgangspunktet er dette et tilbud for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, eller har lidelser som gjør at de ikke kan vente for lenge. Slik smittesituasjonen er for tiden, forventes det ikke mange pasienter til den nye poliklinikken med det første. I første omgang tas det høyde for tre-fire pasienter i uka, men dette kan endre seg raskt dersom antall koronasmittede personer øker.

- Det viktigste er at vi nå har en beredskap for å ta imot koronapasienter som må til polikliniske undersøkelser for andre lidelser. Vi kan gi pasientene den behandlinga de trenger, uten at de trenger å være bekymret for å smitte andre. Samtidig ivaretar vi personalet, og reduserer risikoen for at mange ansatte må i karantene, sier Rolv-Ole Lindsetmo, klinikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.

Den nye poliklinikken på A8 ble tatt i bruk mandag 4. mai.