Besøksregler ved UNN

UNN legger til rette for at pasienter kan få besøk, men vi kan ikke slippe inn for mange samtidig. Derfor har vi besøksrestriksjoner, og adgangskontroll ved inngangen. Følg med på denne siden for oppdateringer.

 

Mann sitter ved sykehusseng der kona ligger

Det er mulig å komme på besøk til pasienter på UNN, men smittevernet må sikres. Foto: Colourbox 

Følgende besøksregler gjelder for alle UNNs behandlingssteder. (Føde/barsel har egne tilleggsregler, som står oppført under):

 • Vurder om besøket er nødvendig, f.eks. hvis pasienten ikke er alvorlig syk, og likevel skal skrives ut i løpet av få dager.
 • Vi forutsetter at du som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke er i karantene eller isolasjon på grunn av mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Har du vært på reise utenfor Norge kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst til Norge. Les oppdatert informasjon her.
 • Det er ikke lenger begrensning på hvor mange besøkende en pasient kan ha, eller hvor lenge besøket kan vare (unntatt ved føde/barsel, se egne regler lenger ned). Men avstandskrav på minimum én meter skal kunne opprettholdes i alle situasjoner, også dersom pasienten deler rom med andre pasienter. I slike tilfeller vil avdelingen vurdere om besøk kan gjennomføres inne på rommet, eller om det finnes andre egnede lokaler.
 • Besøk skal avtales med aktuell avdeling/sengepost via telefon på forhånd. Dette skal gjøres av den besøkende selv, ikke av vekterne ved inngangen. Dersom flere besøkende kommer samlet, holder det at én ringer og gjør avtale med avdelingen. Telefonnummer står i pasientens innkallingsbrev og på unn.no/avdelinger. Ring sentralbordet (77 62 60 00, for Narvik 76 96 80 00) hvis du ikke finner direktenummeret.
 • Alle besøkende registreres med navn og telefonnummer i en besøksprotokoll ved avdelingen. Det gjøres for å kunne finne ut hvem som har vært inne på sykehuset dersom en smittesituasjon oppstår. Ved smittesporing skal personer som har vært på besøk på UNN opplyse at de har vært på sykehuset.
 • Besøkende skal sprite hendene når de går inn i sykehuset og inn i pasientens rom, og før de forlater pasientens rom og sykehuset.
 • Vi ber om at de som kommer på besøk går direkte til og fra avdelingen der pasienten er innlagt, og ikke har lengre opphold i sykehusets fellesarealer.
 • Besøkende må holde minst én meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker. 
Besøk på fødepoliklinikk, fødeavdeling og barselavdeling:
 • Kun partner kan komme på besøk (eventuelt en annen ledsager dersom den fødende ikke har partner), men det er ingen tidsbegrensning på besøket. Søsken eller andre familiemedlemmer kan ikke komme på besøk så lenge mor ligger på føde- eller barselavdeling på sykehuset. Ligger hun på pasienthotell, gjelder egne regler, som du kan lese mer om lenger ned.
 • Ved fødepoliklinikk kan partner delta ved svangerskapskontroller og ultralydundersøkelser.
 • Partner​​ kan delta ved fødsel og ved keisersnitt.
 • Partner kan være med om den gravide er innlagt til observasjon eller er igangsatt. 
 • Om flere nybakte mødre deler rom, kan ikke begge ha besøk samtidig. Vi ber om at familiene hjelper til med å unngå samtidig besøk, slik at avstandkravet kan opprettholdes.
 • Vi anbefaler at mor og barn er innlagt til de er ferdig undersøkt/behandlet.
 • Vi tilbyr ikke matservering til partner ved avdelingene.
 • Vi tilbyr ikke overnatting på føde-/barselsavdeling.
 • Dersom mor og barn bor på pasienthotellet i Tromsø, kan partner bo sammen med dem. Partner må først ta kontakt med barselavdelingen, som signerer et ledsagerskjema der det står at partner legges inn på hotellet som pårørende. Dette skjemaet tar partner med til hotellresepsjonen.
   

Disse kan bo på UNNs pasienthotell

 • Pasienter som er heldøgn, poliklinisk, dag og strålebehandling.
 • Pårørende til barn og kritisk syke på sengepost. Ledsagerskjema må fylles ut av avdeling.
 • Ledsager som er dokumentert nødvendig av hensyn til pasient på hotellet. Ledsagerskjema må fylles ut av avdelingen.

Dersom det ikke er klarert opphold på pasienthotellet med avdelingen, må gjesten selv bestille overnatting på annet hotell. 

Booking: 77 75 51 00  (velg bookingavdelingen) eller booking.pingvinhotellet@unn.no. Pasienthotellet i Narvik er stengt under pandemien.

Besøk på pasienthotellet er tillatt, men skal avtales med avdelingen pasienten tilhører.​