Besøksregler ved UNN

Fra og med 19. juni er det ikke lenger vakter ved inngangene til våre sykehus. Vi har likevel besøksrestriksjoner, og følgende regler må overholdes av pasienter, besøkende og vareleverandører:

 

Mann sitter ved sykehusseng der kona ligger

Det er mulig å komme på besøk til pasienter på UNN, men smittevernet må sikres. Foto: Colourbox 

Du kan ikke ha symptomer på covid-19 eller være i karantene
 • ​Er du pasient, kan du møte som normalt til oppsatt time. Unntaket er hvis du har bekreftet eller mistenkt covid-19, eller er i karantene (inkludert innreisekarantene). Ta i så fall kontakt med avdelingen per telefon før du kommer.
 • Du kan som hovedregel ikke komme på besøk til pasienter hvis du har luftveissymptomer, andre symptomer på covid-19 eller er i karantene/isolasjon (inkludert innreisekarantene). Ved kritisk sykdom gjøres særskilte avtaler i dialog med avdelingen.

Du må du ha en avtale 

 • ​Er du pasient, kan du møte opp til time som angitt i innkallingsbrevet uten videre avtale. Du kan ha med deg ledsager dersom du er avhengig av det.
 • Skal du på besøk til en pasient, ber vi deg vurdere nøye om besøket er nødvendig. Du må gjøre avtale med den aktuelle avdelingen/sengeposten per telefon før du kommer. 
 • På føde-/barselavdeling er det kun partner som kan komme på besøk. Les mer om besøk på føde/barsel/pasienthotell under.
 • Besøk til pasienthotellet i Tromsø avtales med avdelingen pasienten tilhører. Telefonnummer står i pasientens innkallingsbrev og på unn.no/avdelinger
 • Skal du levere varer til UNN må du gjøre en avtale med den avdelingen varen skal leveres til før du kommer.
 • Det føres besøksprotokoll i alle avdelinger, for å sikre effektiv smittesporing dersom en smittesituasjon skulle oppstå.

Du må følge våre smittevernregler

 • ​Hold minst én meters avstand til ansatte, andre pasienter og besøkende.
 • Sprit hendene dine når du går inn i sykehuset, inn i pasientens rom, ut av av pasientens rom og når du forlater sykehuset.
 • Gå direkte til avdelingen du skal til, og unngå lengre opphold i sykehusets fellesarealer. 


Besøk på fødepoliklinikk, fødeavdeling og barselavdeling:
 • Kun partner kan komme på besøk (eventuelt en annen ledsager dersom den fødende ikke har partner), men det er ingen tidsbegrensning på besøket. Søsken eller andre familiemedlemmer kan ikke komme på besøk så lenge mor ligger på føde- eller barselavdeling på sykehuset. Ligger hun på pasienthotell, gjelder egne regler, som du kan lese mer om lenger ned.
 • Ved fødepoliklinikk kan partner delta ved svangerskapskontroller og ultralydundersøkelser.
 • Partner​​ kan delta ved fødsel og ved keisersnitt.
 • Partner kan være med om den gravide er innlagt til observasjon eller er igangsatt. 
 • Om flere nybakte mødre deler rom, kan ikke begge ha besøk samtidig. Vi ber om at familiene hjelper til med å unngå samtidig besøk, slik at avstandkravet kan opprettholdes.
 • Vi anbefaler at mor og barn er innlagt til de er ferdig undersøkt/behandlet.
 • Vi tilbyr ikke matservering til partner ved avdelingene.
 • Vi tilbyr ikke overnatting på føde-/barselsavdeling.Dersom mor og barn bor på pasienthotellet i Tromsø, kan partner bo sammen med dem. Partner må først ta kontakt med barselavdelingen, som signerer et ledsagerskjema der det står at partner legges inn på hotellet som pårørende. Dette skjemaet tar partner med til hotellresepsjonen.

Disse kan bo på UNNs pasienthotell:

 • ​​​Pasienter som er heldøgn, poliklinisk, dag og strålebehandling.
 • Pårørende til barn og kritisk syke på sengepost. Ledsagerskjema må fylles ut av avdeling.
 • Ledsager som er dokumentert nødvendig av hensyn til pasient på hotellet. Ledsagerskjema må fylles ut av avdelingen.

Dersom det ikke er klarert opphold på pasienthotellet med avdelingen, må gjesten selv bestille overnatting på annet hotell. 

Booking: 77 75 51 00  (velg bookingavdelingen) eller booking.pingvinhotellet@unn.no. Pasienthotellet i Narvik er stengt under pandemien.

Besøk på pasienthotellet er tillatt, men skal avtales med avdelingen pasienten tilhører.​