Besøksregler ved UNN

UNN legger til rette for at pasienter kan få besøk, men vi kan ikke slippe inn for mange samtidig. Derfor har vi besøksrestriksjoner, og adgangskontroll ved inngangen. Følg med på denne siden for oppdateringer.

 

Mann sitter ved sykehusseng der kona ligger

Det er mulig å komme på besøk til pasienter på UNN, men smittevernet må sikres. Foto: Colourbox 

Følgende besøksregler gjelder for alle UNNs behandlingssteder:

 • Vurder om besøket er nødvendig, f.eks. hvis pasienten ikke er alvorlig syk, og likevel skal skrives ut i løpet av få dager.
 • Vi forutsetter at du som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke er i karantene eller isolasjon på grunn av mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Har du vært på reise utenfor Norge kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst til Norge. Les oppdatert informasjon her.
 • Besøk skal avtales med aktuell avdeling/sengepost via telefon på forhånd. Dette skal gjøres av den besøkende selv, ikke av vekterne ved inngangen. Telefonnummer står i pasientens innkallingsbrev og på unn.no/avdelinger. Ring sentralbordet (77 62 60 00, for Narvik 76 96 80 00) hvis du ikke finner direktenummeret.
 • Alle besøkende registreres med navn og telefonnummer i en besøksprotokoll ved avdelinga. Det gjøres for å kunne finne ut hvem som har vært inne på sykehuset dersom en smittesituasjon oppstår.
 • Hver pasient kan ha besøk av én person i én time per dag (to timer per dag på barselavdeling/-hotell). For pasienter som ligger på ensengsrom, kan det vurderes om besøkstiden kan utvides utover en time. Dette gjøres av den enkelte sengepost/avdeling hvor pasienten ligger. 
 • Pasienter som er avhengig av ledsager, kan ha denne med seg inne på sykehuset.
 • Intensivavdelinger har egne regler for besøk. Ta kontakt for avtale. 

Besøk til fødende

Føde-/barselavdeling: Partner eller annen pårørende kan være med på fødsel etter avtale med jordmor. Vedkommende kan være på fødeavdelingen så lenge kvinnen er i aktiv fødsel. Partner må oppholde seg på fødestuen og ta med egen mat og drikke. Tilstedeværelse på operasjon/oppvåkning må vurderes i hvert enkelt tilfelle av ansvarlig overlege i samråd med aktuell avdeling. 

Etter fødselen kan partner være på besøk i to time per dag i de tilfellene kvinnen blir liggende på barselavdeling inne på selve sykehuset. 

De fleste som har hatt ukompliserte fødsler ved UNN Tromsø får ligge på pasienthotellet i barseltida. Der får partner være sammen med mor og barn hele tida (se mer info under). UNN har ikke barselhotell i Harstad eller Narvik.

Pasienthotellet i Tromsø: Partner som ønsker å bo på hotellrom sammen med mor og barn, må først ta kontakt med barselavdelingen, som signerer et skjema der det står at partner legges inn på hotellet som pårørende. Dette skjemaet tar partner med til hotellresepsjonen. Partner som ikke bor på hotellet kan komme på besøk i inntil to timer hver dag. Men besøket må avtales med barselavdelingen på forhånd. 

Les mer om besøk/overnatting på pasienthotellet her.

Føde poliklinikk: Partner kan ikke være med på ultralyd, svangerskapskontroll eller andre undersøkelser ved fødepoliklinikken. Visse fostermedisinske/medisinsk genetiske undersøkelser krever at far er med. Det vil i så fall stå i innkallingsbrevet, som må tas med og vises til vekter i hovedinngangen.  

Disse kan bo på UNNs pasienthotell

Våre pasienthotell tar kun imot ledsagere og pårørende som har godkjent besøk til avdelingen. Det gjelder:

 • Pasienter som er heldøgn, poliklinisk, dag og strålebehandling.
 • Pårørende til barn og kritisk syke på sengepost. Ledsagerskjema må fylles ut av avdeling.
 • Ledsager som er dokumentert nødvendig av hensyn til pasient på hotellet. Ledsagerskjema må fylles ut av avdeling.

Dersom det ikke er klarert opphold på pasienthotellet med avdelingen, må gjesten selv bestille overnatting på annet hotell. Det er besøksforbud i hotellet. Booking:  77 75 51 00 (velg bookingavdelingen) eller booking.pingvinhotellet@unn.no. Pasienthotellet i Narvik er stengt under pandemien.

Når du er inne på sykehuset

 • Sprit hendene når du går inn i sykehuset, før du går inn til pasienten, og før du forlater pasientens rom og sykehuset.
 • Hold to meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den du besøker for å unngå nærkontaktsituasjoner.
 • Gå direkte til og fra avdelingen/sengeposten der pasienten er innlagt, og ikke opphold deg lenge i sykehusets fellesarealer.
 • Hvis pasienten ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i et annet rom (besøksrom eller lignende).
 • Besøkende kan ha med blomster/gaver. Levering via blomsterbud er inntil videre ikke tillatt.
 • Her kan du lese mer om hvorfor sykehusansatte ikke bruker munnbind hele tiden.