Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler ved Universitetssykehuset Nord-Norge har telefontid fra kl 0800-1530, alle hverdager, samt døgnvakt ved akutte og livstruende feil på utstyr.

Kontoret er dessverre stengt for alle besøkende, men utlevering/innlevering skjer etter avtale og oppmøte

Tilgjengelighet, leveranse av utstyr og forbruksvarer

Universitetssykehuset Nord-Norge jobber med å sikre leveranse av utstyr og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter med behandlingshjelpemidler:

  • Det er svært viktig at det ikke bestilles mer enn avtalt. Hamstring av forbruksmateriell tillates ikke.
  • Utkjøring er noe begrenset og det oppfordres til å avtale henting der det er mulig.
  •  Pakker sendes i stor grad per pos

Retur av brukt utstyr m/tilbehør

Det er innført skjerpede rutiner for retur av alt brukt utstyr fra pasienter i hjemmet og institusjon:

  • Alt brukt forbruksmateriell SKAL kastes som restavfall
  • Alle beholdere for sekret/vann kastes som restavfall
  • Kun medisinsk teknisk utstyr tas i retur med vår sjåførtjeneste, etter avtale
  •  Levering av brukt utstyr på våre lokasjoner kan kun gjøres etter avtale
  •  Ved påvist Covid-19 skal Behandlingshjelpemidler kontaktes før innlevering. Kontakt Behandlingshjelpemidler for avtale.

Trenger du å kontakte oss med spørsmål knyttet til behandlingshjelpemidler?
Benytt e-post: behandlingshjelpemidler@unn.no
Telefon:

Tromsø  77 66 99 33

Harstad  77 01 59 80