Pressemelding

Begrenset adgang ved UNN

Med økende covid-19-smitte i befolkningen, må også besøk til Universitetssykehuset Nord-Norge begrenses mest mulig. Dette for å beskytte ansatte og pasienter.

Det har siden i mars vært besøkskontroll ved alle UNNs behandlingssteder. Underveis har besøksreglene vært justert i samsvar med smittetrykket, som for tiden er på sitt høyeste nivå både i Norge og lokalt i UNNs ansvarsområde.

Retningslinjene for besøk ved UNN er derfor justert på nytt, gjeldende fra mandag 9. november.

Den mest konkrete endringen retter seg mot fødende, som for en periode fremover ikke kan ha med partner på ultralyd, svangerskapskontroll og lignende. Partner får heller ikke mulighet til å overnatte på barselavdeling eller barselhotell etter fødsel.

- Det er økende smitte rundt oss, og vi er en avdeling som ikke kan stenge. Vi har begrenset antall jordmødre og barnepleiere, og dette er kompetanse vi vanskelig kan erstatte. Vi må beskytte fødeavdelingene slik at ansatte kan gå på jobb, og vi fortsatt kan gi et trygt tilbud til de fødende som trenger hjelp, sier avdelingsleder Ingard Nilsen.

Øvrige besøkende oppfordres til å vurdere behovet for besøk nøye, men det er ikke innført besøksforbud på nåværende tidspunkt. De aller fleste pasienter, også fødende, kan motta et timelangt besøk fra én person pr. dag. Besøk til innlagte pasienter må avtales med avdelingen/sengeposten.

Komplett besøksreglement ved UNN – gjeldende fra mandag 9. november