HELSENORGE
Koronavirus

Barnehage og SFO for UNN-ansatte

Mange har spørsmål om barnepass for ansatte. Her er informasjon fra Fylkesmannen om hvilke grupper som kan få barnepass, og hvordan rettighetene vurderes (pr. 13.03.20).

​Det er to grupper som kan få tilbud om barnepass selv om skoler og barnehager er stengt:

Barn Illustrasjonsfoto Colorbox.

Barn Illustrasjonsfoto Colorbox.

  1. Barn med særlige omsorgsbehov.
  2. Barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon/virksomhetskritisk oppgave.

1. Barn og unge med særlige omsorgsbehov

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet. Bufdir kommer med nærmere informasjon 16. mars om øvrige barn og unge som også kan ha særskilte omsorgsbehov.
 
For å hindre spredning av smitte må kommunene ha en restriktiv praksis.

2. Barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave

Skoler og barnehager har ansvar for å gi et tilbud til barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.
 
For begge disse gruppene gjelder det at:

- Barnet må være under 12 år.
- Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
- Det ikke finnes ingen andre muligheter for barnepass.
- Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave

Hva er kritisk samfunnsfunksjon?
Styring og kriseledelse, Helse og omsorg og Apotek er blant de 15 samfunnskritiske funksjonene som oppgis av Fylkesmannen.

De andre er Forsvar, Lov og orden, Redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport og Satellittbaserte tjenester).

Fylkesmannen vil komme med en nærmere forklaring av hvilket personell det er snakk om.

Fant du det du lette etter?