HELSENORGE

Koronaberedskap vanskeliggjør forutsigbar drift ved UNN

Kjære medarbeidere.

For få uker siden fikk UNN i oppdrag å planlegge for å ta imot 187 samtidig innlagte koronapasienter, hvorav 49 på intensivavdeling.

Det er en utfordring som UNN har tatt. Vi håper at det ikke skal bli nødvendig, men har planene klare hvis det skulle bli behov for en slik opptrapping av pandemiberedskapen.

I dag har vi 6 innlagte pasienter, og det har ligget stabilt rundt 5-10 innlagte pasienter siden før påske. Men situasjonen er uforutsigbar, og det vil den fortsette å være i lang tid fremover. Vi vet ikke om pandemien har stabilisert seg i Nord-Norge, eller om den kommer til å skyte fart igjen med mange smittede personer som trenger sykehusinnleggelse når samfunnet gradvis åpner opp igjen for barnehager, skoler og det blir mer sosial omgang.

Helseministeren har bedt sykehusene planlegge for å ta opp mer planlagt drift. 
Det gjelder både planlagte operasjoner, poliklinikkdrift og annen pasientbehandling i større eller mindre omfang.

På UNN har vi nå ca 13.500 pasientavtaler som er utsatt på grunn av koronapandemien.
Vi legger konkrete planer for hvordan disse pasientene i prioritert rekkefølge igjen skal få tilbud om behandling slik at vi kan hjelpe de som trenger oss.

Det vil ikke bli enkelt å planlegge med samme forutsigbarhet som vi er vant med. Vi skal balansere mellom det å være i stand til å håndtere de pasientene vi har med covid 19, og samtidig utnytte kapasiteten vi har til å trappe opp og tilby mer planlagt behandling. 

Vi må derfor være åpne om situasjonen og forsøke å få pasienter, pårørende og samfunnet til å forstå hvorfor UNN ikke kan gå tilbake til en normal driftssituasjon igjen i lang tid fremover.

Situasjonen kommer til å bli mer uforutsigbar i de månedene vi har foran oss. 
Jeg håper likevel at vi kan klare å holde motet oppe. Jeg vet at det er vanskelig spesielt for dere som har fått nye oppgaver, har lange og tunge vakter og strever med å få hverdag og helg til å gå opp med tanke på barnepass og andre utfordringer. 

Vi skal som ledere forsøke å legge best mulig tilrette for at dere skal klare å sjonglere mellom arbeid og privatliv i tiden som kommer.

Tusen takk for iherdig og god innsats i en vanskelig tid. Gjennom samhold og samarbeid skal vi klare dette.

Beste hilsen fra,

Anita Schumacher
Administrerende direktør
Fant du det du lette etter?