HELSENORGE

Utviklingssamtalen "Hva er viktig for deg?"

Utviklingssamtale «Hva er viktig for deg?» skal bidra til økt arbeidsglede, ved økt målrettet bruk av dette verktøyet.

Utviklingssamtalen er jo først og fremst et lederverktøy men handler også om medarbeiderskap. Gjennom utviklingssamtalen ønsker UNN å styrke de ansattes medbestemmelse og til å ta ansvar for egen læring og utvikling. Både lederskap og medarbeiderskap utvikles best i samspill med leder og medarbeidere og utviklingssamtalen kan være med på å få til dette.

Den nye versjonen av utviklingssamtalen som ble revidert i 2019 og bygger direkte på IHIs rammeverk for økt arbeidsglede. Leder inviterer den ansatte til samtalen, og har også ansvar for at forberedelser og etterar​beid blir utført i kompetanseportalen. Instruksjon på hvordan dette gjennomføres finner du i instruksjonsfilmen under.

Trenger du veiledning, råd eller hjelp? Ta kontakt med 
Personal og organisasjon 

Kompetansemodulen og Utviklingssamtaler – DS13110  (​DOCMAP)

Fant du det du lette etter?