Regional forbedringsutdanning –bli en forbedringsagent i 2020

UTSATT

Har du en forbedringside og lyst til å få høynet egen forbedringskompetanse? Nå starter den felles regionale utdanningen av forbedringsagenter i Helse Nord.

Samling 2 og 3 for kull 1 er utsatt til høsten.
Nytt kull utsettes til 2021.

​Utdanningen QI nord som starter i januar 2020 gjør deg rustet til å sette i gang og lede forbedringsarbeid. Programmet er laget av Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Dr. Amar Shah fra East London Foundation Trust. Dr. Shah har lang erfaring med opplæringsprogrammet gjennom Institute for health care improvement (IHI) samt i egen organisasjon. NLSH har «tjuvstartet» forbedringsutdanningen, men fra 2020 blir QI Nord en regional utdanning med tilbud både i Tromsø og i Bodø.

Praktisk gjennomføring
Utdanningen er praktisk orientert, og du må derfor ha et forbedringsarbeid som du skal jobbe med i opplæringsperioden. Det er en forutsetning at dette er forankret i avdelingen, at det etableres et team rundt forbedringsarbeidet og at nærmeste leder støtter arbeidet. Det skal legges til rette for at deltakeren skal være med på samlinger, skypemøter og at det frigis tid til å arbeide med forbedringene før og mellom samlingene. Du må påregne noe studietid utenfor samlingene og arbeidstid.

QI nord består av tre samlinger (til sammen 7 dager) og det arrangeres to kull, hhv vår og høst 2020 i Tromsø. Med tanke på kortest reisevei er fordelingen av plasser i hovedsak lagt opp slik at UNN og Finnmarkssykehusansatte deltar i Tromsø. Programmet har plass til totalt 48 deltakere per kull per sted.

Samlingene i Tromsø vår 2020 (Kull 1) arrangeres på følgende datoer:
• 16. – 17. januar (2 dagers samling i møterom Linken, Tromsø)
• 11. – 13. mars (3 dagers samling i møterom Linken, Tromsø)
• 27. – 28. mai (2 dagers samling i møterom Linken, Tromsø)

Ditt forbedringsprosjekt må la seg gjennomføre i løpet av utdanningen for å få erfaringer med bruk av metoder og verktøy. Egnede prosjekter vil være forbedring av eksisterende praksis, innføring av nye rutiner, tjenester eller behandlingsforløp, og bør spesielt vurderes opp mot satsningsområdene i foretaket. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og kontinuerlig.forbedring@unn.no   kan bidra i vurderingen om din forbedringside er egnet eller ikke. Vi oppfordrer dere til å sende to personer per prosjekt, og at dere sender personer som senere kan bidra aktivt inn i kvalitetsforbedring i egen klinikk/stab.

Meld din interesse til klinikk/senter-sjef via egen leder, med navn og nummer på forbedringsteamet (helst to stykker) og en kort beskrivelse av forbedringsarbeidet dere kan tenke dere å gå i gang med. Frist 10. november. Kursavgift, dagpakker og lisens for QI Life dekkes av Helse Nord. Reisekostnader og overnatting må dekkes av den enkelte klinikk/stab.

Nytt kull høst 2020/2021

Datoene for kull 2 i Tromsø er allerede bestemt. Ta kontakt med din leder om du er interessert og begynn planleggingen allerede nå.

  • 7.-9. september (2 dagers samling i møterom på Linken, Tromsø)
  • 30. november- 01.desember (3 dagers samling i møterom på Linken, Tromsø
  • 22.-23. mars (2 dagers samling i møterom på Linken, Tromsø)

Påmeldingsfrist er enda ikke satt.

Fant du det du lette etter?