Prioriteringsmatrise

En prioriteringsmatrise er et verktøy for å vurdere hvilke ideer dere bør starte med å teste ut dersom dere har flere forbedringsideer. Matrisen bidrar til å sortere ideene etter antatt effekt og hvor krevende de er å gjennomføre.Når det jobbes med forbedringsarbeid kommer det ofte flere gode ideer som alle kan føre til forbedring. Samtidig vil vi unngå å innføre noe som enten har liten effekt, eller hvor sannsynligheten for å få gjennomført tiltaket er lav. 

  • Ha en kort samtale om hver enkelt ide/tiltak i en mindre gruppe
  • Vurder hvor stor effekt dere tror tiltaket har, og hvor krevende det blir å gjennomføre
  • Beslutt hvor i matrisen tiltaket skal plasseres

Ideer som har høy effekt og som er enkle å gjennomføre, plasseres i det grønne området. Disse kan raskt testes ut. Forslag som havner på rødt lar man ligge. 

For ideer som har høy effekt, men hvor evnen til å gjennomføre er lav, kreves det ofte en større gruppe som jobber sammen. 

Dersom en ide har antatt lav effekt, men er enkel å gjennomføre, bør man vurdere om det finnes andre faktorer som kan øke effekten av tiltaket.

Det kan være en utfordring å rangere de forskjellige ideene riktig i forhold til effekt og vanskelighetsgrad, men når det er gjort vil prioriteringsmatrisen gi et overblikk over hvilke av ideene man bør test ut først. 

Test alltid ut en ide i liten skala, så i større skala, for å kontrollere om tiltaket hadde den forventede effekt, før den implementeres.
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)