Lær av de beste – arbeidsglede og pasientsikkerhet

Torsdag 12. september har du som er klinisk leder i UNN mulighet for å lære av fremragende ledere som har jobbet systematisk med kultur, atferd og pasientsikkerhet.

Vi har gleden av å invitere deg til å møte tre ledere fra Skottland som kan vise til gode resultater gjennom forbedringsarbeid i sykehus i sitt hjemland, blant annet innenfor anestesi, kirurgi, ergonomi, pediatri, pasientsikkerhet og teamarbeid. 

Se strømming av seminaret, torsdag 12. september kl 09-1530

Anvendbar kunnskap
Denne muligheten til å lære av de beste er tilrettelagt og tilpasset DEG som er leder av UNNs kliniske virksomhet. Seminaret er bygd opp med foredrag og interaktive sesjoner. Selvinnsikt og påvirkningskraft, arbeidsglede, endringspsykologi og hvordan menneskelige faktorer påvirker oss, er nøkkelord for dagen. Og det beste av alt: det du lærer denne dagen, er direkte overførbart til din ledergjerning. Du kan anvende lærdommen i den daglige kliniske driften ved UNN.

Varig kvalitetsforbedring
Dr. Shobhan Thakore (Tayside Hospital, Dundee), Dr. Alyson Walker (Royal Hospital for Children, Glasgow) og Dr. Manoj Kumar (Aberdeen Royal Infirmary) fra Scottish fellowship har lyktes med å oppnå varig kvalitetsforbedring i egne organisasjoner. Nå kommer de til Tromsø for å dele sin kunnskap med oss.

Tatt med seg hjem
Kontinuerlig forbedring arrangerer, med administrerende direktør Anita Schumacher som vertskap, seminaret sammen med Trine Olsen, konstituert kvalitets- og forskningsdirektør, og overlege ved Barneavdelingen, Marianne Nordhov. De to sistnevnte har vært i Skottland og tatt med seg hjem nyttig kunnskap fra «The Scottish fellowship».  

Seminaret strømmes
Seminaret arrangeres på Linken i Breivika med direktesendt strømming til Harstad, Narvik og Åsgård. Lokale verter sørger for den interaktive aktiviteten på disse stedene. Hovedverneombud og tillitsvalgte som har kliniske ledere som medlemmer i sin organisasjon, oppfordres også om å følge seminaret via strømming.

Uavhengig av hvor og hvordan du ønsker å delta, ber vi deg melde din interesse via denne lenken.

Kliniske ledere er den primære målgruppen for seminaret, og vil følgelig få prioritet ved arrangementet på Linken.

Påmelding

Programmet

September 12th 09.00 – 15.30
LINKEN Conference Centre, live stream to other facilities

09.00
Welcome by CEO Anita Schumacher, University Hospital of North Norway (UNN)

09.15
“Quality Improvement: What, Why and How?” 
Lecture by Dr. Shobhan Thakore, Tayside Hospital, Dundee

10.30
Coffee break

10.50
"Designing, Influencing and Delivering Safer Healthcare: Why Human Factors Matter” Interactive session with Dr. Manoj Kumar, Aberdeen Royal Infirmary

12.15
Lunch 

13.00
“Culture, behaviour and safety” 
A guide through self-reflection and interaction to consider the impact that culture and behaviour has on clinical practice. Difficult behaviour and managing difficult conversations. 
Interactive session with Dr. Alyson Walker, Royal Hospital for Children, Glasgow

14.30
Coffee break

14.50
“Lessons learned and next steps”
Interactive session moderated by Trine Olsen and Marianne Nordhov, UNN

15.30
Close of Meeting
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)