HELSENORGE

Implementering og motstand på Pasientsikkerhetskonferansen

UNN står for to forbedringsverksteder på Pasientsikkerhetskonferansen i år. Organisasjonsforsker Hege Andersen vil presentere en kunnskapsbasert måte å sikre gjennomføring på, mens organisasjonspsykolog Arne Magnus Elvegård gir praktiske råd og øvelser for å håndtere motstand i endringsarbeid.

Nettbrett

Pasientsikkerhetskonferansen, som i år går av stabelen 23. og 24. november på The Qube, Gardermoen, er landets største møteplass for helsepersonell som brenner for kvalitet og pasientsikkerhet. I år er UNN ved Kontinuerlig forbedring en av bidragsyterne til programmet. Deltakerne inviteres til forbedringsverksted, der Hege og Arne Magnus leder to kunnskapsbaserte, og interaktive sesjoner med tittelen Implementering vs installering.

Hege Andersen

- Dette er et kunnskapsbasert forbedringsverksted for ledere, veiledere og forbedringsagenter som tydeliggjør at implementering er så mye mer enn installering, sier Hege Andersen. I tillegg til å lede Kontinuerlig forbedring ved UNN, har hun en PhD i Organisasjonsstudier og bistilling ved Organisasjon og ledelse ved UiT.

I første del av forbedringsverkstedet skal vi arbeide sammen med deltakerne omkring tre store spørsmål: Hva er din strategi for å gå fra plan til resultat? Er organisasjonen din klar for endring? Og, er ideen din god, og er den spiselig?

Arne Magnus Elvegård
Gjennom forbedringsverkstedet vil deltakerne få økt kunnskap om implementering, og praktisere nyttige verktøy som smører gjennomføringen. -Vi tilbyr verktøy for å håndtere motstand, rigge organisasjonen for endring og gjøre ideene dine gjennomførbare, sier Arne Magnus Elvegård. Han er rådgiver i Kontinuerlig forbedring, og som organisasjonspsykolog har han engasjert seg særlig i området arbeidsglede, endring og motstand.
 

I andre del av forbedringsverkstedet fokuserer han særlig på disse tre spørsmålene: Hvordan aktivere menneskene omkring oss? Hvordan håndtere motstand konstruktivt? Og; hvordan sikre at endringer spres, og blir varige forbedringer?

Teorier og modeller hentet fra organisasjonsfaget, statsvitenskap og psykologi, gjøres lett tilgjengelige gjennom aktiviteter underveis i sesjonen. Øvelsene er koplet til kjente verktøy fra forbedringsmetodikken, og deltakere vil oppleve at de er på et verksted, heller enn en forelesning. I tillegg vil de få en rekke tips, verktøy og konkrete metoder de kan ta med hjem og anvende i egen praksis allerede uken etter.

Informasjon om konferansen og påmelding


Fant du det du lette etter?