Forbedringsutdanning for masterstudenter - klinisk sykepleie

UNN startet opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i vår. Nå gjennomføres tilsvarende undervisning for alle våre masterstudenter i klinisk sykepleie (ABIKO).

Opplæringen skal bidra til at sykepleierne vi utdanner blir godt skodd som forbedringsagenter i praksis, og dekker følgende læringsmål:

 • Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.

Høstens undervisning foregår i to omganger (4 timer og 2 timer undervisning). Det gjennomføres en egenevaluering av kunnskaper og ferdigheter i forbedringsarbeid i for- og etterkant av opplæringen. Forbedring er mulig tematikk for masteroppgave.

Forelesninger
20. august 2019 kl 10.15 – 14.00
17. september 2019 kl 0815 – 10.00

Kortfattet oversikt over opplæringen:

 1. Kvalitetsforbedring i teori og praksis
  • I teorien: Pasientens helsetjeneste, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • I Praksis: Kliniker deler sine erfaringer med forbedringsarbeid
 2. Forbedringsarbeid i A3-format
  • Identifisere et forbedringsarbeid
  • Kartlegge nåsituasjon/prosess
  • Spisset målsetting
  • Rotårsaker
  • Løsningsalternativer
  • Testing
  • Resultater og effekter
  • Oppfølgingstiltak
 3. Kontinuerlig forbedring
  • Implementering av eget forbedringsarbeid (A3)
  • «Speed up and spread»; læring, spredning, publisering av forbedringsarbeid
Forelesninger

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)