Forbedringsutdanning for leger i spesialisering ved UNN

Er du lege i spesialisering ved UNN? Meld deg på den obligatoriske forbedringsutdanningen som starter i april 2020.
Forbedringsguiden
 

Det er innført ny utdanningsordning for leger i spesialisering fra 1. mars 2019. Leger med mer enn 3 år igjen av sitt spesialiseringsløp 1. mars 2019 må konverteres inn i ny utdanning. Andre leger i spesialisering som ønsker det, kan også konvertere. 

Som en del av den nye ordningen tilbyr UNN egen obligatorisk forbedringsutdanning for LIS, og kull 3 starter nå i april.

Tid
23.04.20 og 07.05.20, klokken 09:00 – 12:00

Sted
UNN Breivika D2-624

Påmelding
Elektronisk påmelding gjøres her 

Frist for påmelding er 1. april 2020. 

Forbedringsutdanning for leger i spesialisering
UNN startet opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Dette vil være obligatorisk for alle LIS i ny utdanningsordning, men det vil også være mulighet for andre å delta når det er kapasitet til dette. LIS bør ha en viss kunnskap om sin egen avdeling før deltakelse. Opplæringen tilbys en gang hvert semester.

Opplæringen skal dekke følgende læringsmål:

 • LM 41 - Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
 • LM 42 - Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • LM 43 - Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.

Som en del av opplæringen skal alle leger i spesialisering i ny utdanningsordning i UNN kunne planlegge for å gjennomføre et forbedringsarbeid. Det gjøres i den forbindelse en øvelse mellom de to samlingene. Vi legger også opp til øvelse og egenaktivitet som en del av undervisningen. 

Det er nærmeste leder som vurderer hvorvidt læringsmålene er oppfylt. Kompetanseportalen benyttes til denne registreringen.  Det gjennomføres en egenevaluering om kunnskaper og ferdigheter i forbedringsarbeid i for- og etterkant av opplæringen for at også kurset skal kunne forbedres fra gang til gang. 


Kortfattet oversikt over opplæringen:

 • Kvalitetsforbedring i teori og praksis
  • Pasientens helsetjeneste, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • Legekollega deler sine erfaringer med forbedringsarbeid
 • Forbedringsarbeid i A3-format
  • Identifisere et forbedringsarbeid
  • Kartlegge nåsituasjon/prosess
  • Spisset målsetting
  • Rotårsaker
  • Løsningsalternativer
  • Testing
  • Resultater og effekter
  • Oppfølgingstiltak
 • Kontinuerlig forbedring
  • Implementering
  • Læring, spredning, og publisering av forbedringsarbeid

 Forelesninger


Fant du det du lette etter?