Forbedringsutdanning for leger i spesialisering ved UNN

UNN tilbyr egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Den er obligatorisk for alle i ny utdanningsordning, men det er også mulighet for andre å delta.

Kull 1
21. mars, 4., 11. og 25. april 2019, kl. 1415 – 1600 i Klinikkrom A, UNN Breivika.

Kull 2
3., 10., 17. og 24. oktober 2019, kl. 1415-1600 i Klinikkrom A, UNN Breivika.

Påmelding
Påmelding skjer elektronisk. Frist for påmelding er 1 måned før undervisningen starter.

Ny utdanning for leger i spesialisering innføres over hele landet 1. mars 2019. Leger med mer enn 3 år igjen av sitt spesialiseringsløp 1. mars 2019 må konverteres inn i ny utdanning. Andre leger i spesialisering som ønsker det, kan også konverteres.​

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter (felles kompetansemodul). Dette gjelder 24 læringsmål som skal gi LIS kompetanse innenfor områdene:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

UNN vil i løpet av 2019 og 2020 gradvis implementere et utdanningsprogram for LIS som vil dekke kompetansekravene i Felles Kompetansemodul, programmet vil offentliggjøres fortløpende.

LIS som starter sin spesialisering 1. mars 2019 vil i løpet av 5 år måtte gjennomføre hele programmet for å kunne få godkjent de 24 felles læringsmålene.

Forbedringsutdanning for leger i spesialisering
UNN starter opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Dette vil være obligatorisk for alle LIS i ny utdanningsordning, men det vil også være mulighet for andre å delta når det er kapasitet til dette. LIS bør ha en viss kunnskap om sin egen avdeling før deltakelse. Opplæringen vil gjennomføres en gang hvert semester.

Opplæringen skal dekke følgende læringsmål:

 • LM 41 - Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
 • LM 42 - Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • LM 43 - Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.

Etter endt forbedringsopplæring skal alle leger i spesialisering i ny utdanningsordning i UNN gjennomføre eller delta i et forbedringsprosjekt på egen avdeling etter godkjenning av nærmeste leder. Det er også nærmeste leder som vurderer hvorvidt læringsmålene er oppfylt. Det vil gjennomføres en egenevaluering om kunnskaper og ferdigheter i forbedringsarbeid i for- og etterkant av opplæringen.

Kortfattet oversikt over opplæringen:
 1. Kvalitetsforbedring i teori og praksis
  1. I teorien: Pasientens helsetjeneste, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  2. I Praksis: Kliniker deler sine erfaringer med forbedringsarbeid
 2. Forbedringsarbeid i A3-format
  1. Identifisere et forbedringsarbeid
  2. Kartlegge nåsituasjon/prosess
  3. Spisset målsetting
  4. Rotårsaker
  5. Løsningsalternativer
  6. Testing
  7. Resultater og effekter
  8. Oppfølgingstiltak

       3.  Kontinuerlig forbedring

  1. Implementering av eget forbedringsarbeid (A3)
  2. «Speed up and spread»; læring, spredning, publisering av forbedringsarbeid

Referanser:
Pasientsikkerhetsprogrammet: Forbedringsguiden

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)