HELSENORGE

Forbedringsutdanning for leger i spesialisering ved UNN

Det er innført ny utdanningsordning for leger i spesialisering fra 1. mars 2019. Leger med mer enn 3 år igjen av sitt spesialiseringsløp 1. mars 2019 må konverteres inn i ny utdanning. Andre leger i spesialisering som ønsker det, kan også konvertere. 

Som en del av den nye ordningen tilbyr UNN egen obligatorisk forbedringsutdanning for LIS. 


 

 

Forbedringsguiden

Høstens kurs 

 Tid: 13.09.2023 og 15.11.2023

Sted: Unn Breivika G-914. TEAMS lenke vil bli gjort tilgjengelig for de som er fra Harstad og Narvik.

Påmelding: Lenk​e t​il på​melding​ (frist 30. august).

Dag 1 - 13. september

 • ​Gangen i et forbedringsarbeid
  Andreas Danielsen, rådgiver Kontinuerlig forbedring UNN
 • Erfaringer fra eget forbedringsarbeid
  Mange bekker små gjør en stor Å
  Kristin Sjåvik, overlege Anestesi- og operasjonsavdelingen, OPIN.
 • Nasjonale kvalitetsregistre til forbedringsarbeid
  Lars Erik Tunby, Rådgiver Nasjonalt senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
 • Prosesskartlegging 
  Pasientens reise. Kjell Olsen til utredning og behandling.
 • «Skygging» - en introduksjon.
  Arne Magnus Elvegård, Kontinuerlig forbedring UNN
Dag 2 - 15. november

 • Refleksjon og læring av «skygging» og bruk av småskalatest for forbedringsarbeid i forlengelsen av dette.
  Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring UNN
 • Hvordan vite at endringer er forbedringer?
  Variasjon og målinger.
  Mette Fredheim, pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen, FAKVA.
 • Arbeidsglede og medarbeiderskap 
  Koplingen mellom disse og kvalitetsforbedring.
  MD Marianne Nordhov, overlege Barneavdelingen, BUK
 • Når andre ikke har det brennende engasjementet du har
  Hvordan motivere til forbedringsarbeid?
  Arne Magnus Elvegård, organisasjonspsykolog Kontinuerlig forbedring UNN.
 • Implementering og varige endringer
  Hva sier forskningen? Forbedring versus forskning når vi publiserer.
  PhD Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring
 

Forbedringsutdanning for leger i spesialisering

UNN startet opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Dette vil være obligatorisk for alle LIS i ny utdanningsordning, men det vil også være mulighet for andre å delta når det er kapasitet til dette. LIS bør ha en viss kunnskap om sin egen avdeling før deltakelse. Opplæringen tilbys en gang hvert semester.

Opplæringen skal dekke følgende læringsmål:

 • LM 41 - Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
 • LM 42 - Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • LM 43 - Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.

Som en del av opplæringen skal alle leger i spesialisering i ny utdanningsordning i UNN kunne planlegge for å gjennomføre et forbedringsarbeid. Det gjøres i den forbindelse en øvelse mellom de to samlingene. Vi legger også opp til øvelse og egenaktivitet som en del av undervisningen. 

Det er nærmeste leder som vurderer hvorvidt læringsmålene er oppfylt. Kompetanseportalen benyttes til denne registreringen.  Det gjennomføres en egenevaluering om kunnskaper og ferdigheter i forbedringsarbeid i for- og etterkant av opplæringen for at også kurset skal kunne forbedres fra gang til gang. 

Kort om innhold og bidragsytere i forbedringsutdanningen:

Utdanningen tar utgangspunkt i forbedringsmodellen (Langley, Nolan et.al 2009) oversatt og lansert i Norge av pasientsikkerhetsprogrammet. Forbedringsmodellen er sentral for planlegging og gjennomføring av alt forbedringsarbeid, og kanskje enda viktigere, ligger til grunn for Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring – og utgjør dermed et verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten.

Før undervisningen skal alle deltakere ha sett UNNs egen kortfattede e-læring om forbedringsmodellen. Last også gjerne ned forbedringsguiden (eller vent til du kommer på kurset, da får du den på glanset papir).

Hvert kull deles i to undervisningsdager med et hjemmearbeid mellom disse.

  Dag 1
 • ​Gangen i et forbedrings​arbeid
  Andreas Danielsen, Kontinuerlig forbedring UNN
 • Erfaringer fra eget forbedringsarbeid
  Overlege Susanne Ingebrigtsen fra Nevro-, Hud og Revmatologisk avdeling, NOR UNN
 • Prosesskartlegging
   - Pasientens reise – Kjell Olsen til utredning og behandling.
  «Skygging» - en introduksjon. Arne Magnus Elvegård, Kontinuerlig forbedring UNN
Dag 2

 • Refleksjon og læring av «skygging», og bruk av småskalatest for forbedringsarbeid i forlengelsen av dette.
  Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring UNN
 • Hvordan vite at endringer er forbedringer? Variasjon og målinger.
  Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim, Kvalitetsavdelinga UNN.
 • Arbeidsglede og medarbeiderskap, og koplingen mellom disse og kvalitetsforbedring.
  MD Marianne Nordhov, konst. klinikksjef BUK
 • Når andre ikke har det brennende engasjementet du har. Hvordan motivere til forbedringsarbeid?
  Organisasjonspsykolog Arne Magnus Elvegård, Kontinuerlig forbedring UNN.
 • Implementering og varige endringer – hva sier forskningen? Forbedring versus forskning når vi publiserer.
  PhD Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring

«Skygging»

I perioden mellom de to undervisningsbolkene har alle deltakere i oppdrag å skygge en pasientrelatert aktivitet/prosess.  Inspirert av «lederskygging» som inngår som en obligatorisk undervisningsaktivitet i kurset «Ledelse og innovasjon i helsetjenesten» i regi av Universitetet i Oslo og legeforeningen, som en del av Helselederskolen. Formålet med aktiviteten er at du skal bli bedre kjent med kvalitetsutfordringer i helsevesenet og reflektere over disse utfra pasientens perspektiv. Hva ser tjenesten ut fra dens ståsted? 

Hvilke muligheter og begrensninger for forbedringer finnes? Som svar på sistnevnte planlegges en småskalatest etter Helsedirektoratets mal. Det er planleggingen, og ev gjennomføringen av denne småskalaforbedringen, som legges til grunn for at kurset blir godkjent av nærmeste leder.

* rekkefølge og foreleser kan variere noe fra gang til gangFant du det du lette etter?