Forbedringsutdanning for leger i spesialisering ved UNN

Er du lege i spesialisering ved UNN? Meld deg på den obligatoriske forbedringsutdanningen som starter i oktober 2019.

Forbedringsguiden
 

 

 

Det er innført ny utdanningsordning for leger i spesialisering fra 1. mars 2019. Leger med mer enn 3 år igjen av sitt spesialiseringsløp 1. mars 2019 må konverteres inn i ny utdanning. Andre leger i spesialisering som ønsker det, kan også konvertere. 

Som en del av den nye ordningen tilbyr UNN egen obligatorisk forbedringsutdanning for LIS, og kull 2 starter nå i oktober.

Tid
3., 10., 17. og 24. oktober 2019, kl. 1415-1600

Sted
Klinikkrom A, UNN Breivika

Påmelding
Elektronisk påmelding gjøres her

Frist for påmelding er 3. september 2019. 

Forbedringsutdanning for leger i spesialisering
UNN startet opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Dette vil være obligatorisk for alle LIS i ny utdanningsordning, men det vil også være mulighet for andre å delta når det er kapasitet til dette. LIS bør ha en viss kunnskap om sin egen avdeling før deltakelse. Opplæringen vil gjennomføres en gang hvert semester.

Opplæringen skal dekke følgende læringsmål:

 • LM 41 - Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
 • LM 42 - Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • LM 43 - Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.


Etter endt forbedringsopplæring skal alle leger i spesialisering i ny utdanningsordning i UNN gjennomføre eller delta i et forbedringsprosjekt på egen avdeling etter godkjenning av nærmeste leder. Det er også nærmeste leder som vurderer hvorvidt læringsmålene er oppfylt. Det vil gjennomføres en egenevaluering om kunnskaper og ferdigheter i forbedringsarbeid i for- og etterkant av opplæringen. 

Kortfattet oversikt over opplæringen:

 1. Kvalitetsforbedring i teori og praksis
  1. I teorien: Pasientens helsetjeneste, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  2. I Praksis: Kliniker deler sine erfaringer med forbedringsarbeid
 2. Forbedringsarbeid i A3-format
  1. Identifisere et forbedringsarbeid
  2. Kartlegge nåsituasjon/prosess
  3. Spisset målsetting
  4. Rotårsaker
  5. Løsningsalternativer
  6. Testing
  7. Resultater og effekter
  8. Oppfølgingstiltak

       3.  Kontinuerlig forbedring

 1. Implementering av eget forbedringsarbeid (A3)
 2. «Speed up and spread»; læring, spredning, publisering av forbedringsarbeid

 

Forelesninger

Referanser:
Pasientsikkerhetsprogrammet: Forbedringsguiden

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)