HELSENORGE

Forbedringsnettverket

Forbedringsnettverket skal bidra til å styrke kvalitets-, forbedrings-, og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN med å tilføre forbedringskompetanse til våre klinikker, avdelinger og seksjoner. 

Fra venstre: Karin Eines, hjelpepleier, Lilly Ann Klaussen, seksjonsleder, Iben Keim Larsen, lege, Lisa Hustad Johansen, fagsyk

Fra venstre: Karin Eines, hjelpepleier, Lilly Ann Klaussen, seksjonsleder, Iben Keim Larsen, lege, Lisa Hustad Johansen, fagsykepleier, Susanne Gaarden Ingebrigtsen, legespesialist, Ola Iversen, seksjonsleder. Bilde: Jan Fredrik Frantzen

Forbedringsnettverket er en faglig arena der ansatte med forbedringskompetanse på ulike nivå og på tvers av fag og organisatoriske grenser møtes for felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser. Her drives kompetansehevende tiltak i forbedringsmetodikk som bidrar til at foretakets gjennomføringskraft i forbedringsområdet styrkes. Her kan ansatte med forbedringskompetanse utveksle erfaringer, få kollegastøtte og hjelp til eget forbedringsarbeid. Forbedringsnettverket skal bidra til å styrke kvalitets-, forbedrings-, og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN med å tilføre forbedringskompetanse til våre klinikker, avdelinger og seksjoner. 

Oppsummert skal forbedringsnettverket bidra til:

  • systematisk forbedringsarbeid mellom de ulike «lagene» i organisasjonen
  • kunnskapsspredning og kontinuitet i arbeidet med kontinuerlig forbedring 
  • å styrke foretakets gjennomføringskraft på forbedringsområdet
  • å sikre felles opplæring, erfaringsutveksling og kollegastøtte i forbedringsmetodikk
  • et bindeledd mellom de ulike klinikkene når det gjelder behov de har for støtte og kompetanse på området
  • å sette kvalitetsrådgivere og andre forbedringsagenter i stand til å veilede ansatte og ledelsen i egen klinikk i forbedringsmetodikk.
Vi har om lag 10 møter i året av 2 timers varighet. Alle deltakere kan foreslå tema for møtene.

Nettverkets historie

Direktørens ledergruppe vedtok etableringen av nettverket i 2017 (ledermøtesak 4/17) som et tiltak for å øke gjennomføringskraften på forbedringsområdet. Kvalitetsrådgiverne skulle fungere som spydspiss i dette langsiktige arbeidet (styremøtesak 61/16). Forbedringsnettverket ble i 2018 først etablert som et kvalitetsnettverk bestående av kvalitetsrådgivere fra UNN sine klinikker og sentre. Fra 01.01.2020 ble kvalitetsnettverket utvidet til å omfatte ansatte med forbedrings- og veilederkompetanse og endret navn til Forbedringsnettverket (ledermøtesak 171/19).

Forbedringsnettverket driftes og koordineres av avdelingen Kontinuerlig forbedring og kan kontaktes via kf@unn.no.


Fant du det du lette etter?