HELSENORGE

ForBedring – Ny handlingsplan

Den nye handlingsplanen til ForBedring har vi utviklet sammen med Personal- og organisasjonssenteret og Bedriftshelsetjenesten.

 Det er linket direkte opp til Forbedringsprosessens ulike faser. Tanken er å få en bedre, mer systematisk og enklere prosess som styrker etterarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen ForBedring.  

Video​ (youtube) hvor hensikten med forbedringsundersøkelsen beskrives 

Vi tilbyr opplæring, veiledning og lederstøtte basert på gangen i forbedringsprosessen, dersom din enhet vil teste ut denne.  Ta kontakt her.

 Tiltakene gjennomføres med de ressurser/kompetanse vi har i KF i hhv forbedring, veiledning og organisasjonspsykologi og i samarbeid med PO, BHT og andre kolleger der det er hensiktsmessig. 

Fant du det du lette etter?