HELSENORGE

ForBedring – Ny handlingsplan

Ny handlingsplan testes ut som en forBedring av ForBedring.

Den nye handlingsplanen til ForBedring har vi utviklet sammen med Personal- og organisasjonssenteret og Bedriftshelsetjenesten. Det er linket direkte opp til Forbedringsprosessens ulike faser. Tanken er å få en bedre, mer systematisk og enklere prosess som styrker etterarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen ForBedring.  

 

Flere enheter (bl.a. Dagkirurgen, Akuttmottaket, Avdeling Nord i PHRK, Drifts- og eiendomssenteret og Kontinuerlig Forbedring) har allerede testet den ut, og vi ønsker at flere gjør det samme etter medarbeiderundersøkelsen nå i 2021. Vi tilbyr opplæring, veiledning og lederstøtte basert på gangen i forbedringsprosessen, dersom din enhet vil teste ut denne. Ta kontakt her.

Tiltakene gjennomføres med de ressurser/kompetanse vi har i KF i hhv forbedring, veiledning og organisasjonspsykologi og i samarbeid med PO, BHT og andre kolleger der det er hensiktsmessig. 
Fant du det du lette etter?