HELSENORGE

Bli en forbedringsveileder

2021 var det oppstart av første kull av forbedringsveiledere. Utdanningen er for deg som allerede har kunnskap innen kontinuerlig forbedring og forbedringsarbeid. Utdanningen gjennomføres i et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, seksjon for pasientsikkerhet, og UNN, kontinuerlig forbedring.

Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. God tilgang på veiledere, veilederkompetanse og samarbeid mellom veiledere i regionen, mener man er avgjørende for å lykkes med forbedringsarbeid over tid, særlig med hensyn til å bre kunnskapen ut for å sikre varige resultater.

Om utdanningen

I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsprosjekt, primært knyttet til den regionale forbedringsutdanningen QI Nord som avvikles parallelt. Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. På samlingene vil det være fordypning av forbedringskunnskap, i tillegg lærer om veiledning og verktøy for å gi god veiledning. Det planlegges 2 kull i året og det er 20 plasser i hvert kull.

Hvor?

Utdanningen arrangeres vekselsvis i Bodø og Tromsø. Første kull 2021 ble arrangert i Bodø og andre kull i Tromsø høsten 2022.

Varighet: På et halvt år gjennomføres 2 samlinger à 2 dager, samt 3 skypemøter.


Oppstart for neste kull i Tromsø er på følgende datoer:
 
Samling 1 – Tromsø
Uke 39 – 27. og 28. september 2022

Samling 2 – Tromsø
Uke 49 – 6. og 7. desember 2022

 

Er dette noe for deg?

Målgruppen er ansatte i Helse Nord som har forbedringsutdanning tilsvarende QI Nord, IHI, Nordisk forbedringsagentutdanning, Scottish Fellowship, Pasientsikkerhetsprogrammets forbedringsutdanning eller Forbedringsutdanning for leger (FUL).

Fordelingen av deltakerplasser er slik:

Kull vår Bodø
Nordlandssykehuset: 10 deltakere
Universitetssykehuset Nord-Norge: 3 deltakere
Helgelandssykehuset: 5 deltakere
Sykehusapoteket Nord: 1 deltakere
Helse Nord: 1 deltakere

Kull høst Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge: 10 deltakere
Nordlandssykehuset: 3 deltakere
Finnmarkssykehuset: 5 deltakere
Sykehusapotek Nord: 1 deltakere
Helse Nord: 1 deltakere

Har du en av disse kursene og deltatt i et forbedringsprosjekt tidligere, kunne du tenkt deg å være aktiv veileder innen forbedringsarbeid, lære mer om veilederrollen og veiledermetoder?

Ta kontakt med din nærmeste leder.

Har du spørsmål, send en e-post til kontinuerligforbedring@nlsh.no

 


 

Fant du det du lette etter?