HELSENORGE

Bli en forbedringsveileder

2021 var det oppstart av første kull av forbedringsveiledere. Utdanningen er for deg som allerede har kunnskap innen kontinuerlig forbedring og forbedringsarbeid. Utdanningen gjennomføres i et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, seksjon for pasientsikkerhet, og UNN, kontinuerlig forbedring.

Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. God tilgang på veiledere, veilederkompetanse og samarbeid mellom veiledere i regionen, mener man er avgjørende for å lykkes med forbedringsarbeid over tid, særlig med hensyn til å bre kunnskapen ut for å sikre varige resultater.

Om utdanningen


I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsprosjekt, primært knyttet til den regionale forbedringsutdanningen QI Nord som avvikles parallelt. Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. På samlingene vil det være fordypning av forbedringskunnskap, i tillegg lærer om veiledning og verktøy for å gi god veiledning. Det planlegges 2 kull i året og det er 20 plasser i hvert kull. Utdanningen finansieres av Helse Nord, men reise og opphold må belastes klinikken.

Hvor?


Utdanningen arrangeres vekselsvis i Bodø og Tromsø. Første kull 2021 ble arrangert i Bodø og andre kull i Tromsø høsten 2022. Neste kull våren 2023 blir i Bodø og høsten 2023 i Tromsø

Varighet: På et halvt år gjennomføres 2 samlinger à 2 dager, samt 4 nettmøter (TEAMS).

Oppstart for neste kull i Bodø er på følgende datoer:


Samling 1 – Bodø
Uke 5 – 31. januar og 1. februar 2023

Samling 2 – Bodø
Uke 22 – 30. mai og 31. mai 2023

 Nettmøtene blir på:

Uke 2 – 9. januar

Uke 8 – 20. februar

Uke 13 – 27. mars.

I tillegg kommer et møte som inneholder opplæring i Life QI. Dato kommer senere.

Er dette noe for deg?


Målgruppen er ansatte i Helse Nord som har forbedringsutdanning tilsvarende QI Nord, IHI, Nordisk forbedringsagentutdanning, Scottish Fellowship, Pasientsikkerhetsprogrammets forbedringsutdanning eller Forbedringsutdanning for leger (FUL). Aktuelle kandidater må ha deltatt i minst ett forbedringsprosjekt, og «veilederambisjonen» må være avklart i egen avdeling/klinikk og med nærmeste leder.

Fordelingen av deltakerplasser er slik:

Kull vår 2023 Bodø
Nordlandssykehuset: 10 deltakere
Universitetssykehuset Nord-Norge: 3 deltakere
Helgelandssykehuset: 5 deltakere
Sykehusapoteket Nord: 1 deltakere
Helse Nord: 1 deltakere

Kull høst 2023 Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge: 10 deltakere
Nordlandssykehuset: 3 deltakere
Finnmarkssykehuset: 5 deltakere
Sykehusapotek Nord: 1 deltakere
Helse Nord: 1 deltakere

Har du spørsmål, send en e-post til kontinuerligforbedring@nlsh.no

 
 
Fant du det du lette etter?