Kom i gang med forbedring

Finn nyttige verktøy og metoder for forbedring


Gangen i et forbedringsarbeid

Forbedringsarbeid går gjennom en rekke faser. Faseinndelingen skissert under baserer seg på erfaringer fra norsk og internasjonalt forbedringsarbeid. Inndelingen kan brukes ved både små og store forbedringsprosjekter. Det å strukturere arbeidet på denne måten vil kunne hjelpe deg til å jobbe mer systematisk. Det finnes andre modeller og fremstillinger av et forbedringsarbeid. Disse modellene er noe ulike, men prinsippene er de samme.

Forbedringsarbeid er ikke en lineær prosess, og du vil kunne oppleve å bevege deg frem og tilbake mellom de ulike fasene. Noen ganger vil du kanskje også oppleve å jobbe i en annen rekkefølge enn beskrevet eller at det er overlapp mellom fasene.

Figuren under viser de ulike fasene i et forbedringsarbeid:


Takk til Pasientsikkerhetsprogrammet for lån av tekst og bilde fra Forbedringsguiden.

Verktøy for forbedring

 • A3 – en metode for problemløsning

  A3 tar utgangspunkt i forbedringssirkelen, og følger man denne «oppskriften» er en sikret en systematisk gjennomføringsplan for alle faser i et forbedringsarbeid.

 • Forbedringstavle og tavlemøte

  En forbedringstavle kan bidra til å gi systematisk og regelmessig dialog rundt forbedringsarbeid. Tavlen gir alle ansatte overblikk over status, fremdrift og resultater av forbedringsarbeid som pågår. 

 • Finn den virkelige årsaken med «5 x hvorfor»

  «5 x hvorfor» er et enkelt verktøy for å finne den grunnleggende årsaken til et problem, også kalt rotårsaken.

 • Ledelses-informasjonssystemet HN-LIS

  HN-LIS er et styringssystem for alle ledernivåer i UNN. Ledelsesinformasjonen er satt sammen av data fra mange ulike kilder, og HN-LIS gjør det også mulig å se ulik informasjon i sammenheng. Eksempler på informasjon er bl.a. sengepostanalys...

 • Helsedirektoratet tilbyr forbedringsutdanning for leger i 2019

  Det fjerde kullet har 20 plasser, og starter opp i mai 2019. Utdanningen strekker seg over 7 måneder, og deltagerne skal gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber.  

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)