«Vitamin D og psoriasis»: Har vitamin D tilskudd effekt på hudsykdommen psoriasis?

Studier tyder på at det er sammenheng mellom lavt nivå av vitamin D i kroppen og psoriasis. Vi mangler imidlertid kunnskap om hvorvidt vitamin D-tilskudd kan forebygge utbrudd og gi mindre utslett, betennelse og leddplager ved psoriasis.

«Vitamin D og psoriasis»: Har vitamin D tilskudd effekt på hudsykdommen psoriasis?

Studiens formål
Psoriasis

Med «Vitamin D og psoriasis»-studien ønsker vi å få økt kunnskap om:

 • Effekten av vitamin D-tilskudd på psoriasis-utslett

 • Effekten av vitamin D-tilskudd på markører for betennelse og leddplager ved psoriasis


Hvem kan delta?

De som deltok i den sjuende Tromsøundersøkelsen og fylte inn at de har psoriasis eller utslett som er typisk ved psoriasis, og som i tillegg hadde lavt nivå av D vitamin i blodprøven, vil få et brev i posten med invitasjon til studien.

I sesong 2 (vinteren 2018/19) kan også voksne i alderen 18-79 år som bor i nærheten av Tromsø og har psoriasis-utslett være med. Hvis du ønsker å være med kan du ta kontakt med UNN Forskningsposten på tlf 776 26 909 eller via e-post forskningsposten@unn.no for å få vite mer om studien.


Personer som ikke kan delta

 • Tidligere sykdommer: Dersom du har hatt nyrestein siste 5 år, kan du ikke delta.
 • Nåværende sykdommer: Dersom du har Wegners granulomatose, sarkoidose,
  tuberkulose, kreft (utenom godartet hudkreft), vanskelig kontrollerbar diabetes eller
  svært høyt blodtrykk, kan du ikke delta.
 • Allergier: Dersom du har nøtteallergi, kan du ikke delta da studiemedisinen inneholder
  peanøttolje.
 • Bruker vitamin D: Dersom du den siste måneden brukte tilskudd av vitamin D på
  mer enn 800 IU (20 mikrogram) per dag (tilsvarer 2 spiseskjeer tran) eller aktivt
  vitamin D preparat (for eksempel Rocaltrol eller Etalpha), kan du ikke delta.
 • Solarium eller Sydentur: Dersom du planlegger å gå i solarium, eller planlegger opphold
  i Tropene eller på Kanariøyene mer enn to uker i løpet av studien, kan du ikke delta.
 • Graviditet: Du kan ikke delta dersom du er gravid eller det er sannsynlig at du kan bli
  gravid i løpet av studieperioden.
 • Psoriasisbehandling: Dersom du har tatt solarium ved hudavdeling, vært på behandlingsreise,
  eller nettopp har begynt med ny tablett- eller sprøytebehandling for psoriasis eller
  psoriasis artritt i løpet av de siste en til to måneder, vil hudlegen avgjøre om du kan delta
  eller ikke.

Studien er kun for voksne bosatt i og i nærheten av Tromsø.

Hva innebærer studien?

Studien gjennomføres i mørketida. Mangelen på sollys i denne tida gjør at vi får dannet mindre D vitamin i kroppen, og at personer med psoriasis ofte har mer plager om vinteren.

Som deltaker i studien kontaktes du for et telefonintervju, og deretter invitert til et screeningbesøk på Hudpoliklinikken for å få bekreftet at du har aktivt psoriasisutslett og samme dag ta en blodprøve for å fastslå om du har lavt nivå av vitamin D.

Deretter inviteres du til første studiebesøk ved Forskningsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge hvor du møter en hudlege og en studiesykepleier.

Undersøkelsen består av et kort intervju, enkle spørreskjema, blodprøver, måling av høyde, vekt, livvidde, hoftevidde og blodtrykk samt vurdering av psoriasisutslettet ditt. Blodprøvene vil bli brukt til å undersøke markører som er viktig for utvikling av psoriasis (gener og proteiner) og andre følgesykdommer av psoriasis.

Dersom du samtykker til det, vil det bli tatt bakterieprøver fra overflaten av huden din med en pensel, samt to små vevsprøver fra huden, for å studere biologiske prosesser i hud og samspillet mellom hud og mikrober som kan være viktig ved psoriasis. Du får lokal¬bedøvelse før vevsprøvetaking fra huden. Det vil også bli tatt foto av utslettet ditt. Om du ikke ønsker at det tas foto eller prøver fra huden din, kan du likevel delta i studien.

Du vil få utdelt studiemedisin i form av kapsler som enten inneholder vitamin D eller placebo (narremedisin). Du vil bli bedt om å ta 5 kapsler den første dagen, og deretter 1 kapsel hver uke i 4 måneder. Midtveis i 4-månedersperioden vil vi be deg fylle ut et spørreskjema hjemme og utføre et kort telefonintervju.

Etter 4 måneder med studiemedisin, vil du bli innkalt til andre studiebesøk på Forskningsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge, hvor de samme undersøkelsene vil bli gjentatt.

Det gis en samlet kompensasjon på kr 200 som er ment å bidra til å dekke reiseutgifter. Du får også tilbud om gratis parkeringskort ved UNN til bruk ved studiebesøkene.

Vær oppmerksom

Fordeler ulemper:
Fordeler: Du får tilbud om oppfølging av hudlege under studieperioden, og du får mulighet til å være med på å fastslå om vitamin D-tilskudd har en rolle i behandling av psoriasis. Hos noen vil det kunne påvises underbehandlet psoriasis, tegn til annen hud- eller leddsykdom, eller unormale prøvesvar. Dette vil bli fulgt opp etter vanlige retningslinjer. Slik kan noen deltakere få bedre forebygging og behandling av sykdom.

Ulemper: Hvis man sier ja til å få tatt hudprøve vil de fleste vil kjenne lett ømhet i noen dager eller uker i området der hudprøven ble tatt, og få et lite arr i etterkant. En sjelden gang kan det oppstå infeksjon, småblødning eller forbigående nummenhet i huden etter prøvetaking.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?