Tilleggsvansker ved autisme

Tilleggsvansker ved autisme er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig.

Om studien

Tilleggsvansker ved autisme er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. 

Hvem kan delta?

Alle barn fra 2 til 18 år henvist til autismeutredning i Barne- og ungdomsklinikken ved Habilitering for barn og unge eller BUP (ny utredning eller re-vurdering).

Kontrollgruppe fra 2 til 18 år henvist til utredning av utviklingsforsinkelser uten autisme (ny utredning eller re-vurdering).


Hva innebærer studien?

  • Utfylling av spørreskjema om ditt barns atferd og mestring.
  • Hvis ditt barn er 12 år eller eldre, kan hun/han bli spurt om å fylle ut et spørreskjema.
  • Spørreskjema fylles ut samme dag som du og dine foreldre er til undersøkelse.
  • Om ditt barn er i skolealder og har en autismediagnose, vil du som foresatt bli spurt om å delta i et intervju om samme tema. Vi avtaler tidspunkt for intervjuet.


Vær oppmerksom

Fordeler:
Om du ønsker det, kan skjemaene du fyller ut inngå i ditt barns kartlegging i klinikken.

Ulemper:
Deltakelse tar noe ekstra tid som beskrevet ovenfor.
Det er ingen øvrige ukjente ulemper.


Kontaktinformasjon

Psykologspesialist Marianne Halvorsen
E-post: marianne.halvorsen@unn.no
E-post: autisme@unn.no
Telefon: 77 75 59 40

Fant du det du lette etter?