Tilleggsvansker ved autisme

Tilleggsvansker ved autisme er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig.

Identifisering av psykiske tilleggsvansker hos barn og unge med autismespektervansker

Tilleggsvansker ved autisme er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. 

Hvem kan delta?

Alle barn fra 2 til 18 år henvist til autismeutredning i Barne- og ungdomsklinikken ved Habilitering for barn og unge eller BUP (ny utredning eller re-vurdering).

Kontrollgruppe fra 2 til 18 år henvist til utredning av utviklingsforsinkelser uten autisme (ny utredning eller re-vurdering).


Hva innebærer studien?

 • Utfylling av spørreskjema om ditt barns atferd og mestring.
 • Hvis ditt barn er 12 år eller eldre, kan hun/han bli spurt om å fylle ut et spørreskjema.
 • Spørreskjema fylles ut samme dag som du og dine foreldre er til undersøkelse.
 • Om ditt barn er i skolealder og har en autismediagnose, vil du som foresatt bli spurt om å delta i et intervju om samme tema. Vi avtaler tidspunkt for intervjuet.


Vær oppmerksom

Fordeler:
Om du ønsker det, kan skjemaene du fyller ut inngå i ditt barns kartlegging i klinikken.

Ulemper:
Deltakelse tar noe ekstra tid som beskrevet ovenfor.
Det er ingen øvrige ukjente ulemper.


Kontaktinformasjon

Psykologspesialist Marianne Halvorsen
E-post: marianne.halvorsen@unn.no
E-post: autisme@unn.no
Telefon: 77 75 59 40

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltagelse

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Dette er kliniske studier

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene e...

Fant du det du lette etter?