HELSENORGE

Intensivpasienter med covid-19 døde etter infeksjonsutbrudd

Tre intensivpasienter med svært alvorlig forløp av covid-19 døde etter infeksjonsutbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Hendelsene er varslet til Statens helsetilsyn. Pårørende er informert.

Haakon Lindekleiv

Haakon Lindekleiv.Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

 De tre pasientene ble intensivbehandlet for covid-19, men døde av septisk sjokk (blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt) som følge av bakterieinfeksjon. Hendelsene fant sted tidligere denne måneden.

- Pasientene ble intensivbehandlet for et svært alvorlig forløp av covid-19. Dette er en tilstand som i utgangspunktet har svært høy dødelighet. Den direkte dødsårsaken var septisk sjokk som følge av bakterieinfeksjon. Tilstanden ble behandlet, men lot seg ikke reversere, sier fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN.

Motstandsdyktig bakterie

Mikrobiologiske undersøkelser tatt i etterkant av dødsfallene påviste oppvekst av bakterien Pseudomonas aeruginosa i pasientenes blod.

Nærmere analyser viste at bakteriene tilhører samme stamme. Det er sannsynlig at pasientene er smittet fra samme kilde mens de ble behandlet ved UNN. 

Pseudomonas aeruginosa er en vanlig bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, også i sykehusmiljø. Den forårsaker sjeldent sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter. Bakterien er ofte motstandsdyktig mot vanlige antibiotika, men kan behandles med bredspektret antibiotika.

Tiltak iverksatt

Hendelsene har utløst flere tiltak ved intensivavdelingen. Alle rutiner er gjennomgått med tanke på smittevern, og det pågår undersøkelser for å finne smittekilden.

- Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket infeksjonsutbrudd ved intensivavdelingen. Samtidig har vårt helsepersonell reagert raskt på hendelsene og sørget for at dette ble oppdaget etter kort tid. Dette følges nå opp internt, sier Haakon Lindekleiv.

Så langt er det påvist smitte hos ytterligere en pasient. Vedkommende responderer på behandling.

- Det er dessverre ikke mulig å gardere seg mot infeksjonsutbrudd i sykehus, men det forekommer sjeldent. Vi mener iverksatte tiltak vil stoppe infeksjonsutbruddet, og tester nå regelmessig øvrige intensivpasienter for Pseudomonas aeruginosa. Gjennom dette kan vi avdekke og behandle denne bakterien tidlig dersom den fortsatt er i miljøet på intensivavdelingen, sier Haakon Lindekleiv.

Hendelsene blir nå fulgt opp av Statens helsetilsyn. UNN kan ikke gi ytterligere detaljer før vår interne gjennomgang og helsetilsynets konklusjon foreligger.

Av hensyn til taushetsplikt og personvern oppgis ikke ytterligere opplysninger om pasientene. Dødsfallene er fra før registrert i vår statistikk på unn.no.Ved behov er fagsjef Haakon Lindekleiv tilgjengelig for individuelle intervjuer ved UNN Tromsø mellom kl. 13 og 15 i dag. Avtaler om konkrete tidspunkt gjøres med pressevakta på telefon  48 22 60 00 .