HELSENORGE

​«Ikke møtt»-gebyr er gjeninnført

Fra 1. juli må du igjen betale gebyr hvis du ikke møter til avtalt time på sykehuset.

Minibank nærbilde

Foto: Colourbox.com

Som følge av koronapandemien ble det i mars lagd en forskrift om at sykehusene ikke lenger skulle kreve gebyr når pasienter ikke møter til avtalt time. 30. juni 2021 utgikk denne ordningen, og gebyret er dermed gjeninnført. 

​«Ikke møtt»-gebyrets størrelse

  • I somatikk ​(fysisk helsehjelp): 1125 kr. 
  • ​I psykisk helse- og rusbehandling: 375 kr.