Hjelpetelefon for pårørende

Pårørendesenteret ønsker å bidra med hjelp i den helt ekstraordinære situasjonen vi nå står i overfor press på helsetjenester. Vi har en landsdekkende tjeneste til pårørende gjennom Pårørendelinjen.

Pårørendesenteret

​Det er forventet at pårørende er en gruppe som ikke har høy prioritet når det er pågang på henvendelser både i kommuner og helseforetak.

Vi omdisponerer vårt personell til å være tilgjengelige på hjelpetelefonen.

Pårørendelinjen fra 9.00 til 15.00 alle hverdager fra mandag 16.mars.

Telefonnummeret er  909 04 848.