Helsedirektoratet tilbyr forbedringsutdanning for leger i 2019

Det fjerde kullet har 20 plasser, og starter opp i mai 2019. Utdanningen strekker seg over 7 måneder, og deltagerne skal gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber.  

Helsedirektoratet lanserer nå det fjerde kullet for forbedringsutdanning for leger:

Er du lege og vil lede kliniske forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Pasientsikkerhetsprogrammet har en utdanning som vil gi leger kompetanse til å gjennomføre prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten.

Målet er at du etter endt utdanning skal kunne lede prosjekter som bidrar til markante og langvarige forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. Foreleserne er både internasjonale og fra Norge. I løpet av den syv måneder lange utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt der de jobber. For de tre første kullene telte utdanningen mellom 20 til 30 timer i legers videre- og etterutdanning.

Oppstart mai 2019 med to videokonferanser, første samling er lagt til slutten av august. Kursavgiften er på 6400 kroner. I tillegg kommer utgifter til reise og opphold. Utgiftene må dekkes av den enkelte klinikk. Dersom du ønsker å søke må du klarere søknaden med din nærmeste leder.

Frist for søknad er 5. april 2019.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema finner du her: https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/forbedringsutdannelse/forbedringsutdanning-for-leger

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)