HELSENORGE

Studium UiT: Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene

Styrk den formelle kompetansen innen veiledning for ansatte som veileder studenter og/eller ønsker økt pedagogisk kompetanse.

Faglig innhold er blant annet:

  • ​Det pedagogiske grunnlaget for veiledning
  • Veiledningsmetoder - og modeller
  • Kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
  • Veiledning som strukturert prosess, faser i veiledning
Etter bestått emne skal studenten blant annet ha følgende kunnskaper:

  • Kunne drøfte det teoretiske grunnlaget for veiledning.
  • Forstå prinsipper og forutsetninger i veiledning.
  • Ha grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser i veiledningsforhold, også i et mangfoldsperspektiv.

Klikk her for informasjonsvideo

Klikk her​ for mer informasjon og påmelding