HELSENORGE

Rapport: "God psykisk helse for alle"

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør står sammen ansvarlig for rapporten.

​Rapporten inneholder kunnskap om psykiske lidelser hos barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og henvender seg til fagpersoner i både habiliteringstjenesten og psykisk helsevern. 

Klikk HER​ for mer informasjon