HELSENORGE

Erfaringer med helsevesenet blant foreldre til barn med Downs syndrom

Barn og ungdom med Downs syndrom har et stort behov for oppfølging i primær- og spesialisthelsetjenesten.