HELSENORGE

45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse

Ill: shutterstock.com

​I fire prosjekter skal man forske på barn med autisme, personer med demens, mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge og barn og unge med kronisk nyresykdom. Med utsatte grupper menes barn og unge (0–25 år).

Klikk her for mer informasjon