HELSENORGE
Varsler økt helikoptertrafikk i øvelsesperiode:

Gjør seg klare til å styrke beredskapen i Nord-Norge

Nå starter omfattende trening og øvelser på den nye redningshelikopterbasen i Tromsø. Lokalbefolkningen vil i den forbindelse kunne oppleve økt helikoptertrafikk.

Helikoptermenn. Foto: CHC Helikopter Service

Foto: CHC Helikopter Service

– Publikum trenger ikke å bekymre seg om de ser redningshelikopteret ofte i luften fremover, da dette kun er i forbindelse med øvelser, sier Per André Rykhus, administrerende direktør i CHC Helikopter Service.

CHC Helikopter Service skal på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet operere den nyopprettede redningshelikoperbasen på Langnes i Tromsø fra 1. juli. Da styrkes kapasiteten på søk og redning i Nord-Norge med to topputstyrte helikoptre av typen Sikorsky S-92 stasjonert på Langnes. De vil være i døgnkontinuerlig beredskap sju dager i uken, og i luften senest 15 minutter etter varsling. 

- Dette er et stort og viktig bidrag for å styrke sikkerheten, tryggheten og beredskapen for de som bor, lever og jobber i regionen, sier klinikksjef Jon Mathisen ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

Ingen grunn til bekymring

CHC Helikopter Service starter nå omfattende forberedelser med trening og øvelser på land, i fjellet, i luften og på havet frem mot åpningen av den nye basen. Øvelsene gjennomføres sammen med blant annet Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norske alpine redningsgruppe (NARG), Brannvesenets redningsinnsats til sjøs (RITS), Norske redningshunder, politiet og ambulansetjenesten. 
– Enkelte vil oppleve økt helikoptertrafikk og helikopterstøy i nærmiljøet i forbindelse med øvelsene. Vi beklager ulempene det måtte medføre, sier Rykhus.

Kontaktperson:

Per Andre Rykhus, administrerende direktor CHC Helikopter Service AS