- UNN-styret støtter prosjektgruppens anbefaling

Frykter konsekvensene av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) stiller seg bak anbefalingen i prosjektgruppens utredning om ikke å slå sammen UNN HF og Finnmarkssykehuset HF. 

UNN-styret ser alvorlig på de konsekvenser som er beskrevet ved en sammenslåing av de to nordligste helseforetakene, og anbefaler ikke sammenslåing med de begrunnelser som fremkommer i prosjektgruppens utredning.

- Styret er særlig opptatt av å opprettholde og videreutvikle region og universitetssykehusfunksjonen ved UNN. Det handler om å sikre et likeverdig helsetilbud for hele den nordnorske befolkning, sier styreleder Roald Linaker.

Et samlet UNN-styre ønsker i stedet å opprettholde og forsterke samarbeidet med Finnmarkssykehuset, spesielt på områder som det i rapporten fremkommer kan ha et forbedringspotensial.

Kontaktpersoner:
Styreleder Roald Linaker, tlf 957 91 455 
Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kvalvik, tlf 991 03 794