HELSENORGE

Får ros for satsing på ny læringsarena

UNN etablerer en ny metode for å lære av systemfeil som har medført alvorlige pasientskader eller død. Det setter pårørende Jan-Erik Sverre stor pris på. Han mener UNN og øvrige norske sykehus har mye å gå på i oppfølingen av alvorlige pasienthendelser.