Utvikling av samvalgsverktøy

På denne siden har vi samlet ressurser for utvikling og implementering av samvalg, som vil være nyttige for deg som jobber med tilsvarende prosjekter.

Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter samme modell som oss? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta gjerne kontakt på samvalgssenteret@unn.no


Vår modell

Samvalgssenteret utvikler samvalgsverktøy på en systematisk måte. Modellen er generisk, men blir tilpasset hver enkelt problemstilling og pasientgruppe. Verktøyene er bygd opp på en slik måte at de støtter stegene i en typisk beslutningsprosess:

Strukturen i en samvalgssamtale

I tillegg til tekst, inneholder samvalgsverktøyene filmklipp med pasienter og helsepersonell. Modellen er utviklet i samarbeid med professor Jürgen Kasper og forskningsprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. 

Kvalitet
Samvalgssenteret følger Helsedirektoratets krav til kvalitet i samvalgsverktøy, som bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Modellen bygger også på kriterier for evidensbasert pasientinformasjon (EBPI). De angir både hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres for pasienten på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte: 

 • Oversikt over hvorfor det må gjøres et valg, usikkerhet om diagnose og prognose, de ulike alternativene, og sannsynlighet for fordeler, risiko og bivirkninger
 • Åpenhet om kilder og interessekonflikter
 • Informasjon om hvor pålitelig kunnskapsgrunnlaget er
 • Informasjon om både sykdomsrelaterte resultater og andre resultater som kan være viktige for pasienten (pasientrelevante utfall) 
 • Tall og statistikk presentert på en slik måte at de er tilgjengelige for pasienten 
 • Standardisert og forståelig presentasjon av risiko 
 • Fordeler og ulemper ved ulike alternativer
 • Diagrammer, grafikk, animasjon etc. der det er mulig og nødvendig
 • Pasienthistorier
 • Kulturelle tilpasninger etter behov
 • Klart og lett forståelig språk, som tiltaler pasienten som en likeverdig part 
 • Utforming som legger til rette for lesing og bedrer forståelsen
 • Brukermedvirkning i utviklingsprosessen

Samvalgssenteret samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om å innhente et pålitelig kunnskapsgrunnlag for samvalgsverktøyene.

Produksjon av samvalgsverktøy

Produksjonen av verktøy skjer i flere trinn. Vi har laget en bruksanvisning for å vise hva som foregår i hvert trinn av utviklinga, og hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle i de ulike fasene. Den kan være til hjelp for utviklere som allerede er godt kjent med grunnprinsippene i samvalg. 

Bruksanvisninga er veiledende, men kan tilpasses ulike problemstillinger. Både tekst og filmer lages i nært samarbeid med helsepersonell og pasienter. 

Skrivearbeidet foregår i to matriser – «Mitt valg» og «Mine muligheter». Matrisene hjelper oss å strukturere innholdet og sikrer at vi får med den informasjonen som trengs for å støtte en samvalgsprosess hos pasienten:

Matrisen «Mitt valg» handler om å definere problemstillingen og valget. Den svarer på følgende spørsmål:

 • Hvorfor må det gjøres et valg, og hvorfor akkurat nå?
 • Hva er min helsesituasjon?
 • Hva handler valget om?
 • Hvorfor skal jeg være med å bestemme?

Matrisen «Mine muligheter» presenterer de ulike behandlingsalternativene, og svarer på følgende spørsmål:

 • Hvilke muligheter har jeg?
 • Hvordan gjennomføres behandlingen? 
 • Hvilken nytteverdi kan oppnås, og hvor sannsynlig er den?
 • Hvilke bivirkninger og komplikasjoner kan oppstå, og hvor sannsynlige er de?

Filmproduksjon foregår sammen med profesjonelle filmfolk. Helsepersonell og pasienter deltar i korte filmklipp som plasseres i ulike deler av verktøyet. Til støtte i filmprosessen bruker vi en intervjuguide som følger strukturen i matrisene. 

Maler og eksempler

Under finner du bruksanvisninga, matrisene og alle malene som brukes i utviklingen av våre samvalgsverktøy.


Bruksanvisning

Bruksanvisning_Mine behandlingsvalg.pdf

Film

Film_Tidslinje filmproduksjon.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Tidslinje filmproduksjon.pdfFilm_Tidslinje filmproduksjon.pdfpdf417708
Film_Info til helsepersonell som skal rekruttere pasienter til film.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Info til helsepersonell som skal rekruttere pasienter til film.pdfFilm_Info til helsepersonell som skal rekruttere pasienter til film.pdfpdf304448
Film_Info om filminnspilling til pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Info om filminnspilling til pasienter.pdfFilm_Info om filminnspilling til pasienter.pdfpdf321566
Film_Info om filminnspilling til helsepersonell.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Info om filminnspilling til helsepersonell.pdfFilm_Info om filminnspilling til helsepersonell.pdfpdf317347
Film_Huskeliste for telefonsamtale med pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Huskeliste for telefonsamtale med pasienter.pdfFilm_Huskeliste for telefonsamtale med pasienter.pdfpdf306389
Film_E-post til deltagere om ferdige filmklipp.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_E-post til deltagere om ferdige filmklipp.pdfFilm_E-post til deltagere om ferdige filmklipp.pdfpdf327671
Film_Bakgrunnsinformasjon til filmteam.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Bakgrunnsinformasjon til filmteam.pdfFilm_Bakgrunnsinformasjon til filmteam.pdfpdf633357
Film_Informasjon om reise og opphold.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Informasjon om reise og opphold.pdfFilm_Informasjon om reise og opphold.pdfpdf301559
Film_Samtykkeerklæring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Samtykkeerklæring.pdfFilm_Samtykkeerklæring.pdfpdf337898
Film_Påmelding til informasjonsmøte for pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Påmelding til informasjonsmøte for pasienter.pdfFilm_Påmelding til informasjonsmøte for pasienter.pdfpdf330811
Film_Invitasjon til å delta i pasientfilmer.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Invitasjon til å delta i pasientfilmer.pdfFilm_Invitasjon til å delta i pasientfilmer.pdfpdf299474
Film_Intervjuguide filmteam.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Film/Film_Intervjuguide filmteam.pdfFilm_Intervjuguide filmteam.pdfpdf609054


Pilotering

Pilotering_Samtykkeerklæring pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Samtykkeerklæring pasienter.pdfPilotering_Samtykkeerklæring pasienter.pdfpdf338776
Pilotering_Oppsummeringsskjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Oppsummeringsskjema.pdfPilotering_Oppsummeringsskjema.pdfpdf314716
Pilotering_Piloteringsskjema helsepersonell.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Piloteringsskjema helsepersonell.pdfPilotering_Piloteringsskjema helsepersonell.pdfpdf303029
Pilotering_Piloteringsskjema pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Piloteringsskjema pasienter.pdfPilotering_Piloteringsskjema pasienter.pdfpdf302904
Pilotering_Observasjons- og intervjuguide.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Observasjons- og intervjuguide.pdfPilotering_Observasjons- og intervjuguide.pdfpdf417894
Pilotering_Informasjon til pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Pilotering/Pilotering_Informasjon til pasienter.pdfPilotering_Informasjon til pasienter.pdfpdf303354


Lytting

Lytting_Samtykkeerklæring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Lytting/Lytting_Samtykkeerklæring.pdfLytting_Samtykkeerklæring.pdfpdf482918
Lytting_Observasjonsguide.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Lytting/Lytting_Observasjonsguide.pdfLytting_Observasjonsguide.pdfpdf588305
Lytting_Epost for rekruttering av pasienter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Lytting/Lytting_Epost for rekruttering av pasienter.pdfLytting_Epost for rekruttering av pasienter.pdfpdf303478


Matriser

Matrise_Sammendrag.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Matriser/Matrise_Sammendrag.pdfMatrise_Sammendrag.pdfpdf525808
Matrise_Mine muligheter.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Matriser/Matrise_Mine muligheter.pdfMatrise_Mine muligheter.pdfpdf484262
Matrise_Mitt valg.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Matriser/Matrise_Mitt valg.pdfMatrise_Mitt valg.pdfpdf437432


Kunnskap

Kunnskap_Prosedyre for kunnskapsinnhenting.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kunnskap/Kunnskap_Prosedyre for kunnskapsinnhenting.pdfKunnskap_Prosedyre for kunnskapsinnhenting.pdfpdf321546
Kunnskap_PICO-skjema.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kunnskap/Kunnskap_PICO-skjema.pdfKunnskap_PICO-skjema.pdfpdf305915


Kartlegging

Kartlegging_Søk nye verktøy.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kartlegging/Kartlegging_Søk nye verktøy.pdfKartlegging_Søk nye verktøy.pdfpdf310825
Kartlegging_Skjema for pasientorganisasjoner.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kartlegging/Kartlegging_Skjema for pasientorganisasjoner.pdfKartlegging_Skjema for pasientorganisasjoner.pdfpdf335169
Kartlegging_Skjema for helsepersonell.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Kartlegging/Kartlegging_Skjema for helsepersonell.pdfKartlegging_Skjema for helsepersonell.pdfpdf338202


Interessekonflikter

Interessekonflikt_Epost til bidragsytere.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Interessekonflikter/Interessekonflikt_Epost til bidragsytere.pdfInteressekonflikt_Epost til bidragsytere.pdfpdf340366
Interessekonflikt_Erklæring om interessekonflikt.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Interessekonflikter/Interessekonflikt_Erklæring om interessekonflikt.pdfInteressekonflikt_Erklæring om interessekonflikt.pdfpdf499578


Implementering

Implementering_Informasjon om samvalgsverktøy.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Implementering/Implementering_Informasjon om samvalgsverktøy.pdfImplementering_Informasjon om samvalgsverktøy.pdfpdf303148
Implementering_Eksempel på rutine i klinisk drift for leger.pdfhttps://unn.no/Documents/Samvalg - Mine behandlingsvalg/Maler/Implementering/Implementering_Eksempel på rutine i klinisk drift for leger.pdfImplementering_Eksempel på rutine i klinisk drift for leger.pdfpdf344962

 

Fant du det du lette etter?