Tjenester

(Transportside med lenker til kompetansetjenester og laboratorietjenester)

​Labora​torietjenester

Laboratoriehåndboken ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) inneholder en samlet oversikt over analyser som utføres ved de ulike laboratoriene ved UNN og ved andre sykehus.

Gå til laboratoriehåndboka

Kompetansetjenester

(kommer)

Les mer om kompetansetjenestene på UNN