Tilskudd til kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Helsedirektoratet utlyser midler til kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom. Søknadsfrist 01.mars 20120

​Målet med tilskuddet er å øke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, gjennom å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området. Stiftelser og organisasjoner kan søke på midlene.

Les mer på helsedirektorates sider