Tilskudd til kompetansehevende tiltak

for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Helsedirektoratet utlyser hvert år midler til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Søknadsfrist 01. mars 2020

​Målgruppe for ordningen er helsepersonell ansatt i kommuner. Målet er å styrke kvaliteten på tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose og deres pårørende. Les mer på helsedirektoratets sider

Søknadene fra Nord Norge behandles av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med «Lindring i nord».
Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning i søknadsprosessen, tlf.: 776 26074 epost: reg.klb@unn.no

Oversikt over fjorårets prosjekter