Helsenorge

Stortingsmelding i palliasjon

Helse- og omsorgsdepartementet la frem den første stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt torsdag 07.05.2020, Meld. St. 24 (2019–2020).

Bent Høie sier i en pressemelding at stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for at helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for et best mulig tilbud i ved livets slutt.

Bent Høie: I livets siste fase skal vi oppleve ro, trygghet og forutsigbarhet. Både pasienter og pårørende skal ivaretas på en god måte.

Stortingsmeldingen:Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve