Veiledningskurs for leger i spesialisering

 For å overholde smittevernbestemmelser, tas antall deltakere per kurs ned til 15.

Om kurset

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, starter UNN opp egne veilederkurs.

Kursene har noe teori for å gi en basis, men er i hovedsak praktisk rettet, og det legges stor vekt på dialog og utveksling av erfaring i kursgruppa. Det gis også noe informasjon om ny spesialistutdanning for leger. Det er plass til 15 deltakere på hvert kurs. 

UNN har vedtatt at alle nåværende spesialister og utdanningskandidater i gammel utdanningsordning også skal gjennomføre enten UNN sitt kurs eller UiT sitt studie HEL-6331 (1 semester)/HEL- 6332 (2 semester) «Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene» innen utgangen av 2022. 

Det vil derfor arrangeres mange veiledningskurs de første årene for å dekke dette behovet, i tillegg til at utdanningskandidater i ny utdanningsordning også skal ha kurset. Datoer legges ut fortløpende.

Kurset går over 2 enkeltstående dager, med en oppgave som skal gjennomføres mellom kursdagene. Man må delta på begge kursdager, samt gjennomføre arbeidsoppgaven, for å få kursbevis.
Kursholdere:
  • Ragnar Joakimsen
  • Kristina Larsby
  • Solveig Nergård
  • Jan Ole Frantzen
  • Brit Hveem
  • Heidi Høifødt

Påmelding Tromsø

Frist: 

2 uker før kursstart. Hvis fristen har gått ut, kan du kontakte Thuva Jørgensen, Thuvarakha.Jorgensen@unn.no , for å høre om det er ledige plasser.

Påmelding vår 2021:

Påmelding Harstad


Kontakt:

For spørsmål, ta kontakt med kursleder Heidi Høifødt (heidi.hoifodt@unn.no) eller Thuva Jørgensen (Thuvarakha.Jorgensen@unn.no).