Veiledningskurs for leger i spesialisering

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere».

Foreløpig mulig å melde seg på for kurs i Tromsø. Etterhvert blir det mulig å melde seg på kurs i Harstad og Narvik.

​Om kurset

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, arrangerer UNN veilederkurs.

Kursene inneholder grunnleggende veiledningsteori, men er i hovedsak praktisk rettet. Det legges stor vekt på dialog og utveksling av erfaring i kursgruppa. Det gis også noe informasjon om ny spesialistutdanning for leger.  (…)

UNN har vedtatt at alle nåværende spesialister og utdanningskandidater i gammel utdanningsordning også skal gjennomføre enten UNN sitt kurs eller UiT sitt studie HEL-6331 (1 semester)/HEL- 6332 (2 semester) «Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene». (…)

Det arrangeres flere veiledningskurs hvert semester. Per i dag gjennomføres lokale kurs i Tromsø og Harstad. Narvik vil snarlig starte opp.

Kurset går over 2 enkeltstående dager, med en praktisk oppgave som skal gjennomføres mellom kursdagene. Man må delta på begge kursdager, samt gjennomføre arbeidsoppgaven, for å få kursbevis.

Kursholdere:
  • Ragnar Joakimsen
  • Heidi Høifødt
  • Jan Ole Frantzen
  • Siri Malm
  • Brit Hveem
  • Solveig Nergård
  • Kristina Larsby

Kurstidspunkt og påmelding i Tromsø

Første kursdag gjennomføres i èn stor gruppe. Dag 2 gjennomføres på to ulike dager i mindre grupper. Du kan velge hvilken dag 2 du ønsker å delta på ut fra hvilken påmeldingslenke du velger.​

Kurs 1, første kursdag 22. september:

Veilederkurs nr 1 høsten 2021​ (andre dag 13. oktober)

Veilederkurs nr 1 høsten 2021 (andre dag 20. oktober)​

Kurs 2, første kursdag 10. november:

Veilederkurs nr 2 høsten 2021 (andre dag 24. november)

Veilederkurs nr 2 høsten 2021 (andre dag  8. desember) 

Kontakt

For spørsmål, ta kontakt med kursleder Heidi Høifødt (heidi.hoifodt@unn.no).

Harstad:

Ta kontakt med Brit Hveem eller Siri Malm.

Narvik:

Ta kontakt med Jan Ole Frantzen​.​