Veiledningskurs for leger i spesialisering

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en basiskompetanse i veiledning, starter UNN opp egne veilederkurs.
I tillegg skal UNN sine spesialister også inneha denne basiskompetansen innen utgangen av 2022.

Kurset vil blant annet inneholde veiledningsteori og en del praktiske øvelser, teknikker i forhold til tilbakemelding, gruppearbeid og mulighet for refleksjon rundt veilederrollen. 

Kurset går over 2 enkeltstående dager, med oppgaver som skal gjennomføres mellom kursdagene. 

Frist for påmelding: 
13. mai

Tromsø:
23. mai og 4. juni

22. oktober og 5. november

19. november og 3. desember


Harstad: 
25. september og 9. oktober

Narvik:
26. september og 10. oktober

Tidspunkt:
09 – 15 begge dager

Antall deltakere: 
20

Sted: 
BRUS-bygget, R 138

Kursholdere:
Ragnar Joakimsen
Heidi Høifødt
Kristina Larsby