Veiledningskurs for leger i spesialisering

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, starter UNN opp egne veilederkurs.

 
Kursene har noe teori for å gi en basis, men er i hovedsak praktisk rettet, og det legges stor vekt på dialog og utveksling av erfaring i kursgruppa. Det gis også noe informasjon om ny spesialistutdanning for leger. Det er plass til 20 deltakere på hvert kurs. 

UNN har vedtatt at alle nåværende spesialister og utdanningskandidater i gammel utdanningsordning også skal gjennomføre enten UNN sitt kurs eller UiT sitt studie HEL-6331 (1 semester)/HEL- 6332 (2 semester) «Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene» innen utgangen av 2022. 

Det vil derfor arrangeres mange veiledningskurs de første årene for å dekke dette behovet, i tillegg til at utdanningskandidater i ny utdanningsordning også skal ha kurset. Datoer legges ut fortløpende.

Kurset går over 2 enkeltstående dager, med en oppgave som skal gjennomføres mellom kursdagene. Man må delta på begge kursdager, samt gjennomføre arbeidsoppgaven, for å få kursbevis.

Frist for påmelding: 
2 uker før kursstart. Hvis fristen har gått ut, kan du kontakte Heidi Høifødt, heidi.hoifodt@unn.no, for å høre om det er ledige plasser.
 
Kursholdere:
  • Ragnar Joakimsen
  • Kristina Larsby
  • Solveig Nergård
  • Jan Ole Frantzen
  • Brit Hveem
  • Heidi Høifødt
 
 

Vårsemesteret 2020

Harstad:
2. april og 17. april
09 – 15 begge dager
Sted: Auditoriet
Påmelding

Narvik:
13. mai og 3. juni
09 – 15 begge dager
Sted: kommer
Påmelding

Tromsø:
14. januar og 28. januar
Fulltegnet

10. mars og 24. mars
Fulltegnet

21. april og 5. mai
Fulltegnet

Tidspunkt:
09 – 15 begge dager

Antall deltakere:
20

Sted:
Tromsø: BRUS-bygget, R 138