Veiledningskurs for leger i spesialisering

De fleste veilederkursene i UNN måtte avlyses våren 2020 på grunn av koronapandemien. Noen deltakere fikk bare deltatt på dag èn av kurset. For disse deltakerne blir det satt opp egne dager for dag to.


 For å overholde smittevernbestemmelser, tas antall deltakere per kurs ned til 15.

Om kurset og påmelding

I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i felles kompetansemål). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en grunnleggende kompetanse i veiledning, starter UNN opp egne veilederkurs.

Kursene har noe teori for å gi en basis, men er i hovedsak praktisk rettet, og det legges stor vekt på dialog og utveksling av erfaring i kursgruppa. Det gis også noe informasjon om ny spesialistutdanning for leger. Det er plass til 15 deltakere på hvert kurs. 

UNN har vedtatt at alle nåværende spesialister og utdanningskandidater i gammel utdanningsordning også skal gjennomføre enten UNN sitt kurs eller UiT sitt studie HEL-6331 (1 semester)/HEL- 6332 (2 semester) «Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene» innen utgangen av 2022. 

Det vil derfor arrangeres mange veiledningskurs de første årene for å dekke dette behovet, i tillegg til at utdanningskandidater i ny utdanningsordning også skal ha kurset. Datoer legges ut fortløpende.

Kurset går over 2 enkeltstående dager, med en oppgave som skal gjennomføres mellom kursdagene. Man må delta på begge kursdager, samt gjennomføre arbeidsoppgaven, for å få kursbevis.

Frist for påmelding: 
2 uker før kursstart. Hvis fristen har gått ut, kan du kontakte Heidi Høifødt, heidi.hoifodt@unn.no, for å høre om det er ledige plasser.
 
Kursholdere:
  • Ragnar Joakimsen
  • Kristina Larsby
  • Solveig Nergård
  • Jan Ole Frantzen
  • Brit Hveem
  • Heidi Høifødt

      

For deltakere på kurset i Tromsø der andre kursdag måtte avlyses (24. mars), vil det bli mulig å bare melde seg på til dag to.

For spørsmål, ta kontakt med kursleder Heidi Høifødt, heidi.hoifodt@unn.no

Kurs i vårsemesteret er avlyst.

Påmelding høstsemesteret:

Veilederkurs 8. september og 6. oktober (Tromsø)

Veilederkurs 10. november og 24. november (Tromsø)