Tjenesteavtaler mellom UNN og kommunene

Tjenesteavtale 01 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 01 - Enighet om ansvar og tiltak.pdfTjenesteavtale 01 - Enighet om ansvar og tiltak.pdf
Tjenesteavtale 02 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 02 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 02 - pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdf
Tjenesteavtale 03 - Retningslinjer for innleggelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 03 - Retningslinjer for innleggelse.pdfTjenesteavtale 03 - Retningslinjer for innleggelse.pdf
Tjenesteavtale 04 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 04 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdfTjenesteavtale 04 - Øhjelpsplasser i kommunene.pdf
Tjenesteavtale 05 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 05 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfTjenesteavtale 05 - Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdf
Tjenesteavtale 06 - kunnskapsoverføring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 06 - kunnskapsoverføring.pdfTjenesteavtale 06 - kunnskapsoverføring.pdf
Tjenesteavtale 07 - forskning og utdanning.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 07 - forskning og utdanning.pdfTjenesteavtale 07 - forskning og utdanning.pdf
Tjenesteavtale 08 - jordmortjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 08 - jordmortjenester.pdfTjenesteavtale 08 - jordmortjenester.pdf
Tjenesteavtale 09 - IKT.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 09 - IKT.pdfTjenesteavtale 09 - IKT.pdf
Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 10 - forebygging.pdfTjenesteavtale 10 - forebygging.pdf
Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfTjenesteavtale 11 - Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)