Tjenesteavtaler mellom UNN og kommunene

Tjenesteavtale 01 Enighet om ansvar og tiltak.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 01 Enighet om ansvar og tiltak.pdfTjenesteavtale 01 Enighet om ansvar og tiltak.pdf
Tjenesteavtale 02 pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 02 pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 02 pasienter med behov for koordinerte tjenester.pdf
Tjenesteavtale 03 Retningslinjer for innleggelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 03 Retningslinjer for innleggelse.pdfTjenesteavtale 03 Retningslinjer for innleggelse.pdf
Tjenesteavtale 04 Øhjelpsplasser i kommunene.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 04 Øhjelpsplasser i kommunene.pdfTjenesteavtale 04 Øhjelpsplasser i kommunene.pdf
Tjenesteavtale 05 Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 05 Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdfTjenesteavtale 05 Pasienter med behov for kommunale tjenester.pdf
Tjenesteavtale 06 kunnskapsoverføring.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 06 kunnskapsoverføring.pdfTjenesteavtale 06 kunnskapsoverføring.pdf
Tjenesteavtale 07 forskning og utdanning.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 07 forskning og utdanning.pdfTjenesteavtale 07 forskning og utdanning.pdf
Tjenesteavtale 08 jordmortjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 08 jordmortjenester.pdfTjenesteavtale 08 jordmortjenester.pdf
Tjenesteavtale 09 IKT.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 09 IKT.pdfTjenesteavtale 09 IKT.pdf
Tjenesteavtale 10 forebygging.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 10 forebygging.pdfTjenesteavtale 10 forebygging.pdf
Tjenesteavtale 11 Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfhttps://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale 11 Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdfTjenesteavtale 11 Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede.pdf


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)