HELSENORGE

Skal samhandle bedre

Harstad kommune og UNN har startet et prosjekt som skal øke pasientsikkerheten gjennom bedre samhandling.

​Etter at samhandlingsreformen ble innført har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Harstad kommune avdekket uønskede hendelser i forbindelse med overføring av pasienter. Dette tyder på at samhandlingen mellom de ulike omsorgsnivåene ikke er god nok. Dette er en utfordring i hele landet, og den skadelidende part er dessverre pasienten.

Tar nye perspektiv

Nå skal samhandlingen bli bedre. UNN og Harstad kommune jobber kontinuerlig med ulike former for forbedringsarbeid knyttet til overføring av pasienter mellom ulike omsorgsnivå. Det nye prosjektet skiller seg derimot fra annet forbedringsarbeid ved at

  •  det har en sterk pasientinvolvering, blant annet gjennom intervju ​(pasientperspektiv)
  • det har en sterk medarbeiderinvolvering, blant annet gjennom intervju og identifisering av tiltak (fagperspektiv)
  • det er forankret i lederlinjen i begge organisasjoner
  • det har et tydelig mandat gjennom en prosjektplan med forpliktelse for begge parter i oppfølgingsarbeidet

- Gode og helhetlige pasientforløp henger nøye sammen med god samhandling. Gjennom dette samarbeidsprosjektet skal vi finne våre forbedringsområder til pasientens beste, sier Gina Johansen, driftsleder ved UNN Harstad.

- Rita Johnsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Harstad kommune har klare forventninger til prosjektet.
Med pasienten i sentrum og med gode innspill fra dyktige ansatte, skal vi bli bedre sammen, sier hun.

Grundig gjennomgang
Prosjektlederne Hege Signete Fredheim-Kildal ved UNN og Tone Skoglund fra Harstad kommune skal finne ut hvor samhandlingen mello

Prosjektlederne Hege Signete Fredheim-Kildal ved UNN og Tone Skoglund fra Harstad kommune skal finne ut hvor samhandlingen mellom UNN og kommunen knirker, slik at pasientene får en bedre opplevelse.

Prosjektledere er Tone Skoglund, omsorgsfaglig rådgiver i Harstad kommune og Hege Signete Fredheim-Kildal, rådgiver for kvalitets- og utviklingsarbeid ved UNN.

- Vi skal gjøre en grundig gjennomgang av konkrete pasientforløp.  Analysene vil danne grunnlag for spørreundersøkelse til helsepersonell og intervju av pasienter/pårørende. Funnene vil avsløre styrker og svakheter ved samhandlingen, slik at vi kan gi pasienten et best mulig tilbud. Både helsepersonell og ledere skal bidra med å identifisere tiltak slik at vi sammen kan styrke samhandlingen og bidra til økt pasientsikkerhet sier de to prosjektlederne, som allerede har startet arbeidet. Prosjektrapporten forventes å være ferdig i mars 2021.


Rita Johnsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Harstad kommune.

Rita Johnsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Harstad kommune. Foto: Øivind Arvola

.
Gina Johansen, driftsleder ved UNN Harstad.

Gina Johansen, driftsleder ved UNN Harstad. Foto: Elisabeth Paulsen, UNN