HELSENORGE

Samhandling og meldingsutveksling mellom UNN og kommunene

For å sikre god pasientbehandling ber vi dere påse at rutiner for meldingsutveksling og samhandling følges opp fortløpende ved at behov meldes til aktuell kommune på riktig måte. 

Bruk skjema «Helseopplysning PLO» for alle opplysninger som har betydning for tildeling av tjenester (går direkte til saksbehandler). Dersom du bruker andre meldingstyper, velg «saksbehandler» som mottaker. Se utdypende informasjon nedenfor. 

Samhandling og helsetjenesteutvikling er bemannet gjennom hele sommeren.

Uke 27-30:

Uke 31- 34

​Meldingsutveksling i forbindelse med innlagt pasient​

Innføring i meldingsutveksling når pasienten er innlagt ved heldøg​ns opphold og trenger kommunale tjenester etter utskriving.​​

Meldingsutveksling i forbindelse med pasient som ikke er innlagt​

For kommunikasjon med fastlege/kommune når pasienten ikke er innlagt på UNN- send EDI-dokument. EDI betyr at dokumentet kan sendes elektronisk til mottakere utenfor sykehuset. Se prosedyre her​ (PR49265)

Brukermanual/info om DIPS Arena :

PLO from Enhet for klinisk IKT on Vimeo.


​Unngå disse brukerfeilene ved bruk av DIPS Arena:


Ved overgang til DIPS Arena ser vi en del brukerfeil. Vi ber derfor om at denne informasjonen gjøres kjent for alle ansatte som er involvert i meldingsutveksling.

  • ​Ved feil bruk av skjemaene helseopplysning, tidligmelding og helseopplysning oppdatering kan viktig informasjon forsvinne i overgang til kommunene.
  • En feil som ofte går igjen er at det er skrevet informasjon i kommentarfeltet. Dette kommentarfeltet gjelder kun pasientens egensøknad eller at pasienten vil stå uten egnet bolig etter utskrivingen.
​Opplysninger som skrives her, uten at en av rubrikkene; «Pasientens egensøknad er sendt» eller at «Pasienten vil stå uten egnet bolig etter utskriving» er krysset ut, vises ikke når kommunen mottar dokumentet!

Se nedenfor.

Brukerfeil DIPS Arena 

Vær også OBS på at ved bruk av «Utskrivningsrapport» må du IKKE bruke feltet «PLO Arena medisinsk vurdering FE». Opplysninger som skrives inn her vises ikke når kommunen mottar dokumentet!  «PLO Arena aktuell problemstilling FE» kan brukes i stedet. (Feilen er rapportert til DIPS og vil bli utbedret, men vi har ikke fått noen dato for når dette vil skje).