Samarbeidsforum somatikk

Samarbeidsforum somatikk er en møteplass opprettet av OSO for lokalsykehus og tilhørende kommuner. Det er ett forum for hvert av de tre somatiske sykehusene.

De fleste av opptakskommunene i UNN sitt område er representert i lokalt samarbeidsforum. Fagtilknytning, geografi og nærhet til klinisk arbeid er utgangspunkt for sammensetningen av medlemmer. Samhandlingsavdelingen har sekretariatsfunksjonen.

Mandat (felles for alle inkludert samarbeidsfora psykisk helse og rus):

 • Foraene skal gi gjensidig informasjon om sammenhengen mellom sykehusets og kommunens tjenestetilbud, herunder gjensidig informasjon av partenes strategier og planer, spesielt ved endringer som får betydning for den annen part.
 • Foraene skal bidra til best mulig samhandling i eksisterende tjenestetilbud. Tjenesteutvikling både internt og imellom partene bør tilstrebes for eksempel igjennom felles utvikling av prosjekter. 
 • Foraene skal bidra til å sikre felles forståelse på ansvars- og oppgavefordeling på systemnivå. 
 • Partene bør også drøfte og finne løsninger på felles etiske utfordringer.
 • Deltakerne kan melde krevende og sammensatte enkeltsaker til forumet som er hensiktsmessig å drøfte/løse på ledelsesnivå. Når enkeltsaker diskuteres skal samtykkeerklæring foreligge, og Samarbeidsforumet skal bare bestå av representanter fra den aktuelle kommunen 

Samarbeidsforum somatikk Narvik

Her møtes representanter fra UNN Narvik og kommunene Ballangen, Bardu, Gratangen, Narvik, Lavangen, Salangen og Tysfjord.

Møteplan 2019

 • 26. februar
 • 21. mai
 • 17. september
 • 3. desember

Møtereferater 2019


Møtereferater 2018

Møtereferater 2017

Samarbeidsforum somatikk Harstad

Her møtes representanter fra UNN Harstad og kommunene Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund.

Møteplan 2019

 • 27. februar
 • 24. april
 • 18. september
 • 4. desember

Møtereferater 2019Møtereferater 2018

Møtereferater 2017
Møtereferater 2016
Møtereferater 2015

Samarbeidsforum somatikk Tromsø

Her møtes representanter fra UNN Tromsø og kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Torsken og Tromsø.

Møteplan 2019

 • 5. februar
 • 22. mai
 • 9. oktober

Møtereferater 2019Møtereferater 2018

Møtereferater 2017
Møtereferater 2016
Møtereferater 2015

 

Kontaktinformasjon - sekretariatet:
Guri Moen Lajord
Telefon 913 84 527Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)