Monsterreformen i helsevesenet

Alle ga sin tilslutning til samhandlingsreformen. Likevel var selv de mest robuste kommunene uforberedt da den skulle settes i verk.