HELSENORGE

Helsefellesskapet Troms og Ofoten – tettere samarbeid mellom UNN og kommunene

Gjennom Helsefellesskapet Troms og Ofoten skal UNN og kommunene samarbeide enda tettere, og gå fra å være parter til å bli partnere.

UNN-direktør Anita Schumacher og rådmann Hogne Eidissen i Senja kommune.

Rådmann Hogne Eidissen i Senja kommune og UNN-direktør Anita Schumacher. Foto: Per-Christian Johansen, UNN.

Kommunene og helseforetaket skal, sammen med fastleger og brukere, jobbe mer målrettet og konstruktivt sammen på ulike nivå. Det overordnede målet er «innbyggerens helsetjeneste» - en god og trygg helsetjeneste basert på innbyggernes behov og premisser.

Alle 24 kommunene i UNN sitt primærområde har bestemt seg for å være med i helsefellesskapet. En felles erklæring kalt «Ishavserklæringen 2021-2023» skal danne grunnlaget for arbeidet de neste årene. I denne erklæringen heter det blant annet at Helsefellesskapet Troms og Ofoten vil

  • sørge for et tett og forpliktende samarbeid mellom brukere, fastleger, kommuner og UNN.
  • ta i bruk teknologi og digitale løsninger som understøtter tjenesten og muliggjør samhandling.
  • dele kunnskap om og konkrete erfaringer med forebyggende tiltak med god effekt på egenmestring og folkehelse.
  • satse på felles innsats for helsetjenester til personer med sammensatte behov.
  • sørge for kompetansedeling på tvers av og innad i tjenestenivåene.
  • arbeide for rekruttering og stabilisering av helsepersonell.
 Helsefellesskapet Troms og Ofoten hadde oppstartsmøte 22. april 2021.